Hoe wordt bepaald wie de contactpersoon is voor de evaluatie van de ondersteuningsnood van mijn kind?

De contactpersoon is de ouder die ook begunstigde is voor het Groeipakket.

Sinds de start van het Groeipakket kunnen beide ouders begunstigde zijn. In dat geval duidt Opgroeien automatisch de begunstigde die op hetzelfde adres woont als het kind aan als contactpersoon. Als beide begunstigden op hetzelfde adres wonen als dat van het kind, dan wordt de jongste begunstigde de contactpersoon.