Adviezen van VCA

Het Raadgevend Comité en zijn adviezen

Sinds 2013 wordt het VCA bijgestaan door een Raadgevend Comité dat advies kan geven ofwel op eigen initiatief ofwel op vraag van de Vlaams adoptieambtenaar.

Ga snel naar

  Samenstelling Raadgevend Comité van het VCA

  Het Raadgevend Comité van het VCA bestaat uit: 

  • Vertegenwoordigers van geadopteerden en adoptieouders.
  • Vertegenwoordigers van de voorzieningen die werkzaam zijn op de taakgebieden van het VCA (dit zijn het Steunpunt Adoptie, diensten voor maatschappelijk onderzoek, adoptiediensten).
  • Vertegenwoordigers van de werknemers van die voorzieningen.
  • Onafhankelijke deskundigen.
  • De kinderrechten commissaris.
  • Een afstandsouder.
  • Een afgevaardigde van de unie van Nederlandstalige jeugdmagistraten.

  Het Raadgevend Comité wordt benoemd voor 4 jaar.

  De huidige leden zijn:

  Voorzitter: Nicole Vliegen
  Ondervoorzitters: Inge Demol, Miranda N. Aerts
  Leden: Marleen Bloemen, Stijn Derkinderen, Dries Van Gaubergen, Erika van Beek, Iris Vandeborre, Christelle Van Wettere, Dimitri Govers, Johan Vanderfaeillie, Min Berghmans, Thalia Kruger, Sophie Withaeckx, Veronique Van Asch, Bruno Vanobbergen, Johan Van Maldergem, Frederic Vroman

  Adviezen

  Meer weten?