wetgeving

Adviezen van VCA

Het Raadgevend Comité en zijn adviezen

Sinds 1 september 2019 werden de raadgevende comités bij het agentschap Kind en Gezin en het Vlaams Centrum voor Adoptie en het intersectorale raadgevend comité bij het agentschap Jongerenwelzijn hervormd tot één raadgevend comité. Daarbij zijn twee kamers opgericht: een kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en een kamer adoptie.

Het raadgevend comité verleent adviezen, met het oog op de realisatie van een intersectoraal en geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. De kamers werken binnen de bevoegdheid van het raadgevend comité om specifieke sectorale adviezen aan te leveren.

Het huishoudelijk reglement over de werking van het Raadgevend comité en de kamers werd op 6 december 2019 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Ga snel naar

  Samenstelling van de kamer adoptie

  De kamer adoptie van het Raadgevend Comité van Opgroeien bestaat uit 12 leden: 

  • Vertegenwoordigers van geadopteerden en adoptieouders:
   • Marleen Bloemen, met als plaatsvervanger Annelies Van Boven;
   • Miranda N. Aerts, met als plaatsvervanger Mark Boen;
   • Dries Van Gaubergen, met als plaatsvervanger Benoit Vermeerbergen.
  • Vertegenwoordigers van de voorzieningen die werkzaam zijn op de taakgebieden van het Vlaams Centrum voor Adoptie:
   • Inge Demol (Steunpunt Adoptie), met als plaatsvervanger Katherine D'Hoore;
   • Kathy Colson (Adoptiehuis), met als plaatsvervanger Kaat Mortier;
   • Erika Van Beek (Ray of Hope), met als plaatsvervanger Annelies De Prest.
  • Vertegenwoordigers van de werknemers van die voorzieningen.
   • Bert Strouwen, met als plaatsvervanger Nathalie Winters;
   • Ayoubi Benali, met als plaatsvervanger Johan Van Eeghem;
   • Tommy Jonckheere, met als plaatsvervanger Caroline Van De Sande.
  • Onafhankelijke deskundigen.
   • Johan Vanderfaillie;
   • Johan Van Maldergem;
   • Véronique Van Asch.

  Voorzitter: Johan Vanderfaillie

  Adviezen

  Meer weten?

  Organisatiestructuur opgroeien

  Wil je meer te weten komen over de organisatiestructuur, het raadgevend comité, het aansturingscomité en de regelgeving van het agentschap Opgroeien? Ben je benieuwd naar overige adviezen en jaarverslagen van het raadgevend comité van Opgroeien?

  Dit vind je via onderstaande knop.