Medicatie

Geneesmiddelen zijn enkel nuttig en veilig als ze op een correcte manier worden gegeven. Volg altijd het advies van je arts of apotheker.

Je arts is het meest bekwaam om gezondheidsproblemen te evalueren en een juiste behandeling voor te schrijven. Je apotheker geeft bij de aflevering van geneesmiddelen persoonlijke informatie die nodig is voor een goed gebruik ervan. De arts en de apotheker zijn bijgevolg gekwalificeerde gezondheidszorgbeoefenaars die de antwoorden kennen op al je vragen over geneesmiddelen. Homeopathische geneesmiddelen beschouwen we ook als geneesmiddelen.

Ga snel naar

  Basisboodschappen

  • Geef nooit geneesmiddelen op eigen initiatief. Doe dit enkel op advies van een arts of apotheker. Behalve bij koorts, dan volg je de flowchart.
  • Op eigen initiatief geneesmiddelen geven, houdt risico’s in:
   • ernstige nevenwerkingen door foutieve keuze van geneesmiddel
   • overdosering door foutieve dosering
   • tijdelijk verdoezelen van de ziekte. Dat kan een tijdige en/of juiste diagnose bemoeilijken.

  Geneesmiddelen bewaren en toedienen

  Bewaren

  • Kijk op de bijsluiter hoe je een geneesmiddel moet bewaren.
  • Bewaar geneesmiddelen op een droge en koele plaats, onbereikbaar voor kinderen.
  • Geneesmiddelen die in de koelkast bewaard moeten worden, houd je gescheiden van de voedingswaren en in een gedeelte met een constant lage temperatuur (niet in de deur).
  • Hou de geneesmiddelen in hun oorspronkelijke verpakking met bijsluiter
  • Let altijd op de vervaldatum en breng vervallen producten terug naar de apotheek.
  • Gooi restjes van neusdruppels, siropen en opgeloste producten weg, want ze zijn doorgaans beperkt houdbaar.

  Toedienen

  • Volg altijd de instructies vermeld op het etiket van de apotheker op.
  • Respecteer altijd de voorgeschreven dosis.
  • Geef nooit geneesmiddelen voor volwassenen aan een kind.
  • Geef voorgeschreven geneesmiddelen aan het kind waarvoor het voorschrift is opgemaakt en niet aan andere kinderen.

  In de opvang

  In de opvang worden liever geen geneesmiddelen gegeven. Dit geldt ook voor homeopatische (genees)middelen.

  Het geven van een geneesmiddel kan toch nodig zijn bij een kind met een chronische aandoening of als een kind terugkeert na een recente ziekte waarbij de behandeling nog afgewerkt moet worden. Daarbij volgt de opvang deze flow.

  Fysiologische zoutoplossing (serum) en verzorgende luierzalven zijn geen geneesmiddelen en kunnen op vraag gebruikt worden.

  Als een kind koorts heeft, tekens van ongemak vertoont en er geen alarmsignalen zijn, dan kan de opvang aan kinderen ouder dan 3 maanden een eenmalige dosis paracetamol siroop toedienen na overleg met de ouders.