Koorts in de opvang

Koort is een signaal dat een kind ziek is. Koorts betekent een lichaamstemperatuur van meer dan 38° C.

Wanneer en waar meet je de lichaamstemperatuur?

Als een kind zich normaal gedraagt is het niet nodig om de lichaamstemperatuur te meten. Het is niet nodig dit preventief of dagelijks te doen.

Je meet wel de lichaamstemperatuur bij ongerustheid of wanneer het kind:

 • zich anders gedraagt dan normaal
 • minder of juist meer slaapt
 • minder of geen eetlust heeft
 • lastig is
 • minder of niet speelt
 • meer huilt
 • bleek ziet of rode wangen heeft
 • warm aanvoelt

De lichaamstemperatuur wordt bij kinderen tot 3 jaar best rectaal gemeten, bij oudere kinderen onder de oksel.

Als de lichaamstemperatuur meer dan 38°C bedraagt, heeft het kind koorts.

Wat doe je bij koorts?

Algemeen

 • Observeer het kind nauwkeurig, op geregelde tijdstippen.
 • Wees alert voor tekenen van ongemak: minder eetlust, niet willen drinken, de kleur van de huid, hoe het kind ademt, abnormaal huilen, of het kind actief is of erg stilletjes, pijn, alert zijn.
 • Volg het stroomdiagram hieronder.

Koortsdiagram

Bekijk dit koortsdiagram voor de kinderopvang:

 • Lees het document online
 • Download de pdf

Alarmsignalen - alle leeftijden

 • Blauwrode puntvormige huidbloedingen
 • Grauwe kleur
 • Suf of moeilijk wakker te krijgen
 • Verwardheid
 • Moeilijke ademhaling

Wanneer je één van deze alarmsignalen ziet, ongeacht de leeftijd, dan bel je onmiddellijk de hulpdiensten (MUG – Medisch Urgentie Team, telefoonnummer 112) of een arts.
Bel daarna de ouders.

Jonger dan drie maanden en geen alarmsignalen

Vraag de ouders om hun kind zo snel mogelijk af te halen en onmiddellijk een arts te consulteren. Licht de ouders in over de koorts en de algemene toestand van het kind. Noteer de observaties.

 • Als de ouders hun kind niet onmiddellijk kunnen ophalen, kan je met hen overleggen om zelf een arts te raadplegen.
 • Als je de ouders niet kan bereiken en je bent ongerust, dan kan je zelf een arts raadplegen.

Je blijft het kind nauwlettend observeren tot de ouders of andere hulp het kind komt ophalen.

Vanaf drie maanden en geen alarmsignalen

Zijn er ernstige signalen, dan volg je de aanbevelingen voor een kind dat jonger is dan 3 maanden (zie hierboven):

 • Uitdroging
 • Abnormaal huilen
 • Snel uitbreidende huiduitslag

Zijn er geen ernstige signalen, dan informeer je de ouders over de koorts en de toestand van hun kind.

 • Vraag de ouders of je bij tekenen van discomfort of ongemak een eenmalige dosis paracetamol siroop mag toedienen. De dosis tot 1 jaar is 10 mg/kg, vanaf 1 jaar 15 mg/kg.
  • Tekenen van discomfort: huilerig, minder eetlust, minder actief, ongemak, pijn.
 • Na een uur meet je opnieuw de temperatuur en je blijft het kind nauwlettend observeren tot de ouders of andere hulp het komt ophalen. Als de situatie verandert en er ernstige of alarmsignalen optreden, dan bel je de ouders opnieuw en volg je de aanbevelingen voor een kind dat jonger is dan 3 maanden (zie hoger).
 • Zijn er geen ernstige symptomen, maar blijft het kind langer dan 3 dagen koorts maken, dan raadplegen ouders best hun arts.