Koorts in de opvang

We spreken van koorts bij een lichaamstemperatuur van 38°C of hoger. Koorts is een signaal dat het kind ziek is. Het is belangrijk na te gaan hoe het zich gedraagt, hoe het eruitziet en of er nog andere symptomen zijn.

Wat doe je bij koorts in de opvang?

Volg het stroomdiagram voor de kinderopvang hieronder. We hebben een gelijkaardig stroomdiagram voor ouders, dit vind je bij het thema Gezondheid en vaccinatie/Koorts.

Wat te doen bij koorts? Koortsdiagram voor kinderopvang van Kind en Gezin, Opgroeien

Alarmsignalen - alle leeftijden

 • Blauwrode puntvormige huidbloedingen
 • Grauwe kleur
 • Suf of moeilijk wakker te krijgen
 • Verwardheid
 • Moeilijke ademhaling

Wanneer je één van deze alarmsignalen ziet, ongeacht de leeftijd, dan bel je onmiddellijk de hulpdiensten (MUG – Medisch Urgentie Team, telefoonnummer 112) of een arts.
Bel daarna de ouders.

Jonger dan drie maanden en geen alarmsignalen

Vraag de ouders om hun kind zo snel mogelijk af te halen en onmiddellijk een arts te consulteren. Licht de ouders in over de koorts en de algemene toestand van het kind. Noteer de observaties.

 • Als de ouders hun kind niet onmiddellijk kunnen ophalen, kan je met hen overleggen om zelf een arts te raadplegen.
 • Als je de ouders niet kan bereiken en je bent ongerust, dan kan je zelf een arts raadplegen.

Je blijft het kind nauwlettend observeren tot de ouders of andere hulp het kind komt ophalen.

Vanaf drie maanden en geen alarmsignalen

Zijn er ernstige signalen, dan volg je de aanbevelingen voor een kind dat jonger is dan 3 maanden (zie hierboven):

 • Uitdroging
 • Abnormaal huilen
 • Snel uitbreidende huiduitslag

Zijn er geen ernstige signalen, dan informeer je de ouders over de koorts en de toestand van hun kind.

 • Vraag de ouders of je bij tekenen van discomfort of ongemak een eenmalige dosis paracetamol siroop mag toedienen. De dosis tot 1 jaar is 10 mg/kg, vanaf 1 jaar 15 mg/kg.
  • Tekenen van discomfort: huilerig, minder eetlust, minder actief, ongemak, pijn.
 • Na een uur meet je opnieuw de temperatuur en je blijft het kind nauwlettend observeren tot de ouders of andere hulp het komt ophalen. Als de situatie verandert en er ernstige of alarmsignalen optreden, dan bel je de ouders opnieuw en volg je de aanbevelingen voor een kind dat jonger is dan 3 maanden (zie hoger).
 • Zijn er geen ernstige symptomen, maar blijft het kind langer dan 3 dagen koorts maken, dan raadplegen ouders best hun arts.