Veelgestelde vragen

Overzicht veelgestelde vragen en antwoorden per thema.

AARON voor professionelen (23)

 • Als je de gegevens niet tijdig bezorgt, dan krijg je een aanmaning. Als het doorgeven van de uren een probleem blijft, dan krijg je een boete. Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag en moeten dit op tijd krijgen.

 • Ja. Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag. Als jij je aanwezigheden niet doorgeeft, dan krijgen de ouders geen toeslag. Je krijgt dan een aanmaning en eventueel een boete.

 • Controle is altijd mogelijk, bijvoorbeeld om na te gaan of de opvang niet structureel overbezet is.

 • Neen.

  • Je kan de basissubsidie aanvragen, zolang het budget van de Vlaamse overheid dit toelaat.
  • Om de administratieve last te beperken, kan je gratis Aaron gebruiken. 
  • De kinderopvangtoeslag geeft de ouders een financiële duw in de rug. Dit maakt de kinderopvang met vrije prijs aantrekkelijker
 • Via hun uitbetaler van het Groeipakket.

 • Er is 1 publieke uitbetaler: FONS. Er zijn 4 private uitbetalers: Infino, My Family, Kids Life en Parentia.

  Iedere uitbetaler betaalt dezelfde bedragen uit. De bedragen verschillen dus niet, maar de uitbetalers kunnen wel eigen accenten leggen in dienstverlening.

 • Een dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

 • Ja. Dit kan bijvoorbeeld bij correcties of wanneer een buitenlands gezin moet wachten op het bisnummer van hun kind.

 • De betaling aan de ouders gebeurt op de twintigste van de maand na de opvangmaand.

  We hebben de gegevens op tijd nodig omdat er op je registraties nog controles moeten gebeuren. Zo wordt gecontroleerd of:

  • de opvang een geldige vergunning heeft
  • de locatie niet werkt met inkomenstarief
  • het kind nog niet naar school gaat.

  Na de controle worden de aanwezigheden doorgegeven aan de uitbetaler. De uitbetaler berekent hoeveel de ouders krijgen. Zij zorgen dat de toeslag tijdig wordt betaald.

 • Het gebruik van het rijksregisternummer is gebonden aan strikte privacyregels. Om de organisatoren niet te verplichten aan deze regels te voldoen, kozen we ervoor om het rijksregisternummer niet op te vragen.

 • Neen

  • Ouders die in Vlaanderen wonen en al een Groeipakket ontvangen, moeten geen rekeningnummer doorgeven. De kinderopvangtoeslag wordt door dezelfde uitbetaler betaald.
  • Ouders die in Brussel of Wallonië wonen, zijn niet gekend in het Groeipakket. De uitbetalers zullen met hen contact opnemen om het rekeningnummer te krijgen. Deze ouders kunnen ook zelf contact opnemen met een uitbetaler naar keuze.
 • Neen. Opgroeien vraagt alleen dat je de gegevens op tijd en correct bezorgt, ofwel via Aaron ofwel via je eigen IT-systeem

 • Nee. Er is geen automatische controle op het aantal dagen of uren. Opgroeien zal steekproeven doen op de juistheid van de gegevens. Door automatische controles worden er wel nooit meer dagen betaald dan het aantal dagen in de maand.

 • Ja. Je mag de gegevens doorgeven vanaf de eerste van de maand die volgt op de opvangmaand. Wijzigingen aan de opvanggegevens mogen tot en met de zevende dag van de maand doorgestuurd worden naar Opgroeien. Deze wijzigingen zullen dan nog doorgegeven worden aan de uitbetaler.

 • Als het gaat om het kind van de onthaalouder, dan heb je geen recht op de kinderopvangtoeslag.

  • Als het gaat om de kinderen van de organisator niet. Je kan niet aan jezelf betalen.
  • Als het kinderen van de kinderbegeleiders zijn en zij betalen voor de opvang, dan kan het wel.
 • Voorbeelden

  • wendagen waarvoor geen inkomenstarief wordt betaald
  • kinderen van de onthaalouder, want deze kinderen mogen niet worden opgevangen aan het inkomenstarief
  • kinderen van familieleden tot de vierde graad waarvoor de opvang een ander tarief vraagt dan het inkomenstarief

  Neen. De ouder heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag. De regelgeving Groeipakket bepaalt dat een ouder recht heeft op een kinderopvangtoeslag als het kind gebruik maakt van een vergunde opvangplaats waarbij de organisator niet werkt met inkomenstarief. De ouder betaalt voor dit kind geen inkomenstarief maar het kind wordt wel opgevangen op een plaats waar gewerkt wordt met inkomenstarief. Deze opvang is bovendien goedkoop of gratis, dus is het niet verantwoord om een kinderopvangtoeslag te krijgen.

 • Ja. De ouder heeft recht op de kinderopvangtoeslag. Dat is bijvoorbeeld zo in Antwerpen en Oostende.

 • Neen. Het kind moet aanwezig zijn om de kinderopvangtoeslag te krijgen.

 • Ja. De betaling van de kinderopvangtoeslag staat los van het betalen van de facturen.

 • Ja. De ouder behoudt zijn recht op de kinderopvangtoeslag.

 • Dit kan, maar gebeurt niet automatisch. De ouder moet dit aantonen bij zijn uitbetaler. De uitbetaler doet hiervoor een manuele aanpassing.

 • Het kind is schoolgaand zodra het is ingeschreven in een school, er gaat wennen of een dag of een halve dag naar school.
  Als het kind voldoende aanwezig is in de school, krijgt het kind de kleutertoeslag tot en met het 4 jaar is. De school moet erkend zijn door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap ofwel een buitenlandse school zijn.

Mijn Kind en Gezin voor professionelen (11)

 • Sinds april 2021 hebben alle nieuwe elektronische identiteitskaarten een beter beveiligde contactchip.  Heb je problemen met inloggen op Mijn Kind en Gezin met een recente eID? Doe dan een update van je software op het toestel dat je hiervoor gebruikt. Meer info op de website van eID.

 • Ja.

  Voert een medewerker van het Huis van het Kind taken uit voor het Lokaal Loket Kinderopvang, dan kan die persoon opgegeven worden als gemachtigd gebruiker voor de attesten inkomenstarief. Ook als de medewerker geen personeelslid is van de organisator van het loket.

  De organisator van het Lokaal Loket Kinderopvang is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de machtiging in de verklaring op eer onderaan het formulier.

  We raden aan om de wederzijdse rechten en plichten van de samenwerking met personen die niet in het Lokaal Loket tewerkgesteld zijn vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

 • Als er geen dubbele kindcode is, dan is de meest voorkomende fout het geslacht van het kind. De Kind en Gezin-Lijn kan dit recht zetten.

 • Heeft de ouder geen mogelijkheid om zelf een attest inkomenstarief aan te vragen en heeft hij of zij een digitale sleutel (eID, federaal token, itsme), dan kan de ouder bij de opvang ook ter plaatse een attest aanvragen. 

  Samen met de ouder doorloop je de volledige aanvraagprocedure op de computer van de opvangvoorziening. Het aanvragen van een attest inkomenstarief via trap 2 is enkel mogelijk via beveiliging van de digitale sleutel van de ouder.

  STAP 1

  Je registreert de ouder met zijn of haar digitale sleutel op Mijn Kind en Gezin via de computer van de opvangvoorziening. Bij de registratie wordt het e-mailadres van de ouder gevraagd. Meer informatie zie het volledige stappenplan voor registreren met een digitale sleutel

  STAP 2

  Er wordt een bevestigingsmail naar het e-mailadres van de ouder gestuurd.

  STAP 3

  Klik op de link in de bevestigingsmail om de registratie te vervolledigen. Hierna moet de ouder opnieuw inloggen met zijn of haar digitale sleutel op Mijn Kind en Gezin.

  • Beschikt de ouder over een mobiele telefoon zonder Itsme en kan de ouder zijn of haar mailbox bij de opvangvoorziening ter plaatse raadplegen:
   • De ouder opent de e-mail op zijn of haar mobiele telefoon.
   • De ouder stuurt de bevestigingsmail van Mijn Kind en Gezin door naar het e-mailadres van de opvangvoorziening.
   • Open deze e-mail op de computer van de opvangvoorziening (waaraan de kaartlezer met e-ID van de ouder is gekoppeld) en klik op de bevestigingslink.
  • Heeft de ouder geen mobiele telefoon bij de hand:
   • Laat de de ouder via de computer van de opvang (waaraan de kaartlezer met e-ID van de ouder is gekoppeld) zijn of haar mailbox openen. 
   • De ouder kan van hieruit de link in de bevestigingsmail aanklikken.
   • Tip: Is de ouder het wachtwoord van zijn of haar mailbox vergeten? Laat de ouder een nieuw persoonlijk wachtwoord aanmaken.

  STAP 4

  Je komt terug op het portaal van Mijn Kind en Gezin met de boodschap: 'Je bent er bijna! Daarna kan je gebruikmaken van alle toepassingen van Kind en Gezin. Gelieve nogmaals in te loggen.' 

  Om de registratie af te ronden, moet de ouder opnieuw inloggen met zijn of haar digitale sleutel op Mijn Kind en Gezin. Klik hiervoor op de knop “inloggen” in het bericht. Opgelet: Pas na het opnieuw inloggen is de registratie voltooid! Daarna kan je samen met de ouder het attest inkomenstarief aanvragen.

  screenshot inloggen bevestigen
 • Nee. Dit mag niet worden gebruikt.

 • Als opvang maak je dan een attest met het maximumtarief aan wegens het nalaten van een herberekening. 

  Is de termijn voor het aanvragen met terugwerkende kracht overschreden, dan vraag je aan de Kind en Gezin-Lijn om een attest aan te maken. De aanvraag gebeurt met de inkomsten en gezinssamenstelling op de datum van de berekening. 

  • Als het vorige attest geldig was in het lopende jaar, dan worden de start- en einddata aangepast zodat ze op elkaar aansluiten.
  • Als het vorige attest van het vorige jaar dateert en er voor de volledige periode een attest nodig is, dan:
   • wordt er eerst een vervolgattest aangemaakt voor het vorige jaar,
   • wordt dit attest geïndexeerd,
   • wordt er indien nodig op het geïndexeerde attest een herberekening uitgevoerd.
 • Zet een kruis of streepje in het veld waarvoor geen informatie is. Je kan het veld niet blanco laten.

 • Klik op je naam in het rechtermenu. Klik op de knop 'Uitloggen'. Log je daarna opnieuw in en kies een andere rol. 

  Als je geregistreerd en ingelogd bent, maar de foute rollen of enkel de rol ouder ziet, neem dan contact op met je klantenbeheerder en vermeld je naam, rijksregisternummer en e-mailadres waarop de registratie is gebeurd. 

 • Klik op je naam in het rechtermenu. Het menu opent en toont de rol waarmee je bent ingelogd.

  ingelogd als medewerker
 • Als je je eigen e-mailadres gebruikte bij de registratie van een ouder voor het aanvragen van een attest inkomenstarief op Mijn Kind en Gezin, dan kan je je niet meer registreren met hetzelfde e-mailadres. Een e-mailadres is uniek gekoppeld aan één profiel.

  Je kan dit op de volgende manieren oplossen:

  • Log in met de digitale sleutel van de ouder. Wijzig je eigen e-mailadres dat nu gekoppeld is aan het profiel van de ouder naar het juiste e-mailadres van de ouder. Bekijk hiervoor het stappenplan om je e-mailadres te wijzigen.
  • Of registreer je met je eigen digitale sleutel. Geef een eigen e-mailadres in dat anders is dan het e-mailadres dat je gebruikte voor het profiel van de ouder.
  • Lukt het nog niet? Contacteer de Kind en Gezin-Lijn.
 • Om toegang te krijgen tot de toepassingen heb je één of meerdere gemachtigde personen nodig. Die personen geef je door aan Kind en Gezin. Hoe je dit doet, vind je in onze procedure.

Inkomenstarief voor professionelen (11)

 • Sinds april 2021 hebben alle nieuwe elektronische identiteitskaarten een beter beveiligde contactchip.  Heb je problemen met inloggen op Mijn Kind en Gezin met een recente eID? Doe dan een update van je software op het toestel dat je hiervoor gebruikt. Meer info op de website van eID.

 • Ja.

  Voert een medewerker van het Huis van het Kind taken uit voor het Lokaal Loket Kinderopvang, dan kan die persoon opgegeven worden als gemachtigd gebruiker voor de attesten inkomenstarief. Ook als de medewerker geen personeelslid is van de organisator van het loket.

  De organisator van het Lokaal Loket Kinderopvang is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de machtiging in de verklaring op eer onderaan het formulier.

  We raden aan om de wederzijdse rechten en plichten van de samenwerking met personen die niet in het Lokaal Loket tewerkgesteld zijn vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

 • Als er geen dubbele kindcode is, dan is de meest voorkomende fout het geslacht van het kind. De Kind en Gezin-Lijn kan dit recht zetten.

 • Heeft de ouder geen mogelijkheid om zelf een attest inkomenstarief aan te vragen en heeft hij of zij een digitale sleutel (eID, federaal token, itsme), dan kan de ouder bij de opvang ook ter plaatse een attest aanvragen. 

  Samen met de ouder doorloop je de volledige aanvraagprocedure op de computer van de opvangvoorziening. Het aanvragen van een attest inkomenstarief via trap 2 is enkel mogelijk via beveiliging van de digitale sleutel van de ouder.

  STAP 1

  Je registreert de ouder met zijn of haar digitale sleutel op Mijn Kind en Gezin via de computer van de opvangvoorziening. Bij de registratie wordt het e-mailadres van de ouder gevraagd. Meer informatie zie het volledige stappenplan voor registreren met een digitale sleutel

  STAP 2

  Er wordt een bevestigingsmail naar het e-mailadres van de ouder gestuurd.

  STAP 3

  Klik op de link in de bevestigingsmail om de registratie te vervolledigen. Hierna moet de ouder opnieuw inloggen met zijn of haar digitale sleutel op Mijn Kind en Gezin.

  • Beschikt de ouder over een mobiele telefoon zonder Itsme en kan de ouder zijn of haar mailbox bij de opvangvoorziening ter plaatse raadplegen:
   • De ouder opent de e-mail op zijn of haar mobiele telefoon.
   • De ouder stuurt de bevestigingsmail van Mijn Kind en Gezin door naar het e-mailadres van de opvangvoorziening.
   • Open deze e-mail op de computer van de opvangvoorziening (waaraan de kaartlezer met e-ID van de ouder is gekoppeld) en klik op de bevestigingslink.
  • Heeft de ouder geen mobiele telefoon bij de hand:
   • Laat de de ouder via de computer van de opvang (waaraan de kaartlezer met e-ID van de ouder is gekoppeld) zijn of haar mailbox openen. 
   • De ouder kan van hieruit de link in de bevestigingsmail aanklikken.
   • Tip: Is de ouder het wachtwoord van zijn of haar mailbox vergeten? Laat de ouder een nieuw persoonlijk wachtwoord aanmaken.

  STAP 4

  Je komt terug op het portaal van Mijn Kind en Gezin met de boodschap: 'Je bent er bijna! Daarna kan je gebruikmaken van alle toepassingen van Kind en Gezin. Gelieve nogmaals in te loggen.' 

  Om de registratie af te ronden, moet de ouder opnieuw inloggen met zijn of haar digitale sleutel op Mijn Kind en Gezin. Klik hiervoor op de knop “inloggen” in het bericht. Opgelet: Pas na het opnieuw inloggen is de registratie voltooid! Daarna kan je samen met de ouder het attest inkomenstarief aanvragen.

  screenshot inloggen bevestigen
 • Nee. Dit mag niet worden gebruikt.

 • Als opvang maak je dan een attest met het maximumtarief aan wegens het nalaten van een herberekening. 

  Is de termijn voor het aanvragen met terugwerkende kracht overschreden, dan vraag je aan de Kind en Gezin-Lijn om een attest aan te maken. De aanvraag gebeurt met de inkomsten en gezinssamenstelling op de datum van de berekening. 

  • Als het vorige attest geldig was in het lopende jaar, dan worden de start- en einddata aangepast zodat ze op elkaar aansluiten.
  • Als het vorige attest van het vorige jaar dateert en er voor de volledige periode een attest nodig is, dan:
   • wordt er eerst een vervolgattest aangemaakt voor het vorige jaar,
   • wordt dit attest geïndexeerd,
   • wordt er indien nodig op het geïndexeerde attest een herberekening uitgevoerd.
 • Zet een kruis of streepje in het veld waarvoor geen informatie is. Je kan het veld niet blanco laten.

 • Klik op je naam in het rechtermenu. Klik op de knop 'Uitloggen'. Log je daarna opnieuw in en kies een andere rol. 

  Als je geregistreerd en ingelogd bent, maar de foute rollen of enkel de rol ouder ziet, neem dan contact op met je klantenbeheerder en vermeld je naam, rijksregisternummer en e-mailadres waarop de registratie is gebeurd. 

 • Klik op je naam in het rechtermenu. Het menu opent en toont de rol waarmee je bent ingelogd.

  ingelogd als medewerker
 • Als je je eigen e-mailadres gebruikte bij de registratie van een ouder voor het aanvragen van een attest inkomenstarief op Mijn Kind en Gezin, dan kan je je niet meer registreren met hetzelfde e-mailadres. Een e-mailadres is uniek gekoppeld aan één profiel.

  Je kan dit op de volgende manieren oplossen:

  • Log in met de digitale sleutel van de ouder. Wijzig je eigen e-mailadres dat nu gekoppeld is aan het profiel van de ouder naar het juiste e-mailadres van de ouder. Bekijk hiervoor het stappenplan om je e-mailadres te wijzigen.
  • Of registreer je met je eigen digitale sleutel. Geef een eigen e-mailadres in dat anders is dan het e-mailadres dat je gebruikte voor het profiel van de ouder.
  • Lukt het nog niet? Contacteer de Kind en Gezin-Lijn.
 • Om toegang te krijgen tot de toepassingen heb je één of meerdere gemachtigde personen nodig. Die personen geef je door aan Kind en Gezin. Hoe je dit doet, vind je in onze procedure.

Consultatiebureau-arts (15)

 • Je kan enkel zittingen opnemen als zelfstandige en niet langer als bediende. Je moet dan voldoen aan de voorwaarden voor een erkenning als zelfstandig consultatiebureau-arts.

 • Ik ben een militaire huisarts in opleiding en val niet onder het sui generis statuut. Onder welk statuut kan ik een vergoeding krijgen?

  Je kan bij Opgroeien een vergoeding krijgen onder het statuut van zelfstandige (niet als HAIO).

 • Kan ik mijn prestaties als consultatiebureau-arts met 1 onderneming die meerdere rekeningnummers heeft laten uitbetalen op meerdere rekeningnummers van deze onderneming?

  Neen, dit kan niet. Opgroeien kan je prestaties enkel uitbetalen op 1 rekeningnummer.

 • Kan ik als consultatiebureau-arts en zorgtoeslagarts verbonden aan 2 ondernemingen ook laten uitbetalen aan 2 ondernemingen?

  Lever je prestaties als erkende zorgtoeslagarts en als erkende consultatiebureau-arts, dan kan Opgroeien deze prestaties slechts uitbetalen aan 1 onderneming. Voor je prestaties als consultatiebureau-arts en als zorgtoeslagarts moet je dus hetzelfde rekeningnummer doorgeven.

 • Kan ik een deel van mijn prestaties aan een onderneming laten uitbetalen en een ander deel aan een andere onderneming?

  Neen. Opgroeien kan maar op 1 rekeningnummer vergoedingen betalen. Als je zowel op een regulier consultatiebureau als op een prenataal consultatiebureau prestaties levert, dan kan Opgroeien de prestaties slechts vergoeden aan 1 onderneming.

 • Zowel de burgerlijke als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn verplicht in de regelgeving. 

  • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (contractuele aansprakelijkheid) gaat om schade die je door een beroepsfout zou kunnen veroorzaken.
  • De burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering (buitencontractuele aansprakelijkheid) gaat om schade die je aan een derde (bv. een verpleegkundige, vrijwilliger, ouder, ...) zou kunnen veroorzaken die niet gedekt is door je beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Sommige verzekeraars bieden deze verzekering in pakket aan of als een uitgebreide beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

  Je bent als consultatiebureau-arts niet verantwoordelijk voor de verpleegkundige of de gebouwen waarin je je opdrachten uitvoert. Deze zaken dienen dan ook niet gevat te zijn door de verzekering die je afsluit. Ben je Huisarts in Opleiding bekijk dan zeker of er een polis is die zowel de beroeps- als burgerlijke aansprakelijkheid dekt.

 • Als je jouw kennis van het Nederlands niet kan aantonen op basis van een studiebewijs (master in de geneeskunde in het Nederlands), dan kan Opgroeien je vragen een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je het behaalde taalvaardigheidsniveau ERK C1 niveau behaalt voor luisteren, gesprekken voeren, lezen en schrijven.

  Waar kan je dit attest bekomen?

 • Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je een voldoende actieve kennis van het Nederlands hebt. Indien nodig kan Opgroeien je vragen een studiebewijs (master geneeskunde in het Nederlands) of een attest ERK van C1 niveau voor te leggen.

 • Neen. Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je het uittreksel uit het strafregister kan voorleggen wanneer Opgroeien dit vraagt.

 • Neen. Bij je erkenningsaanvraag verklaar je dat een goede algemene gezondheid hebt. 

  Bij twijfel kan Opgroeien je vragen een attest bij je behandeld arts (een andere arts dan jezelf) op te vragen. Deze arts verklaart dat je in goede gezondheid bent voor het uitvoeren van je opdracht als consultatiebureau-arts.

 • Ja. Elke persoon die in België als zelfstandige werkt, heeft een ondernemingsnummer nodig, ook wie een vrij beroep heeft. 

  • Als arts kun je een accreditering aanvragen bij het RIZIV. Accreditering is de erkenning van je deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies. Je kan dit aanvragen bij het RIZIV als je aan de voorwaarden voldoet. Deze accreditering is 3 jaar geldig. 
  • Voor bepaalde opleidingen vraagt Opgroeien accreditering aan bij het RIZIV. Als je geaccrediteerd bent bij het RIZIV, ontvang je voor deze opleiding geen vergoeding van Opgroeien. 
  • Als je geen accrediteringsdossier hebt bij het RIZIV, krijg je voor bepaalde niet geaccrediteerde opleidingen van Opgroeien een vergoeding. 
  • Breng Opgroeien altijd zo snel mogelijk op de hoogte als er iets wijzigt in je accrediteringsdossier. 
  • Voor meer info kan je terecht op de website van het RIZIV
 • Wordt er van de mentorarts een officiële evaluatie over de (her-)startende consultatiebureau-arts verwacht?

  De mentorarts maakt geen officiële evaluatie van de consultatiebureau-arts, behalve wanneer de mentorzittingen gelden als stage van een arts-student van de Manama Jeugdgezondheidzorg. Dan is er ook een staflid van de opleiding betrokken.

  Bij bezorgdheden neemt de mentorarts, met medeweten van de consultatiebureau-arts, contact op met de aan hem of haar toegewezen adviserend arts.

 • Wat als de (her-)startende consultatiebureau-arts zich niet (voldoende) heeft voorbereid op de eerste mentorzitting?

  Er wordt dan beslist om de tweede mentorzitting naar een latere datum te verschuiven. Wanneer de consultatiebureau-arts ook dan nog onvoldoende is voorbereid, wordt contact opgenomen met de aan hem of haar toegewezen adviserend arts.

 • De mentorarts kan via CBArtsen@kindengezin.be zijn gepresteerde zittingen opvragen. De klantenbeheerder heeft hiervan een lijst.

Evaluerend arts (16)

 • Kan ik als arts kiezen om een deel van mijn prestaties aan 1 onderneming te laten uitbetalen en een ander deel van mijn prestaties aan een andere onderneming?

  Neen. Opgroeien betaalt maar aan 1 onderneming.

 •  

   

  Neen, we betalen als Opgroeien maar aan 1 onderneming.

 • Kan ik mijn prestaties als evaluerend arts met 1 onderneming die meerdere rekeningnummers heeft laten uitbetalen op meerdere rekeningnummers van deze onderneming?

  Neen, dit kan niet. Opgroeien kan je prestaties enkel uitbetalen op 1 rekeningnummer.

 • Je kan op deze werkplekken van Opgroeien terecht:  

  • VAC Leuven
  • VAC Gent
  • VAC Brugge
  • Office-Center Hasselt
  • Regiohuis Wilrijk 
  • We zoeken samen naar een geschikte locatie die aansluit bij de vraag.

  Je kan ook evaluaties uitvoeren in je eigen privépraktijk. Privépraktijken komen in aanmerking als ze aan deze voorwaarden voldoen:

  • Rolstoeltoegankelijkheid van de praktijk- en wachtruimte, sanitair en parking
  • Onderzoekstafel met opstap
  • PC, Notebook en internetconnectie

  Let op! ! Je kan geen evaluaties opnemen voor patiënten uit je privépraktijk.

 • De medewerkers van het team zorgtoeslagevaluatie nemen een aantal administratieve zaken op zoals het inplannen van consulten, patiënten oproepen, post verwerken … 

  Je klantenbeheerder beheert jouw dossier en staat in voor de betalingen van de vergoedingen. 

 • Neen. Je moet zelf een notebook hebben. 

   

 • Hoe ga ik om met pediatrische vragen die ouders stellen tijdens de evaluatie? Kan ik hiervoor een bijkomend consult aanrekenen?

  Voor bijkomende vragen verwijs je ouders door naar de behandelende arts. Je kan tijdens je consult enkel de evaluatie opnemen. 

  Je kan niet tegelijk behandelend arts en evaluerend arts zijn. Je kan dus geen dossiers evalueren van kinderen die je zelf in je praktijk ziet

 • Ja, als de praktijk aan deze voorwaarden voldoet:

  • Rolstoel toegankelijke praktijk- en wachtruimte, sanitair en parking
  • Onderzoekstafel met opstap
  • Schrijfmateriaal, papier, kleurplaten, leesmateriaal aangepast aan de leeftijd, stapelblokken, schoenveter, aangepast materiaal om vaardigheden te evalueren
  • PC, Notebook en internetconnectie. 
 • Een evaluatie neem ongeveer een half uur in beslag. De voorbereidingstijd is afhankelijk van het inhoudelijke dossier en ervaring.

 • Moet ik de evaluaties voltijds opnemen of kan ik dit combineren met een privé praktijk?

  Je kan deze evaluaties combineren met een privé praktijk, maar je moet minimum 1 dagdeel per week evaluaties met ouders doen. Reken ook wat tijd om de evaluaties voor te bereiden. 

  • Als arts kun je een accreditering aanvragen bij het RIZIV als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Accreditering is de erkenning van je deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies. Deze accreditering is 3 jaar geldig. 
  • Voor bepaalde opleidingen vraagt Opgroeien accreditering aan bij het RIZIV. Als je geaccrediteerd bent bij het RIZIV, ontvang je voor deze opleiding geen vergoeding van Opgroeien. 
  • Als je geen accrediteringsdossier hebt bij het RIZIV, krijg je voor bepaalde niet geaccrediteerde opleidingen van Opgroeien een vergoeding. 
  • Breng Opgroeien altijd zo snel mogelijk op de hoogte als er iets wijzigt in je accrediteringsdossier. 
  • Voor meer info kan je terecht op de website van het RIZIV
 • Neen. Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je dit kan voorleggen wanneer Opgroeien dit vraagt. 

   

 • Moet ik een attest voorleggen aan Opgroeien waaruit een goede algemene gezondheid blijkt? 

   Neen. Opgroeien vraagt je bij je erkenningsaanvraag om te verklaren dat je over een goede algemene gezondheid beschikt.  

  Opgroeien kan je vragen om een attest van je behandeld arts (andere dan jezelf) voor te leggen. Deze arts verklaart dan dat je in goede gezondheid bent voor het uitvoeren van je opdracht als evaluerend arts.  

 • Kan je je geattesteerde kennis van het Nederlands niet aantonen op basis van een studiebewijs van onderwijs (master in de geneeskunde behaald in de Nederlands taal)? Dan kan Opgroeien je vragen een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je het behaalde taalvaardigheidsniveau voor luisteren, gesprekken voeren en lezen en schrijven het ERK C1 niveau behaalt. 

  Je kan dit attest bekomen bij:

 • Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je voldoende actieve kennis van het Nederlands hebt. Opgroeien kan je vragen een studiebewijs (master geneeskunde behaald in het Nederlands) of een attest ERK C1 niveau voor te leggen. 

 • Ja, je kan enkel als evaluerend arts optreden op zelfstandige basis. Elke persoon die in België als zelfstandige aan de slag gaat heeft een ondernemingsnummer nodig. Dit is ook het geval voor vrije beroepen. 

Kinderopvang voor professionelen (11)

 • Ja. Voor kinderen jonger dan 18 maanden moet het aan de veiligheidsnormen voldoen. 

 • Vergunning

  • Wanneer de regelgeving over kinderopvang niet wordt nageleefd, zal Opgroeien vragen om dit in orde te brengen. Gebeurt dit niet of is er een onmiddellijk gevaar voor de kinderen, dan kan Opgroeien de vergunning van de opvang intrekken. Opgroeien kan ook boetes geven. Meer weten over opvolging

  • Naast de voorwaarden die in de regelgeving staan, geeft Opgroeien ook heel wat aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Omdat aanbevelingen niet letterlijk in de regelgeving opgenomen zijn, kan Opgroeien ze niet afdwingen. De opvang beslist zelf of ze de aanbevelingen volgt of niet. De opvang kan voor een goed overwogen alternatief. 

  Aansprakelijkheid

  Wanneer in de opvang een fout wordt gemaakt waardoor iemand schade lijdt, dan kan een rechter de opvang aansprakelijk stellen.

  Een fout kan bestaan uit:

  • het niet naleven van een rechtsregel, bv. wanneer de fysieke of psychische veiligheid van kinderen in het gedrang komt

  • onzorgvuldig of onverantwoord handelen. Hier gaat een rechter na of de opvang zich als ‘verantwoord handelend persoon’ heeft gedragen. De rechter kan zich hiervoor baseren op de aanbevelingen van Opgroeien. 

 • Wat moet de opvang doen als een minderjarige of een dronken ouder een kind komt ophalen?

  De opvang is verantwoordelijk voor de veiligheid van de opgevangen kinderen. Je moet handelen als elke andere voorzichtig handelende persoon. Dit betekent dat je de concrete situatie inschat: 

  • Ben je ervan overtuigd dat elke andere voorzichtige persoon het kind zou meegeven, dan doe je dat. 

  • Heb je twijfels over de veiligheid van het kind, dan ga je best samen met de ouder na of er geen andere oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld: 

   • Wanneer een zeer jong kind een ander kind afhaalt, nagaan of er geen andere volwassene is die het kind kan afhalen

   • Wanneer een ouder die het kind komt halen dronken is, maar nog aanspreekbaar, voorstellen om na een uurtje terug te komen of de partner verwittigen

  • Oordeel je dat er een gevaar is voor het kind, dan geef je het kind niet mee.

  Tip: Neem de aanpak op in het huishoudelijk reglement. Dit is niet verplicht.

 • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij maaltijden in de kinderopvangsector voorzien door een externe leverancier?

  Aandachtspunten voor de kinderopvang 

  • Als kinderopvang zorg je dagelijks voor gezonde maaltijden aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Jij blijft hiervoor verantwoordelijk, ook al werk je samen met een externe leverancier.
  • Maak goede afspraken voor je met een leverancier in zee gaat. Bv. over de samenstelling van het weekmenu, aangepaste maaltijden voor een kind met voedingsallergie, vegetarisme, halal, …
  • Volg de voedingsadviezen van Kind en Gezin om de best mogelijke keuzes te maken. Deze adviezen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten over voeding bij zeer jonge kinderen. Omdat hun lichaam nog in volle ontwikkeling is, hebben zij andere voedingsbehoeften dan grotere kinderen en volwassenen. In de adviezen is ook rekening gehouden met de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en van de voedingsdriehoek.
  • Maak ook duidelijke afspraken over de voedselveiligheid

  Aandachtspunten voor de traiteur

  • Kies voor verse voedingsmiddelen.
  • Vermijd het gebruik van zout. Te veel zout eten is ongezond en is belastend voor de nieren van jonge kinderen. Zonder toegevoegd zout leert de baby de natuurlijke smaak van de voeding ook beter kennen. Dit geldt ook voor bouillonblokjes die vooral uit extracten bestaan. 
   • De bereidingswijze heeft invloed op de smaak. Stoom, pocheer of rooster de producten of bereid ze in eigen nat om de natuurlijke smaak te behouden. Voeg een beetje vetstof toe.
   • Je kan zachte kruiden toevoegen aan de maaltijd.
   • Afhankelijk van de leeftijd kan je het assortiment kruiden uitbreiden met sterker smakende kruiden en pikante specerijen. 
  • Kies best voor weinig of niet bewerkte producten, want bewerkte producten bevatten vaak veel zout en additieven.
  • Vermijd het gebruik van ongezonde vetten.
   • Vette sauzen zijn niet geschikt voor jonge kinderen, omdat ze vaak bereid worden met vette ingrediënten en zout.  
  • Hou bij de samenstelling van het weekmenu en de textuur van de maaltijden rekening met de leeftijd van de kinderen.
  • Bouw de hoeveelheid vlees/vis/eiwitvervangers stapsgewijs op. 
  • Elk kind kiest hoeveel het eet. Sommigen hebben een grotere eetlust dan anderen, en de eetlust van één kindje kan variëren naargelang de periode.
  • Maak het menu duurzamer.
 • Huisdieren kunnen een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen:

  • Ziektekiemen door rechtstreeks contact met het dier of uitwerpselen

  • Allergische of reacties op het voer of het dier

  • Bijten of krabben.

  In de kinderopvang is de aanwezigheid van dieren niet expliciet verboden. De opvang voert een eigen beleid en zorgt voor een veilige en gezonde omgeving.

  Wel verbiedt de regelgeving over de voedselhygiëne (FAVV) de aanwezigheid van huisdieren in lokalen waar eten wordt bewaard of klaargemaakt, zowel in de gezins- als in de groepsopvang.

  Kinderen vinden contact met dieren vaak leuk. Hierbij enkele tips:

  • Was erna telkens jouw handen.

  • Laat ook kinderen hun handen wassen.

  • Zorg voor aangepaste begeleiding en toezicht.

  • Laat kinderen nooit alleen met een huisdier.

 • Bijten komt regelmatig voor bij kleine kinderen in de kinderopvang. Vooral in een groep bijten ze soms letterlijk van maken. Bijten kan ook een manier zijn om contact te zoeken met andere kinderen. Dit gedrag heeft met de ontwikkeling van het kind te maken. Stilaan leert het wat wel en niet kan in het omgaan met andere kinderen. 

  Tips voor begeleiders

  • Bied de nodige structuur en duidelijkheid. Dit geeft een kind een gevoel van veiligheid en rust: een overzichtelijke inrichting, vaste momenten, duidelijke regels, informatie over wat er gaat gebeuren.
  • Door te verwoorden wat er gebeurt, beseft een kind soms dat het zich anders moet gedragen. Een kind heeft niet altijd zicht op zichzelf, de groep en de gevolgen van zijn gedrag.
  • Soms komt ongewenst gedrag voort uit verveling en nietsdoen. Geef tijdig spelimpulsen die de kinderen uitdagen.

  Goed overleg met de ouders

  • Leg uit waarom bijtgedrag voorvalt: het hoort bij de ontwikkeling en een kind leert dat dit niet mag.
  • Voor een kind dat bijt:
   • een gezamenlijke aanpak thuis en in de opvang helpt. Bekijk samen wat haalbaar en wenselijk is voor het kind
  • Voor een kind dat gebeten werd:
   • Leg uit hoe het is voorgevallen, waar en wanneer.
   • Verduidelijk welke stappen je neemt om het bijtgedrag te voorkomen.
 • Om wiegendood te voorkomen, moet de kinderopvang alle kinderen jonger dan 1 jaar op de rug te slapen leggen, tenzij er een medische reden is om dit niet te doen. Ouders die een kind hebben dat gewoon is om op de buik of zij te slapen bespreken dit best met de opvang. Met een gezamenlijke aanpak kan je het kind leren op de rug slapen. 

  • Als ouders de rugligging willen aanleren, dan kan dit geleidelijk aan gebeuren. Een gezamenlijke aanpak thuis en in de opvang heeft het meeste kans op succes. 
  • Bij sommige kinderen vraagt deze aanpassing heel wat geduld en doorzettingsvermogen, maar uiteindelijk leren de meeste kinderen op de rug slapen. 
  • Zolang het kind in de overgangsperiode op de buik slaapt, raden we verhoogd toezicht aan. Laat de baby dicht in de buurt slapen en ga regelmatig kijken, luisteren en voelen. 
  • Blijven de ouders ondanks de inspanning toch kiezen voor buik- of zijligging of het lukt niet om het kindje op de rug te leren slapen, dan is er het attest slaaphouding. De opvang is niet verplicht om deze uitzondering toe te staan. 
 • Ja. De opvang gaat voorzichtig om met het toedienen van geneesmiddelen.

  Omdat de opvang geen medische omgeving is, vragen de ouders best aan de arts om geneesmiddelen voor te schrijven die ze buiten de opvanguren kunnen toedienen. Als dat niet mogelijk is, dan vraagt de opvang voor geneesmiddelen met voorschrift een attest van de arts of apotheker. Dit geeft de opvang zekerheid over de correcte toediening. 

  In het huishoudelijk reglement van je opvang staat wat de opvang doet bij koorts of ziekte. 

  Meer info over zieke kinderen in de opvang vind je op deze website

 • Je moet elke ernstige crisis zo snel mogelijk aan Opgroeien melden.

  • Wel melden
   • Ernstige feiten en ernstige ongevallen. De fysieke of psychische integriteit van een kind / de kinderen tijdens de kinderopvang is effectief in gevaar. 
   • Voorbeelden: een ernstig lichamelijk letsel, een overlijden, een grootschalige voedselvergiftiging, overmacht zoals brand, ontploffingsgevaar of een gifwolk, een ontvoering, een kind dat ongezien wegloopt uit de opvang, …
  • Niet melden
   • Kleine, alledaagse ongelukjes waarbij een kind een minimaal letsel oploopt en waarvoor je een verklaring kan geven. De fysieke of psychische integriteit van een kind / de kinderen tijdens de kinderopvang is niet in gevaar.
   • Voorbeelden: een schaafwond, een buil, een blauwe plek, een pijnlijke enkel, een gekwetste vinger, ... 
  • Twijfel of iets wel of niet gemeld moet worden? 
   • Contacteer je klantenbeheerder. 
  •  Hoe melden? 
   • Van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren bij je klantenbeheerder
   • In nood van maandag tot vrijdag tussen 8 en 9 uur en van 16 tot 20 uur bij de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100). 
 • Hoe word ik kinderbegeleider gezinsopvang? Hoe start ik een gezinsopvang? Ik wil kinderen opvangen bij mij thuis.

  Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Je kan je aansluiten bij een organisator kinderopvang (een dienst voor onthaalouders). Jij vangt de kinderen op, veelal bij je thuis, maar het kan ook op een andere locatie. De organisator betaalt jouw kostenvergoeding, regelt je sociale zekerheid en neemt het meeste van de administratie op zich.

  2. Je kan zelf organisator gezinsopvang worden. Je werkt dan als zelfstandige en staat in voor de volledige organisatie en administratie van je eigen gezinsopvang.

  Lees er meer over op onze website.

 • Ik wil een crèche, kinderdagverblijf of groepsopvang starten. Ik wil onthaalouder worden. Ik wil kinderen opvangen.

  Zin om je eigen kinderopvang voor baby’s en peuters te starten? Dan kan je organisator van een gezinsopvang of een groepsopvang worden. Je kan je ook als onthaalouder aansluiten bij een dienst voor onthaalouders of bij een organisator gaan werken. Ontdek er meer over op onze website.