baby in de opvang

Spel en ontmoeting

In een spel- en ontmoetingsinitiatief krijgen ouders de plaats en de tijd om even op adem te komen en contacten te leggen met andere ouders. Contact leggen is makkelijk want iedereen die er komt, heeft de kinderen als gezamenlijk gespreksonderwerp.  

Baby’s en peuters kunnen er in alle veiligheid zelf op ontdekking in de nabijheid van hun vertrouwenspersoon. Ze ontmoeten er andere kinderen en ze leren samen spelen, als voorbereiding op de crèche, peutertuin of kleuterklas.

Ga snel naar

  Wie kan er terecht?

  Gezinnen met kinderen in de voor- en vroegschoolse periode

  Wat zijn de doelstellingen?

  • Bijdragen tot de socialisatie en stimulering van de ontwikkeling van kinderen 
  • De vaardigheden en de draagkracht van opvoedingsverantwoordelijken versterken 
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • De sociale cohesie bevorderen. 

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   - Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Specifieke erkenningsvoorwaarden

  Wat zijn de opdrachten?

  Voor de gezinnen

  De organisator voert minstens één van deze opdrachten uit:  

  • de ontmoeting van kinderen en aanstaande gezinnen en opvoedingsverantwoordelijken faciliteren en stimuleren  
  • inzetten op spel, interactie en taalontwikkeling  
  • ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere vormen van ondersteuning. 
  Voor de professionelen

   De organisator voert minstens één van deze  opdrachten uit:  

  • sensibiliseren over het belang spel en ontmoeting   
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind.  

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  De opdrachten worden uitgevoerd door groepsgerichte activiteiten te organiseren. Deze krijgen vorm: 

  • tussen jonge kinderen onderling
  • tussen jonge kinderen en hun opvoedingsverantwoordelijken
  • tussen opvoedingsverantwoordelijken onderling.  

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  Om een kwalitatief aanbod te realiseren heb je minstens één fysieke locatie die goed bereikbaar, uitnodigend en herkenbaar is. Daarnaast:

  • heb je gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie en toegankelijk zonder afspraak
  • waak je erover dat de dienstverlening op vrijwillige basis geboden wordt 
  • voorzie je voldoende materiaal dat gericht is op de ontwikkelingsstimulering van kinderen en dat aangepast is aan de verschillende leeftijden en de verschillende ontwikkelingsdomeinen van kinderen.

  Daarnaast streef je als spel- en ontmoetingsinitiatief een sociale mix na die de populatie in het werkingsgebied weerspiegelt.

  Wat is het werkingsgebied?

  intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk

  Het werkingsgebied moet aaneensluitend zijn en de grenzen van de zorgregio niveau kleine stad niet overstijgen.

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.

  Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

  Regelgeving

  Procedures en formulieren