Van kinderopvang naar kleuterschool

Wanneer kinderen van de kinderopvang naar de kleuterschool overschakelen, willen we een 'warme overgang' die vlot verloopt.

Ga snel naar

  Samenwerking tussen kinderopvang en kleuterschool

  Voor jonge kleuters is de overgang van kinderopvang naar de kleuterklas een heel ingrijpende gebeurtenis.  

  Om die overgang vlotter te laten verlopen, zetten kinderopvang en kleuterschool in op een sterke samenwerking en afstemming

  Kinderopvang en kleuterklas integreren

  Sommige organisatoren willen een stap verder gaan dan samenwerken en willen kinderopvang en de onthaalklas van de kleuterschool integreren in één werking

  Overweeg je dit maar heb je vragen over de regelgeving in het kader van jouw project?   

  Neem vooraf contact op:

  Wil je (ver)bouwen of je infrastructuur delen?

  • Overweeg je om een gebouw te bouwen dat zowel kinderopvang als onderwijsvoorzieningen huisvest (gecombineerde infrastructuur)?  
  • Wil je bouwen of verbouwen en het openstellen voor derden (multi-inzetbare infrastructuur)?  
  • Wil je je gebouw zo ontwerpen dat het later eenvoudig van functie kan veranderen en ben je op zoek naar de juiste normen en procedures (aanpasbare infrastructuur)?  

  Dan kan je je project voorleggen aan het Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg en Onderwijs of aan de Commissie Multifunctionele Infrastructuur. 

  Project Doorgaande Lijn

  Voor jonge kleuters is de overgang van kinderopvang naar de kleuterklas een ingrijpende gebeurtenis. Om die overgang vlotter te laten verlopen krijgen 12 proeftuinen de kans om als kinderopvang, kleuteronderwijs en kleuteropvang geïntegreerd te werken.