Statuut

Om als consultatiebureau-arts te werken heb je altijd een erkenning van Opgroeien nodig. Consultatiebureau-artsen werken als zelfstandige, mits een aantal uitzonderingen.

Zelfstandige

Als erkende consultatiebureau-arts krijg je toegang tot een portaal. Hier kan je je prestaties nakijken, je betaalbrief raadplegen en in de toekomst je eigen dossier beheren.

Huisarts in opleiding (HAIO)

Een huisarts in opleiding kan een erkenning aanvragen als consultatiebureau-artsAls je praktijkopleider akkoord is, kan je zittingen opnemen op het consultatiebureau.  Neem dit akkoord best op in je contract.

Je kan zittingen pas doen na:

  1. het doornemen van de e-learning ‘voorbereiding op mentorzittingen’.
  2. het uitvoeren van twee mentorzittingen. Deze kunnen doorgaan als je contract gestart is bij je praktijkopleider.

Opgroeien betaalt de zittingen aan de praktijkopleider

Als HAIO val je onder het sui seneris statuut voor artsen in opleiding

  • Tijdens de stageperiode krijgt je als arts een loon en val je onder de sociale bescherming van het werknemersstatuut voor ziekte en invaliditeit, ouderschapsverlof en kinderbijslag. 
  • Je bent verzekerd voor je medische activiteiten via het ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding).
  • De stage geeft geen recht op pensioen, geen werkloosheid, vakantiegeld of dertiende maand.
  • Ook bepaalde stelsels als palliatief verlof zijn niet mogelijk.

 

Zomerarts

In juli, augustus en september van het jaar dat je afstudeert en je basisdiploma master in de geneeskunde behaalt, kan je als jobstudent bij Opgroeien aan de slag .  

De vacatures hiervoor komen jaarlijks ten laatste in april op de website van Opgroeien.

Bediende

  • Vanaf 1 januari 2019 kan je geen nieuwe erkenning als bediende-arts krijgen. 
  • Bediende-artsen die 31 december 2018 nog in dienst waren bij een organisator kunnen nog maximaal 5 jaar als bediende consultatiebureau-arts werken, als de organisator hiervoor kiest. De organisator krijgt hiervoor een bijkomende erkenning om met bediende-artsen te werken. Als bediende-arts heb je ook een erkenning nodig om te werken als consultatiebureau-arts.