Huisbezoek Kind en Gezin

Mobiele ondersteuning door vrijwilligers

Een vaste vrijwilliger biedt integrale ondersteuning aan gezinnen thuis, vertrekkende van hun thuissituatie, behoeften en krachten die aanwezig zijn. Deze individuele ondersteuning gebeurt op vrijwillige basis, zowel langs de kant van de vrijwilliger als langs de kant van het gezin.

Ga snel naar

  Wie kan er terecht?

  Gezinnen en aanstaande gezinnen met kinderen tot 12 jaar die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden

  Wat zijn de doelstellingen?

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • De spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • Bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding en die ontwikkeling positief beïnvloeden

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   - Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Wat zijn de opdrachten?

  Voor de gezinnen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:

  • laagdrempelige, integrale en mobiele ondersteuning bieden
  • ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsvormen.

   Je voert minstens één van deze opdrachten uit voor professionelen:  

  • sensibiliseren over de drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen  
  • signaleren van structurele knelpunten of tekorten die gezinnen beperken in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen  
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind. 
  Voor de professionelen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:  

  • sensibiliseren over drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen
  • signaleren van structurele knelpunten of tekorten die gezinnen beperken in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen  
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  • Je biedt individuele ondersteuning aan, vertrekkend vanuit de thuissituatie van het gezin.
  • Je richt de ondersteuning op het kind, de opvoedingsverantwoordelijke en de interactie tussen beiden.  

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  De individuele ondersteuning gebeurt door een vrijwilliger en is altijd op vrijwillige basis. 

  Om de kwaliteit te verzekeren voorzie je in een: 

  • voldoende grote groep vrijwilligers met diverse profielen die tegemoetkomen aan de diversiteit aan gezinnen
  • voorafgaande procedure die, op het moment dat een vrijwilliger aan een gezin wordt gekoppeld, zo veel mogelijk garandeert dat er een goede aansluiting zal zijn tussen de vrijwilliger en het gezin.

  De ondersteuning

  • Vertrekt vanuit de behoeften en krachten die aanwezig zijn in het gezin
  • Zet in op het verruimen van de leefwereld van het gezin en het doorbreken van het sociaal isolement, indien nodig 
  • Is qua frequentie en duur afhankelijk van de behoefte en de draagkracht van het gezin
  • Gebeurt door een vaste persoon

  De vrijwilliger

  • Verhoudt zich vanuit een gelijkwaardige positie tot het gezin 
  • Streeft een vertrouwensband na met het gezin
  • Is in staat om aan te sluiten bij de leefwereld van het gezin.

  Wat is het werkingsgebied?

  Intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk.

  Het werkingsgebied moet aaneensluitend zijn en de grenzen van de zorgregio niveau kleine stad niet overstijgen. 

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.

  Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

  Wie biedt dit aanbod aan en waar?

  • Home-Start Aalst, Aarschot, Diest – Scherpenheuvel-Zichem, Herent, Leuven, Lier, Ninove en Zaventem
  • Home-Start Antwerpen
  • Stapsteen vzw - Bezoekteam Brussel
  • De Thuisploeg Genk
  • Home-Start Domo Hasselt en Haspengouw
  • Modo Antwerpse Kempen (Voor- en Noorderkempen)
  • De Katrol Oostende
  • Wiegwijs Waasland (Sint-Niklaas, Beveren en Lokeren)

  Regelgeving

  Procedures en formulieren