Vergoeding

Je krijgt maandelijks een vergoeding van Opgroeien voor de uitgevoerde evaluaties en bepaalde opleidingen. Er zijn verschillende prestatietypes:

 • een evaluatie in een spreekkamer
  • evaluatie in spreekkamer
  • evaluatie op stuk
  • attestering onmogelijkheid lessen te volgen
 • een evaluatie aan huis
 • een te laat uitgevoerde evaluatie
 • een evaluatie onder begeleiding van een mentorarts
 • een evaluatie als mentorarts
 • een tegenexpertise in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank. Bij deze expertise ben je aanwezig op de expertisezitting. De vergoeding is opgesplitst in:
  • een vergoeding omstandig verslag
  • een vergoeding voor de aanwezigheid op de expertisezitting
 • omstandige verslagen in geval van afwezigheid bij een beroepsprocedure. Bij deze expertise ben je niet aanwezig op de expertisezitting.
  • een eerste omstandig verslag waarin je je score motiveert
  • een tweede omstandig verslag waarbij je, als nodig, je opmerkingen of akkoord formuleert op het voorlopig verslag van de gerechtsdeskundige. Dit verslag maak je op basis van de evaluatie en de dossierstukken in het voorlopig verslag en in vergelijking met je eigen evaluatie.
 • de opleidingen waarover Opgroeien heeft beslist om ze te vergoeden
 • andere opdrachten

Sinds 1 januari 2022 ben je btw-plichtig als je jaarlijkse omzet meer dan 25.000 euro bedraagt en je niet in aanmerking komt voor een vrijstelling. Hierdoor verloopt de betaling van je prestaties vanaf februari 2022 aan de hand van een factuur.

Meer informatie vind je in deze procedure.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Hoe kan ik een rechtzetting doen?

Je kan tot 10 dagen na het einde van elke maand rechtzettingen doorgeven op de opdrachten en opleidingen van de afgelopen maand die in het portaal geregistreerd zijn. Stuur een e-mail naar evartsen@opgroeien.be.