Vergoeding

Je krijgt maandelijks een vergoeding van Opgroeien voor de uitgevoerde evaluaties en bepaalde opleidingen. Er zijn verschillende prestatietypes:

  • een evaluatie in een spreekkamer
  • een evaluatie aan huis
  • een evaluatie onder begeleiding van een mentorarts
  • een evaluatie als mentorarts
  • een tegenexpertise in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank. Bij deze expertise is de evaluerend arts aanwezig op de expertisezitting 
  • omstandige verslagen in geval van afwezigheid bij een beroepsprocedure. Bij deze expertise is de evaluerend arts niet aanwezig op de expertisezitting. 
  • de opleidingen waarover Opgroeien heeft beslist ze te vergoeden.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Hoe kan ik een rechtzetting doen?

Je kan tot 10 dagen na het einde van elke maand rechtzettingen doorgeven op de opdrachten en opleidingen van de afgelopen maand die in het portaal geregistreerd zijn.