Vergoeding

Je krijgt maandelijks een vergoeding van Opgroeien voor de uitgevoerde evaluaties en bepaalde opleidingen. Er zijn verschillende prestatietypes:

 • een evaluatie in een spreekkamer
 • een evaluatie aan huis
 • een te laat uitgevoerde evaluatie
 • een evaluatie onder begeleiding van een mentorarts
 • een evaluatie als mentorarts
 • een tegenexpertise in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank. Bij deze expertise is de evaluerend arts aanwezig op de expertisezitting. 
 • omstandige verslagen in geval van afwezigheid bij een beroepsprocedure. Bij deze expertise is de evaluerend arts niet aanwezig op de expertisezitting
  • een eerste omstandig verslag waarin je je score motiveert
  • een tweede omstandig verslag waarbij je, indien nodig, je opmerkingen of akkoord geeft op het voorlopig verslag van de gerechtsdeskundige. Dit verslag maak je op basis van de evaluatie en de dossierstukken in het voorlopig verslag en in vergelijking met je eigen evaluatie.
 • opdrachten in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank
 • de opleidingen waarover Opgroeien heeft beslist ze te vergoeden

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Hoe kan ik een rechtzetting doen?

Je kan tot 10 dagen na het einde van elke maand rechtzettingen doorgeven op de opdrachten en opleidingen van de afgelopen maand die in het portaal geregistreerd zijn. Stuur een e-mail naar evartsen@kindengezin.be.