Meisje wandelt naar school met rugzak

Ambulante ondersteuning schoolkinderen

Deze aanbodsvorm binnen het Huis van een Kind biedt een laagdrempelige preventieve ondersteuning van gezinnen met schoolgaande kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De ondersteuning gebeurt hoofdzakelijk ambulant, eventueel aangevuld met outreachende vormen voor het bereiken van gezinnen.

Ga snel naar

  Wie kan er terecht?

  Gezinnen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en schoolgaande kinderen hebben

  Wat zijn de doelstellingen?

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • De spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • Bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding en die ontwikkeling positief beïnvloeden

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   - Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Specifieke erkenningsvoorwaarden

  Wat zijn de opdrachten?

  Voor de gezinnen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:  

  • gezinnen op duurzame wijze bereiken
  • laagdrempelige, integrale en ambulante ondersteuning bieden
  • ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsvormen.
  Voor de professionelen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:  

  • sensibiliseren over drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen
  • signaleren van structurele knelpunten of tekorten die gezinnen beperken in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen  
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  De opdrachten voor gezinnen worden vormgegeven:

  • door de organisatie van groepsgerichte activiteiten
  • aanvullend door het aanbieden van individuele ondersteuning

  Je geeft aandacht aan opvoedingsondersteuning en ondersteuning van de interactie tussen de ouder en het kind.

  Je werkt ook aan brede participatie van het gezin en het kind in de maatschappij, met expliciete aandacht op het aansluiten op onderwijs, het cultuur- en vrijetijdsaanbod.

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  Om een kwalitatief aanbod te realiseren:

  • gebruik je gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie en houd je rekening met de schooluren
  • waak je erover dat de dienstverlening op vrijwillige basis aangeboden wordt
  • streef je naar een werking die zo naadloos als mogelijk aansluit op voorschoolse initiatieven.

  Wat is het werkingsgebied?

  Intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk

  Voorwaarde: het werkingsgebied sluit aaneen en de grenzen van de zorgregio overstijgt niet het niveau van een kleine stad.

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.
   

  Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

  Wie biedt dit aanbod aan en waar?

  Regelgeving

  Procedures en formulieren