kind tekenen kinderopvang

Erkenning als consultatiebureau-arts

Iedere arts die voldoet aan de voorwaarden kan een erkenning als consultatiebureau-arts aan vragen bij Opgroeien. Dit kan:

 • als zelfstandige
 • als huisarts in opleiding, mits akkoord van je praktijkopleider. De praktijkopleider zal hiervoor een vergoeding ontvangen. Als HAIO kan je enkel een zitting op een consultatiebureau opnemen mits uitdrukkelijke toestemming van je praktijkopleider. We raden aan om deze afspraak in het contract met je praktijkopleider op te nemen. Het ICHO verzekert immers al je stage-activiteiten. Als je praktijkopleider niet zelf als consultatiebureau-arts werkt, hoeft hij/zij zelf geen erkenning aan te vragen. Enkel de arts die actief aan de slag gaat op een consultatiebureau heeft een erkenning nodig. 

Deze erkenning is 3 jaar geldig (tenzij ze wordt opgeheven) en kan nadien worden verlengd.

Ga snel naar

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  • Je hebt
   • een diploma master in de geneeskunde of een gelijkwaardigheidserkenning voor een buitenlands diploma
   • een RIZIV-nummer
   • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering beroepsaansprakelijkheid.
  • Je bent ingeschreven op de lijst van de Orde der artsen van de provincie waar hij de voornaamste medische activiteit uitoefent.
  • Je hebt een goede algemene gezondheid. Dit blijkt uit een medisch attest uitgereikt door een andere arts. Opgroeien kan je vragen dit attest voor te leggen. 
  • Je bent van onberispelijk gedrag. Dit blijkt uit een uittreksel strafregister model 596.2Sv of een gelijkwaardig document voor wie niet in België gedomicilieerd is. Opgroeien zal je vragen een attest voor te leggen dat niet ouder is dan een maand.
  • Je verklaart dat je kennis nam van de opdracht in het medisch preventief of prenataal consultaanbod en de daarbij vastgelegde bepalingen, via het doorlopen van een digitaal startpakket.
  • Je hebt binnen vijf jaar voor het jaar waarin je erkenning aanvraagt geen opheffing van de erkenning als consultatiebureau-arts gekregen. 
  • Je bewijst dat je een gevorderde en actieve kennis van het Nederlands hebt door te voldoen aan minstens één van onderstaande voorwaarden:
   • Je behaalde het diploma master in de geneeskunde (of gelijkwaardig) in het Nederlands.
   • Je hebt een attest actieve kennis Nederlands waaruit een taalvaardigheidsniveau C1 (ERK-niveau) blijkt voor luisteren, gesprekken voeren, lezen en schrijven.
  Wist je dat?

  Ook een huisarts in opleiding kan een erkenning als consultatiebureau-arts aanvragen. 

  Aan welke vereisten moet je voldoen bij de uitvoering van je opdracht?

  • Je volgt een aantal vormingen.
  • Je voert de opdrachten, in het medisch preventief en prenataal consultaanbod, uit conform de wetenschappelijke aanbevelingen en bevindingen in de preventieve jeugdgezondheidszorg, met inachtneming van de code van de geneeskundige plichtenleer.
  • Je neemt de doelstellingen van Opgroeien op zoals bepaald in de decretale opdracht van Opgroeien (vb. opdracht preventie kindermishandeling).
  • Je geeft mee vorm aan het kwaliteitskader van Opgroeien.
  • Je voert de opdrachten uit zonder te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, taal, vermogen, religieuze, ideologische, filosofische en politieke overtuiging en culturele, maatschappelijke en sociale afkomst.
  • Je registreert in en gebruikt het Elektronisch kinddossier (Mirage).
  • Je communiceert correct, volledig en gericht op en over de behoeften en noden van gebruikers van het consultatiebureau. Geef taal aan je medisch handelen, aansluiten bij ouders.
  • Je werkt nauw samen met de medewerkers van de organisator en Opgroeien.
  • Je komt op tijd en volbrengt de geplande uren.  
  • Je doet aan kwaliteitsvol voor- en na-overleg.  
  • Je schoolt je bij in relevante onderwerpen in de preventieve zorg voor kinderen.
  • Je werkt enkel mee aan wetenschappelijk onderzoek op het consultatiebureau na toestemming van Opgroeien.

  Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om de erkenning te behouden of te verlengen?

  • Je vervult de opdrachten in het medisch preventief of prenataal consultaanbod volgens de wetenschappelijke aanbevelingen en bevindingen in de preventieve jeugdgezondheidszorg. Je volgt hierbij de code van de geneeskundige plichtenleer.
  • In het eerste jaar van je erkenning volg je een vormingstraject van Opgroeien.
  • Je geeft mee vorm aan het kwaliteitskader van Opgroeien en volgt bij de uitvoering van je opdracht de inhoudelijke en methodische doelstellingen die Opgroeien voor de uitvoering van zijn kerntaak van preventieve gezinsondersteuning en gezondheidszorg voor het jonge kind nastreeft.
  • Je blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en de voorschriften.
  • Je houdt Opgroeien op de hoogte van elke wijziging in gegevens die relevant zijn voor de erkenning doorgeeft aan Opgroeien.

  Hoe worden de erkenningsvoorwaarden en voorschriften opgevolgd?

  Wanneer Opgroeien meldingen (van ouders, lokaal team, collega's ...) ontvangt dat je mogelijks niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften, dan kan Opgroeien dit verder onderzoeken en gaat hierover met jou in dialoog. Je krijgt dan de kans om op de bevindingen te reageren.

  Er kan een onderzoek plaatsvinden waarbij de verschillende systemen (meta data) gecontroleerd worden (Leerportaal, Artsennet, Mirage, Kariboe, ...).  Er kan gekeken worden welke opleidingen je volgt en hoe je je bijschoolt, … 

  Hoe behandelen we meldingen (klachten) over jou als consultatiebureau-arts?

  Opgroeien heeft de opdracht om alle meldingen van ouders, organisatoren, lokale teams te behandelen. Wanneer er meldingen over de consultatiebureau-arts zijn, worden deze steeds met de betreffende arts besproken.