peuters spelen met haar

Mobiele ondersteuning taal en ontwikkeling

Een vaste begeleider bezoekt kwetsbare gezinnen met kinderen tot zes jaar. Ze krijgen een aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering, vertrekkend vanuit hun thuiscontext.

Gezinnen kunnen ook deelnemen aan groepsactiviteiten die hen voorbereiden op school, ondersteunen bij het opvoeden en die hun netwerk versterken.

Ga snel naar

  Wie kan er terecht?

  Gezinnen met kinderen tot zes jaar die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden

  Wat zijn de doelstellingen?

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • De spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • Bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding en die ontwikkeling positief beïnvloeden

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   - Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Wat zijn de opdrachten?

  Voor de gezinnen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:  

  • laagdrempelige, integrale en ambulante ondersteuning bieden
  • ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsvormen.
  Voor de professionelen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:   

  • sensibiliseren over drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen
  • signaleren van structurele knelpunten of tekorten die gezinnen beperken in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen  
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  De opdrachten voor de gezinnen worden uitgevoerd door:

  • individuele ondersteuning aan te bieden via taal- en ontwikkelingsstimulering, gericht op het kind, de opvoedingsverantwoordelijke en de interactie tussen beiden
  • opvoedingsondersteuning aan te bieden
  • het sociale netwerk te verbreden door een vaste begeleider die aan huis gaat bij het gezin
  • groepsgerichte ondersteuning te organiseren, om:
   de start in een klas- en schoolsituatie te stimuleren en voor te bereiden
   een aanbod over opvoedingsthema's aan te reiken
   de sociale cohesie te versterken 

  De groepsgerichte ondersteuning krijgt vorm tussen jonge kinderen onderling en tussen opvoedingsverantwoordelijken onderling. Ze werkt zoveel mogelijk complementair aan de individuele ondersteuning.

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  De kinderen

  Je zorgt ervoor dat kinderen ervaringen kunnen opdoen in de essentiële levensdomeinen: identiteitsontwikkeling, communicatie en expressie, lichaam en beweging en exploratie van de wereld. Daarvoor: 

  • voorzie je in voldoende materiaal dat gericht is op de taal- en ontwikkelingsstimulering van kinderen en dat aangepast is aan de verschillende leeftijden en de verschillende ontwikkelingsdomeinen van kinderen
  • maak je gebruik van en leidt je toe naar andere diensten of kindgerichte plekken of activiteiten in de buurt.

  De individuele en de groepsgerichte ondersteuning 

  • vertrekt vanuit de behoeften en krachten die aanwezig zijn in het gezin
  • streeft ernaar de leefwereld van het gezin te verruimen en, in voorkomend geval, het sociaal isolement te doorbreken
  • hangt qua intensiteit af van de behoefte en de draagkracht van het gezin
  • is evidence-based gebaseerd en flexibel ingepast in de lokale netwerken van de Huizen van het Kind. 

  De individuele ondersteuning

  • wordt geboden door een vaste begeleider 
  • vertrekt vanuit de thuiscontext van het gezin, maar streeft ernaar de leefwereld te verruimen
  • voorziet standaard één ondersteuningsmoment per week.

  Wat is het werkingsgebied?

  Gemeentelijk of intergemeentelijk

  In het werkingsgebied worden jaarlijks gemiddeld minimaal 40 kinderen in kansarmoede geboren. 

  Wist je dat?

  Het gemiddelde aantal kinderen in kansarmoede wordt berekend op basis van de kansarmoede-index van Opgroeien. Hiervoor wordt gekeken naar het aantal kinderen dat werd geboren in kansarmoede twee jaar voorafgaand aan de aanvraagoproep.

  In minstens één van die twee jaren moeten ten minste en gemiddeld 40 kinderen geboren zijn in kansarmoede.

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.

  Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

  Wie biedt dit aanbod aan en waar?

  Kind en Taal vzw wil de onderwijskansen bij kinderen verbeteren. Het aanbod focust zich op ouder-kind interactie, het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling en opvoedingsondersteuning. De programma’s zijn erop gericht om gezinnen te versterken en dragen bij tot sociale inclusie.

  In welke gemeenten is dit aanbod aanwezig?

  Gemeenten die vroeger ondersteuning kregen van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat: Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hasselt, Heers, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Maasmechelen, Sint-Truiden en Tongeren. Kind en Taal vzw krijgt hiervoor de subsidies.

  Contactgegevens
  • Katrien Jansegers, Algemeen Directeur 
  • Tel. 045 04 29 77
  • Adres: Stalenstraat 48 3600 Genk
  • e-mailadres: info@kindentaal.be   
  • Website

  Regelgeving

  Procedures en formulieren