Subsidies en financieel

Een kinderopvang is een sociale onderneming waar ook het financiële van belang is. Er zijn inkomsten van ouders of subsidies, uitgaven en soms ook belastingen. Vaak moet er ook een boekhouding worden bijgehouden. In dit luik vind je alle informatie over het financiële luik van de kinderopvang.

Ga snel naar

  Overzicht van de subsidies en bedragen

  Brochures en document

  • Lees de documenten online
  • Download de pdf

  Webinar over de subsidies

  Link naar video: Webinar subsidies in de kinderopvang
  Webinar subsidies in de kinderopvang
  Subsidies voor kinderopvanglocaties in Brussel

  Als je subsidies van Opgroeien krijgt, dan moeten de verantwoordelijke en alle kinderbegeleiders voldoende Nederlands kunnen. 
  Krijg je subsidies inkomenstarief, dan moet je voorrang geven aan kinderen van wie minstens één ouder voldoende Nederlands kan. Minimum is dit één kind en maximum 55 % van alle opgevangen kinderen. 

  Subsidies en bezetting berekenen

  Een aantal parameters bepalen hoeveel subsidies je krijgt.

  • Hoe berekent Opgroeien je subsidies en je bezetting?
  • Je kan ook zelf je subsidies inschatten.
  • Je kan ook je saldo berekenen.

  Subsidie inkomenstarief en IKT-mix

  De subsidie voor inkomenstarief is de subsidie voor kinderopvang waar de gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling. Ook IKT-mix is soms mogelijk: een combinatie van inkomenstarief en vrije prijs.

  • Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie inkomenstarief?
  • Hoe krijgen ouders hun attest inkomenstarief?
  • Is IKT-mix iets voor mijn opvang?

  Wat ouders betalen

  Voor het bepalen van jouw prijs heb je 2 mogelijkheden. Ofwel pas je het systeem van inkomenstarief toe, ofwel bepaal je zelf een vrije prijs

  Inkomenstarief

  In inkomenstarief betalen ouders op basis van hun inkomen en hun gezinssamenstelling. Om opvang met inkomenstarief te kunnen gebruiken, hebben ze attest inkomenstarief nodig. Je vindt er meer over op deze webpagina, onder subsidies inkomenstarief en IKT-mix.

  Vrije prijs

  Jij bepaalt de prijs helemaal zelf. Dit is geen makkelijke opdracht, maar wel belangrijk. Als je geen subsidies krijgt, zijn de bedragen die de ouders betalen je belangrijkste inkomsten. Deze zaken bepalen mee de prijs.

  • Hou rekening met de kosten die gedekt moeten worden.
  • Jouw doelgroep. Is je prijs afgestemd op je doelgroep? Kunnen de ouders die je aantrekt jouw prijs betalen?
  • De prijzen van de andere opvanglocaties in jouw buurt. Als ouders een prijs verkiezen op basis van hun inkomen en jij een vaste, hogere prijs vraagt, zullen veel ouders voor de andere opvang kiezen.
  • De manier waarop je factureert. Vraag je een dag- of maandprijs? Laat je de ouders vooraf betalen of niet? Regel je de betaling via domiciliëring of op een andere manier?

  Alle informatie over de prijs en de betaling moet je opnemen in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.

  Onkostennota voor aangesloten onthaalouders

  De aangesloten onthaalouder (met een sui generis statuut) krijgt een belastingsvrije onkostenvergoeding voor de opvang van de kinderen.

  Bedragen

  • Je vindt het huidige bedrag in deze Excel, tabblad gezinsopvang.
  • Je krijgt 60% van dit bedrag voor opvang die minder dan 5 uur duurt.
  • Je krijgt 160% voor elf uur opvang of meer en voor nachtopvang.

  Betaling

  De organisator van de aangesloten onthaalouder (de dienst voor onthaalouders) betaalt de onkostenvergoeding aan de kinderbegeleider en krijgt hiervoor subsidies van Opgroeien.

  Andere vergoedingen

  Voor opvang op flexibele openingstijden (vroeg, laat, weekend) of voor de opvang van een kind met een specifieke zorgbehoefte zijn er ook vergoedingen mogelijk. Meer info bij je organisator.

  Andere subsidies en leningen

  Sabam, billijke vergoeding en Unisono

  Wist je dat?

  De betaling voor het afspelen van muziek buiten de privésfeer gebeurt via Unisono, een platform van Sabam, PlayRight en SIMIM.

  Momenteel zijn vertegenwoordigers van de sector kinderopvang in overleg met Unisono over het afspelen van muziek in de kinderopvang. Voor vragen hierover kan je terecht bij je koepel.

  Kinderopvang moet SABAM en de billijke vergoeding betalen voor de muziek in de ruimtes waar de kinderen en ouders komen.

  Organisatoren van gezinsopvang zijn hiervan vrijgesteld als ze aan deze voorwaarden voldoen:

  • De kinderbegeleider werkt alleen in een privéwoning.
  • Maximum 2 kinderbegeleiders vangen samen een groep kinderen op in een privéwoning en hebben onderling geen werkgever-werknemersverhouding.
  • De muziek speelt enkel in ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor het personeel (vb. refter, bureau) in een opvang waar maximaal 8 voltijdse personen tewerkgesteld zijn.

  Belastingen

  Boekhouding

  Of je een boekhouding moet bijhouden en welke, hangt af van de grootte en de aard van je opvang.

  Dubbele boekhouding en rechtspersoonlijkheid vanaf 1 april 2021

  De Vlaamse regering wil de weerbaarheid van ondernemers in de kinderopvang verhogen en hun bestuur en financiën transparant maken. 
  Daarom moeten organisatoren die in een jaar meer dan 200.000 euro subsidie van Opgroeien krijgen vanaf 1 april 2021 een dubbele boekhouding voeren. Je klantenbeheerder kan je vertellen hoeveel subsidies je krijgt. 
  Organisatoren met inkomenstarief en met meer dan 1 kinderopvanglocatie moeten dan ook een rechtspersoonlijkheid hebben. 

  Twijfels of vragen?

  Je kan je laten adviseren door experten en ondersteuners (bijvoorbeeld: erkende boekhouders en fiscalisten, koepelorganisaties, beroepsverenigingen, vormingsorganisaties…).

  Sociaal secretariaat

  Om de juiste lonen voor je medewerkers te kunnen berekenen, is het van belang dat je sociaal secretariaat weet op welke subsidietrap(pen) je je bevindt.

  In het overzicht hieronder is per organisator het aantal subsidiegroepen weergegeven met de subsidietrap en de vergunde locaties die binnen die subsidiegroep vallen.

  De subsidietrap geeft het hoogste subsidietarief van de subsidiegroep weer. Subsidies worden dus toegekend op niveau subsidiegroep en niet aan de locaties. 

  De organisator bepaalt zelf in welke locaties zij of hij de subsidies inzet, rekening houdend met de subsidievoorwaarden waaraan de locatie voldoet. 

  Er zijn verschillende subsidietrappen:

  • Enkel T1: ontvangt basissubsidie
  • Enkel T2A: ontvangt subsidie voor inkomenstarief – hoog tarief en basissubsidie
  • Enkel T2B: ontvangt subsidie inkomenstarief – laag tarief en basissubsidie
  • T2A en T2B: ontvangt zowel subsidie T2A als T2B en basissubsidie
  • T3: plussubsidie: subsidie voor kinderopvang die kwetsbare gezinnen ondersteunt. Wordt toegekend in combinatie met T2A en/of T2B subsidies en basissubsidie.

  Het kenmerk IKT/niet IKT op locatieniveau duidt aan of de locatie al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor inkomenstarief en of er bij het bepalen van de prijs rekening gehouden wordt met het inkomen van de ouders.