Subsidies en bezetting berekenen

Ga snel naar

    Zo berekent Opgroeien je subsidies en bezetting

    Raam je subsidies voor 2021

    Bereken hoeveel subsidies je ongeveer van Opgroeien zal krijgen voor 2021. De simulaties zijn gemaakt op basis van subsidiebedragen op 1 januari. Als een bedrag in dat jaar wijzigt, dan zullen de effectieve subsidies iets hoger zijn.

    Simuleer je saldo voor 2020

    Bereken je prestaties en bezetting