Subsidies en bezetting berekenen

Zo berekent Opgroeien je subsidies en bezetting

Raam je subsidies

Bereken hoeveel subsidies je ongeveer van Opgroeien zal krijgen. De simulaties zijn gemaakt op basis van subsidiebedragen op 1 januari. Als een bedrag in dat jaar wijzigt, dan zullen de effectieve subsidies iets hoger zijn.

Simuleer je saldo

Bereken je prestaties en bezetting