papa met peuter

Inloopteam

Inloopteam staat voor Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt

Het inloopteam bereikt en ondersteunt (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen in een moeilijke leefsituatie. Door het  groepsgericht aanbod speelt het inloopteam in op de sterkte van het samenbrengen van gezinnen.

Omdat het Inloopteam vanuit het Huis van het Kind werkt, worden bruggen gebouwd naar alle beschikbare formele en informele ondersteuning die er voor gezinnen bestaat.

Ga snel naar

  Wie kan er terecht?

  Gezinnen en aanstaande gezinnen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en kinderen hebben tot het begin van de schooljaren

  Wat zijn de doelstellingen?

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • De spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • Bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding en die ontwikkeling positief beïnvloeden

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   - Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Specifieke erkenningsvoorwaarden

  Wat zijn de opdrachten?

  Voor de gezinnen

  Je voert minstens één van de opdrachten uit:  

  • gezinnen op duurzame wijze bereiken  
  • laagdrempelige, integrale en ambulante ondersteuning bieden  
  • ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsvormen.
  Voor de professionelen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:  

  • sensibiliseren over drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen
  • signaleren van structurele knelpunten of tekorten die gezinnen beperken in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen  
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  Je voert de opdrachten voor gezinnen minstens op deze manieren uit:

  • door de organisatie van onthaal op één of meer fysieke locaties die goed bereikbaar, uitnodigend en herkenbaar zijn
  • door de organisatie van groepsactiviteiten die:
   • minstens uit ervaringsgericht groepswerk bestaan
   • inspelen op de kracht van het samenbrengen van opvoedingsverantwoordelijken, al dan met hun kinderen en rekening houdend met de maatschappelijk kwetsbare positie van het gezin
  • subsidiair, via het aanbieden van individuele ondersteuning.

  Bij de uitvoering van deze opdrachten gaat er expliciete aandacht naar opvoedingsondersteuning en werk je aan kleuterparticipatie.

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  Om een kwalitatief aanbod te realiseren:

  • organiseer je je aanbod op één of meer fysieke locaties die goed bereikbaar, uitnodigend en herkenbaar zijn
  • gebruik je gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie, en ben je toegankelijk zonder afspraak
  • waak je erover dat de dienstverlening altijd op vrijwillige basis geboden wordt.

  Wat is het werkingsgebied?

  Intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk

  Het werkingsgebied moet aaneensluitend zijn en de grenzen van de zorgregio niveau kleine stad niet overstijgen.

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.

  Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

  Wie biedt dit aanbod aan en waar?

  Regelgeving

  Procedures en formulieren