kind toekomst spelen

Beleid kinderopvang

Kinderopvang vervult drie belangrijke maatschappelijke functies: economisch, pedagogisch, sociaal. Het kinderopvangbeleid wordt bepaald door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Opgroeien bereidt het beleid voor en voert het uit.

Ga snel naar

  De drie maatschappelijke functies van kinderopvang

  Wist je dat?

  Met het decreet Kinderopvang wil de Vlaamse overheid de drie maatschappelijk belangrijke functies van kinderopvang waar maken. Dit decreet vormt de belangrijke basis voor het beleid en de regelgeving voor kinderopvang.

  De economische functie

  Dankzij kinderopvang kunnen ouders gaan werken, een opleiding volgen of solliciteren. In de kinderopvang zijn ook heel wat mensen tewerkgesteld. Zorgen voor voldoende en betaalbare kinderopvang is dus belangrijk voor de economie.

  De pedagogische functie

  Goede kinderopvang biedt jonge kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid, maar stimuleert kinderen ook in hun ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen en leren er van jongs af aan respectvol met elkaar om te gaan.

  De sociale functie

  Kinderopvang kan de uitsluiting van kansengroepen tegengaan en hun integratie helpen bevorderen.

  Onderzoek toont aan: kwaliteitsvolle kinderopvang biedt veel kansen aan kinderen in armoede. Ook voor de ouders: door de beschikbaarheid van opvang zijn ze in staat om een opleiding te volgen, te solliciteren zodat ze daarna kunnen gaan werken, ... Soms hebben ouders opvang nodig om even tot rust te kunnen komen.
  Kinderopvang biedt ouders bovendien een netwerk waarop ze terug kunnen vallen. Ze kunnen bij de opvang terecht met allerhande vragen en leren er ook andere ouders kennen.

  Beleidsprioriteiten kinderopvang

  Het beleid voor kinderopvang wordt vastgelegd in de beleidsnota en beleidsbrief van de Vlaamse minister die bevoegd is voor welzijn.