Preventie genitale verminking en gedwongen huwelijken

Via preventie, sensibilisering en ondersteuning zet deze aanbodsvorm zich in voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken in Vlaanderen en Brussel. De preventieve ondersteuning van aanstaande gezinnen en gezinnen is laagdrempelig en ambulant.

Ga snel naar

  Wat is vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijk?

  Vrouwelijke genitale verminking

  • Elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw
  • Elke andere verwonding van de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen.

  Gedwongen huwelijk

  Een huwelijk 

  • dat wordt aangegaan zonder vrije toestemming van een of beide echtgenoten
  • of waarbij de toestemming van minstens een van de echtgenoten onder geweld of bedreiging werd gegeven. 

  Wie kan er terecht?

  • Aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen die afkomstig zijn uit landen waar vrouwelijke genitale verminking wordt uitgevoerd
  • Vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking hebben ondergaan
  • Vrouwen en meisjes die het risico lopen om vrouwelijke genitale verminking te ondergaan
  • Vrouwen en meisjes die gedwongen worden om te huwen
  • Vrouwen en meisjes die het risico lopen om gedwongen te worden om te huwen
  • Actoren die in contact kunnen komen met bovenstaande doelgroepen 

  Wat zijn de doelstellingen?

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • De spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • Bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding en die ontwikkeling positief beïnvloeden

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   - Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Specifieke erkenningsvoorwaarden

  Wat zijn de opdrachten?

  Voor de gezinnen

  Je voert minstens één van de opdrachten uit:  

  • gezinnen op duurzame wijze bereiken  
  • laagdrempelige, integrale en ambulante ondersteuning bieden  
  • ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsvormen.

   Je hebt gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie. Je bent toegankelijk zonder afspraak.

  Je waakt erover dat de dienstverlening wordt aangeboden op vrijwillige basis.

  Voor de professionelen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:  

  • sensibiliseren over drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen
  • signaleren van structurele knelpunten of tekorten die gezinnen beperken in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen  
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  Aanbod voor de gezinnen
  • Sensibiliseringsacties
  • Een telefonisch en digitaal onthaal
  • Inloopmomenten
  • Sensibiliseringsactiviteiten in groep
  • Ambulante individuele ondersteuning

  Bij de uitvoering van deze opdrachten leg je expliciet een focus op een cultuursensitieve benadering. Je bent je bewust van de mogelijke invloeden van de verschillende cultuurachtergronden.

  Inloopmomenten en groepsactiviteiten

  De inloopmomenten en groepsactiviteiten:

  • vinden plaats in iedere Vlaamse provincie en in Brussel
  • vinden plaats in een of meer fysieke locaties die goed bereikbaar, uitnodigend en herkenbaar zijn
  • worden altijd georganiseerd in partnerschap met de Huizen van het Kind
  • zijn afgestemd op de lokale noden.
  Aanbod voor actoren
  • Sensibiliseringsacties organiseren
  • Cultuursensitieve vormingen en intervisies voor professionals organiseren
  • Operationeel onderzoek uitvoeren en kennis uit dit onderzoek verspreiden
  • Samenwerken met partners in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken en hen ondersteunen
  • Nationaal en internationaal betrokken zijn en meewerken in werkgroepen, overlegplatforms en netwerken ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken

  Deze opdrachten worden georganiseerd om de deskundigheid van de actoren te bevorderen.

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  Om een kwalitatief aanbod te realiseren:

  • gebruik je je gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie en is het aanbod vrij toegankelijk
  • waak je erover dat de dienstverlening op vrijwillige basis geboden wordt.

  Wat is het werkingsgebied?

  De opdrachten worden verspreid over de Vlaamse provincies en Brussel uitgevoerd. 

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

  Wie biedt dit aanbod aan en waar?

  GAMS België vzw werd opgericht in 1996 en bestaat uit een groep van mannen en vrouwen van verschillende origine die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijk en andere vormen van gendergerelateerd geweld.

  De organisatie biedt psychosociale ondersteuning aan personen die geconfronteerd worden met deze vormen van geweld of hier een risico op lopen. Deze ondersteuning verloopt zowel individueel als in groep. Daarnaast geeft GAMS vormingen en ondersteuning aan professionals en organiseren ze sensibiliseringscampagnes om dit thema onder de aandacht te brengen.

  Contactgegevens

  Website

  Katrien De Koster – coördinator GAMS Vlaanderen
  - Tel: 0495 93 93 18
  - E-mail: katrien@gams.be

  Jessica Tatout – sociaal werker en projectverantwoordelijke
  - Tel: 0493 40 52 90
  - E-mail: jessica@gams.be

  Regelgeving

  Procedures en formulieren