zwangerschapsverlies, miskraam

Preventie genitale verminking en gedwongen huwelijken

Via preventie, sensibilisering en ondersteuning zet deze aanbodsvorm zich in voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken in Vlaanderen en Brussel. De preventieve ondersteuning van aanstaande gezinnen en gezinnen is laagdrempelig en ambulant.

Ga snel naar

  Wat is vrouwelijke genitale verminking?

  • Elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw
  • Elke andere verwonding van de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen.

  Wat is een gedwongen huwelijk?

  Een huwelijk 

  • dat wordt aangegaan zonder vrije toestemming van een of beide echtgenoten
  • of waarbij de toestemming van minstens een van de echtgenoten onder geweld of bedreiging werd gegeven. 

  Waar kan je terecht voor hulp?

  In Vlaanderen en Brussel kan je terecht bij GAMS België vzw. De vzw werd opgericht in 1996 en bestaat uit een groep van mannen en vrouwen van verschillende origine die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijk en andere vormen van gendergerelateerd geweld. 

  Link naar video: "Het is mijn leven" - NEDERLANDS"
  "Het is mijn leven" - NEDERLANDS"

  Wie kan er terecht?

  • Aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen die afkomstig zijn uit landen waar vrouwelijke genitale verminking wordt uitgevoerd
  • Vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking hebben ondergaan
  • Vrouwen en meisjes die het risico lopen om vrouwelijke genitale verminking te ondergaan
  • Vrouwen en meisjes die gedwongen worden om te huwen
  • Vrouwen en meisjes die het risico lopen om gedwongen te worden om te huwen
  • Actoren die in contact kunnen komen met bovenstaande doelgroepen 

  Hoe ziet het hulpaanbod eruit?

  VZW GAMS biedt biedt psychosociale ondersteuning aan personen die geconfronteerd worden met deze vormen van geweld of hier een risico op lopen. Deze ondersteuning verloopt zowel individueel als in groep. Concreet organiseert Gams vzw:  

  • sensibiliseringsacties 

  • een telefonisch en digitaal onthaal 

  • inloopmomenten 

  • sensibiliseringsactiviteiten in groep 

  • ambulante individuele ondersteuning 

  Welke ondersteuning is er voor professionelen?

  • GAMS organiseert op regelmatige basis vormingen aan professionals en betrokken actoren 
  • GAMS biedt ondersteuning aan professionals bij individuele vragen rond dit thema 
  • GAMS organiseert sensibiliseringscampagnes om dit thema onder de aandacht te brengen
  • GAMS voorziet werkmateriaal om te gebruiken bij de begeleiding van gezinnen 

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.

  Meer info?

  Op de website van vzw GAMS vind je alle informatie over de organisatie, haar werking, contactgegevens, werkmateriaal, documentatie, …  

  Bekijk ook de leermodule Vrouwelijke Genitale Verminking

  Er zijn 2 Belgische referentiecentra voor vrouwelijke genitale verminking. Vrouwen vanaf 14 jaar kunnen er terecht voor medische en psychologische begeleiding en de behandeling van de gevolgen van genitale mutilatie of verminking. In onderstaande filmpjes kom je meer te weten over hun multidisciplinair zorgaanbod. 

  • Contact referentiecentrum Gent: patiënten of professionelen kunnen voor meer info met de betrokken dienst contact opnemen via de algemene telefooncentrale van het UZ Gent: 09 332 21 11  
  • Contact referentiecentrum Brussel: patiënten en professionelen kunnen voor meer info contact opnemen met het referentiecentrum ‘Cemavie’ op 02 506 70 91.  
  Link naar video: 'Het is mijn leven!' - Vrouwenkliniek UZ Gent
  'Het is mijn leven!' - Vrouwenkliniek UZ Gent
  Link naar video: 'C'est ma vie' - CeMAVIE CHU Saint-Pierre
  'C'est ma vie' - CeMAVIE CHU Saint-Pierre

  Twijfels of vragen?

  Procedures en formulieren