Erkenning en subsidies aanbod preventie genitale verminking en gedwongen huwelijken

Ga snel naar

  Wat zijn de doelstellingen?

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • De spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • Bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding en die ontwikkeling positief beïnvloeden

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden. Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Specifieke erkenningsvoorwaarden

  Wat zijn de opdrachten?

  Voor de gezinnen

  Je voert minstens één van de opdrachten uit:  

  • gezinnen op duurzame wijze bereiken  
  • laagdrempelige, integrale en ambulante ondersteuning bieden  
  • ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsvormen.

   Je hebt gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie. Je bent toegankelijk zonder afspraak.

  Je waakt erover dat de dienstverlening wordt aangeboden op vrijwillige basis.

  Voor de professionelen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:  

  • sensibiliseren over drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen
  • signaleren van structurele knelpunten of tekorten die gezinnen beperken in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen  
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  Aanbod voor de gezinnen
  • Sensibiliseringsacties
  • Een telefonisch en digitaal onthaal
  • Inloopmomenten
  • Sensibiliseringsactiviteiten in groep
  • Ambulante individuele ondersteuning

  Bij de uitvoering van deze opdrachten leg je expliciet een focus op een cultuursensitieve benadering. Je bent je bewust van de mogelijke invloeden van de verschillende cultuurachtergronden.

  Inloopmomenten en groepsactiviteiten

  De inloopmomenten en groepsactiviteiten:

  • vinden plaats in iedere Vlaamse provincie en in Brussel
  • vinden plaats in een of meer fysieke locaties die goed bereikbaar, uitnodigend en herkenbaar zijn
  • worden altijd georganiseerd in partnerschap met de Huizen van het Kind
  • zijn afgestemd op de lokale noden.
  Aanbod voor actoren
  • Sensibiliseringsacties organiseren
  • Cultuursensitieve vormingen en intervisies voor professionals organiseren
  • Operationeel onderzoek uitvoeren en kennis uit dit onderzoek verspreiden
  • Samenwerken met partners in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken en hen ondersteunen
  • Nationaal en internationaal betrokken zijn en meewerken in werkgroepen, overlegplatforms en netwerken ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken

  Deze opdrachten worden georganiseerd om de deskundigheid van de actoren te bevorderen.

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  Om een kwalitatief aanbod te realiseren:

  • gebruik je je gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie en is het aanbod vrij toegankelijk
  • waak je erover dat de dienstverlening op vrijwillige basis geboden wordt.

  Wat is het werkingsgebied?

  De opdrachten worden verspreid over de Vlaamse provincies en Brussel uitgevoerd. 

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Waar vind ik sjablonen voor rapportering begroting en personeel?

  Regelgeving

  Procedures en formulieren