Expertisecentrum kraamzorg

Een expertisecentrum kraamzorg ondersteunt ouders en aanstaande ouders en besteedt expliciete aandacht aan het bereiken van kwetsbare aanstaande ouders. 

Binnen het Huis van het Kind bevordert het Expertisecentrum kraamzorg de samenwerking tussen de betrokken gezondheids- en welzijnsactoren in de pre- en perinatale periode: van conceptie tot 6 weken na de geboorte.

Ga snel naar

  Wat zijn de doelstellingen?

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • De perinatale netwerken uitbouwen of ondersteunen

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   - Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Specifieke erkenningsvoorwaarden

  Wat zijn de opdrachten?

  Je  biedt  de gezinnen minstens ondersteuning in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen.

  Voor de professionelen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:

  • sensibiliseren inzake de drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen
  • signaleren van structurele knelpunten of tekorten waardoor gezinnen beperkt worden in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen
  • uitwisselen van expertise  met andere actoren in een Huis van het Kind.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  Het expertisecentrum kraamzorg maakt zijn aanbod bekend bij alle Huizen van het Kind waarmee het een werkingsgebied deelt. De activiteiten kunnen vanuit een overkoepelend niveau gerealiseerd worden.

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  Aanbod voor gezinnen

  De opdrachten voor de gezinnen worden vormgegeven door:

  • het aanbieden van informatie over gezondheid, welzijn en voeding in de pre- en perinatale periode
  • het aanbieden van informatie over en toeleiden naar beschikbare ondersteuningsbronnen in de pre- en perinatale periode.
  Aanbod voor actoren

  De opdrachten voor actoren binnen de Huizen van Het Kind worden vormgegeven door:

  • samenwerking te stimuleren tussen de verschillende actoren die vanuit gezondheid en welzijn betrokken zijn bij de pre- en perinatale periode
  • expertise uit te wisselen via onder meer:
   informatie over gezondheid, welzijn en voeding in de pre- en perinatale periode
   - het 
   opleiden en het bevorderen van de deskundigheid van de betrokken actoren bij de pre- en perinatale periode.
  Hoe realiseer je een kwalitatief aanbod ?
  • Je werkt volgens het principe van progressief universalisme.
  • Je geeft bij de uitvoering van de activiteiten, ten aanzien van de gezinnen en de actoren, expliciete aandacht aan het bereiken van maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
  • Je ondersteunt de certificering tot borstvoedingsvriendelijke organisatie in de Maatschappelijke Gezondheidszorg volgens 'The Unicef UK Baby Friendly Initiative Developing a Breastfeeding Strategy van 2009'. De expertisecentra kraamzorg kunnen onderling afspraken maken over het rekruteren, informeren, begeleiden, coördineren en (her)certificeren van kandidaat-organisaties.
  • Je hebt bij de uitvoering van de activiteiten aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing.

  Wat is het werkingsgebied?

  Het werkingsgebied van de expertisecentra kraamzorg valt samen met de provincie.

  Het expertisecentrum kraamzorg in Brussel heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als werkingsgebied.

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.

  Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

  Wie biedt dit aanbod aan en waar?

  Regelgeving

  Procedures en formulieren