Alle info over vergunning, erkenning, subsidiëring en beleid voor professionelen

Kind en Gezin maakt deel uit van Opgroeien. Samen met onze partners willen wij het recht op kansrijk opgroeien realiseren ​voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen.

 • Kinderopvang

  Inspiratie en werkinstrumenten voor de opvang van baby's en peuters, voor starters en voor de lokale regie kinderopvang.

 • Evaluerend arts

  Alles over erkenning, vergoeding en vorming van een evaluerend arts voor de zorgtoeslag

 • Huis van het Kind en aanbod

  De erkenningsvoorwaarden en subsidies van een Huis van het Kind en het gevarieerd aanbod aan van gezinsondersteuning: Spel en Ontmoeting, Inloopteam, Opvoedingswinkel ...

 • Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning

  Info over de opdrachten, procedures en regelgeving van een Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning of CKG.

 • Vertrouwenscentrum kindermishandeling

  De opdrachten en missie van het Vertrouwenscentrum kindermishandeling en  het Vlaams Expertise Centrum Kindermishandeling

Meer voor professionelen

Kwaliteit in de opvang

Borstvoedingsvriendelijke kinderopvang

Nieuws

19/01/2023

Kind en Gezin-Lijn niet beschikbaar via chat op 20 januari

13/01/2023

Vernieuwde richtlijnen rond medicatie en koorts in de kinderopvang

03/01/2023

Aantal gevallen wiegendood is sterk gedaald

Evenementen