Kind speelt op zijn buik met felgekleurde blokken en ringen in de kinderopvang

Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Een CKG of Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning biedt vroegtijdige zorg en hulp aan aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen met opvoedingsproblemen. Er zijn 18 CKG's in Vlaanderen, meestal met meerdere antennes. Ze zijn erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Wie kan er terecht?

 • Aanstaande ouders en ouders met kinderen van 0 tot en met 12 jaar die met opvoedingsvragen en opvoedingsnoden geconfronteerd worden.
 • Kan al dan niet in een gerechtelijk kader, op vraag van de ouder zelf, of op doorverwijzing van een andere actor, bijvoorbeeld gemandateerde voorzieningen, actoren die universele dienstverlening aanbieden (kinderopvanginitiatieven, scholen …), eerstelijnsactoren (huisartsen … ).
   

Wat zijn de opdrachten?

Kerntaken

 • Aanbieden van zorg en ondersteuning met als doel 
  • ontwikkelingskansen van kinderen vrijwaren en stimuleren
  • de pedagogische relatie en pedagogische vaardigheden binnen een gezinscontext versterken
 • Mogelijkheid tot specifieke, ook preventieve opdrachten van universeel en eerstelijnsaanbod, met experimenteerruimte om flexibeler om te gaan met mobiel aanbod en mobiele modules. 

Aanbod

 • Gezinsbegeleiding, al dan niet in combinatie met verblijf en pedagogische training
 • Dagbegeleiding is optioneel
 • Focus bij verblijfsaanbod om dit maximaal ondersteunend aan de context in te zetten en zoveel mogelijk met perspectiefzoekende finaliteit (in functie van terugkeer naar huis of vervolghulp in ander (pleeg)gezin)
  • Kortdurend verblijf (tot 6 weken): rechtstreeks toegankelijk
  • Langere duur: niet-rechtstreeks toegankelijk, dit met afhouding van twee derde van het Groeipakket (waarover het CKG de ouders gepast informeert)
    

Bijzondere voorwaarden

Het CKG

 • beschikt over onderbouwde methodieken en actuele expertises over doelen en kernopdrachten
 • werkt structureel samen met partners die actief zijn rond gezinnen met jonge kinderen
 • neemt deel aan relevante netwerken voor uitvoering van haar opdrachten
 • beschikt over infrastructuur met aangepast leefklimaat en pedagogisch verantwoorde leefomgeving 
 • stemt hulp af op de noden van de gezinnen 
   

Regelgeving