papa kijkt met baby op schoot naar smartphone in de zetel

Niet-fysieke opvoedingsondersteuning

Het niet-fysiek aanbod opvoedingsondersteuning ondersteunt opvoedingsverantwoordelijken telefonisch, digitaal of met informatie op papier.

Ga snel naar

  Wie kan er terecht?

  Opvoedingsverantwoordelijken

  Wat zijn de doelstellingen?

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • De spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • Bijdragen tot de profilering van opvoedingsondersteuning als een laagdrempelig en kwaliteitsvol aanbod.

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   - Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Specifieke erkenningsvoorwaarden

  Wat zijn de opdrachten?

  Voor de gezinnen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit: 

  • voorzien in basisondersteuning om de opvoeding te verrijken
  • ondersteuning bieden bij opvoedingsvragen 
  • ondersteuning bieden bij opvoedingsproblemen 
  • opvoedingsonzekerheden of opvoedingsproblemen vroegtijdig detecteren en gericht doorverwijzen indien nodig
  • ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere vormen van ondersteuning.  

  Je houdt rekening met:

  • de verschillende leeftijden en de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen
  • de diversiteit in de samenleving en met maatschappelijke evoluties en tendensen.
  Voor de professionelen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:  

  • sensibiliseren over het belang van opvoedingsondersteuning 
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind.

  Je maakt je aanbod kenbaar voor alle Huizen van het Kind waarmee je het werkingsgebied deelt.
  Je wisselt de expertise uit die je hebt opgebouwd in een niet-fysiek aanbod opvoedingsondersteuning.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  Je realiseert je opdrachten op één van deze manieren: 

  • door telefonisch en online interactief opvoedingsondersteuning aan te bieden
  • door op papier en digitaal  niet-interactief opvoedingsondersteuning aan te bieden. 

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  • Je bewaakt het vrijwillige karakter en de mogelijkheid tot anonimiteit voor de gezinnen.
  • Je streeft naar maximale toegankelijkheid en laagdrempeligheid via: 
   - strategieën om (aanstaande) kwetsbare gezinnen maximaal te bereiken en de drempels van de dienstverlening te verlagen. Het is doel is toegankelijk zijn voor deze gezinnen en hen laten participeren
   - het opnemen van een signaalfunctie omtrent structurele problemen die de gezinnen ondervinden. 

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Wat is het werkingsgebied?

  Het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.

  Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

  Wie biedt dit aanbod aan en waar?

  De Opvoedingslijn

  • De Opvoedingslijn ondersteunt telefonisch en online bij opvoedingsvragen. Opvoedingsverantwoordelijken blijven anoniem en krijgen een persoonlijk antwoord van een deskundige.
  • De Opvoedingslijn werkt samen met de Gezinsbond. Ze verspreidt haar expertise ook via interviews met de pers.
  • De Opvoedingslijn wordt georganiseerd door vzw De Keerkring, een centrum voor opvoedingsondersteuning met een lokaal Spreekuur voor Ouders en Oudergroepen.

  De Gezinsbond

  De Gezinsbond zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel via dienstverlening, gezinspolitieke acties, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven waarbij opvoedingsondersteuning een cruciaal onderdeel van de werking is.

  De Gezinsbond realiseert haar aanbod:

  • via hun lokale en regionale werkingen verspreid over Vlaanderen
  • via brede acties en communicatiemateriaal op papier en digitaal.

  De Gezinsbond heeft een divers aanbod aan gezinsondersteunende magazines die ruim inzetten op opgroeien en opvoeden:

  • het maandelijks magazine De Bond – voor alle leden
  • het maandelijks magazine Brieven aan Jonge ouders – voor ouders met een pasgeboren kind tot de leeftijd van 2,5 jaar
  • het 3-maandelijks magazine BOTsing – voor leden met tieners in huis
  • het intergenerationeel magazine GROOTouders – voor leden met kleinkinderen
  • De Bond

  Deze magazines worden ook ter beschikking gesteld via de Huizen van het Kind, huisartsen, vroedvrouwen, OCMW’s, …

  Digitale opvoedingsondersteuning:

  • Goedgezind.be brengt een breed gamma aan gezinsondersteunende thema’s onder de aandacht zoals opvoeden, opgroeien, kinderopvang, vrije tijd, … via redactionele bijdragen, getuigenissen, …
  •  ‘Veilig Online’ (www.veiligonline.be) ondersteunt bij vragen rond mediaopvoeding, vb. schermgebruik, sociale media, privacy op het internet, gamen, cyberpesten en online seksualiteit
  • Webinars en podcasts

  Regelgeving

  Procedures en formulieren