Ondersteuning en netwerk

Als professioneel in de kinderopvang kan je advies inwinnen en je laten begeleiden. Naast de ondersteuning die je van Opgroeien zelf kan krijgen, zijn er verschillende organisaties die jou kunnen begeleiden.

Ga snel naar

  Opgroeien

  Vragen aan Kind en Gezin of Opgroeien?

  Je kan gebruik maken van het informatie- en ondersteuningsaanbod van Kind en Gezin (Opgroeien).

  • De Kind en Gezin-Lijn: algemene vragen
  • De klantenbeheerders: vragen over jouw vergunning, subsidie, handhaving ... 
  • De lokale teams van Kind en Gezin: vragen over een lokale situatie

  Je vindt de contactgegevens op onze contactpagina.

  Kwaliteitsondersteuning

  Mentes

  Elke organisator in de kinderopvang kan terecht bij Mentes met alle mogelijke vragen omtrent kinderopvang. Mentes is gesubsidieerd door Opgroeien.

  • Het infopunt geeft je informatie en advies of brengt je in contact met een expert. 
  • De regionale ondersteuners bieden trajecten op maat aan en staan zo organisatoren kinderopvang bij om door te groeien tot vernieuwende en duurzame organisatoren.
  • Behoor je tot een prioritaire doelgroep, dan is de ondersteuning gratis. 

  Andere organisaties

  Ook bij deze organisaties kan je terecht voor informatie, netwerking, begeleiding en opleiding: 

  Let op voor oplichters

  Helaas hebben niet alle adviseurs even goede bedoelingen of correcte kennis van de kinderopvang. Met uitzondering van Mentes, werkt Opgroeien niet met consultants samen. We kunnen hun kwaliteit niet beoordelen.

  - Wees voorzichtig voor je een contract sluit. Lees ook de kleine lettertjes.
  - V
  raag andere organisatoren kinderopvang of ze tevreden zijn over de adviseur. 
  - Als je denkt dat het om misbruik zou kunnen gaan, kan je Opgroeien contacteren.
  - Laat een derde nooit in de plaats van jouw opvang bij Opgroeien een aanvraag voor een vergunning of subsidies doen. De aanvraag en de communicatie hierover met Opgroeien moet door de organisator van de voorziening zelf gebeuren. Als organisator ben je immers steeds zelf verantwoordelijk voor jouw dossier.
  - Laat subsidies, geleende bedragen of inkomsten enkel op de rekening van je opvang overschrijven.

   

  Bouw je netwerk op

  Een kinderopvang organiseer je niet van op een eiland. Het is belangrijk dat je een netwerk uitbouwt. Een netwerk biedt je steun, maar ook ervaring en knowhow, die zoveel groter is dan wat je ooit op je eentje kan opbouwen.

  Mogelijke partners

  • Andere organisatoren van kinderopvang of opvang van schoolkinderen
  • Organisators van activiteiten voor kinderen (bv. speelpleinen, grabbelpas, sport- en jeugdverenigingen, vakantieorganisaties)
  • Bejaardentehuizen, centra voor personen met een handicap, ziekenhuizen
  • Poetsdiensten, cateringbedrijven, taxi- of busvervoer
  • Artsen, kinesitherapeuten, psychologen
  • Gemeenten, OCMW’s
  • Bedrijven
  • Studenten (kinderverzorgsters, familiehulp, kleuterleidsters ...)
  • Scholen
  • Senioren-, vrouwen- en jeugdverenigingen
  • Experts (bv. Centra voor Inclusieve Kinderopvang) 
  • Bedrijven die in kinderopvang voor hun personeel wilen investeren

  Voorbeelden van samenwerking

  • Openingsdagen, openingsuren en vakantieperiodes op elkaar afstemmen
  • Infrastructuur delen
  • Personeel delen (bv. een poetshulp, boekhouder, opvoeder, personeelsmanager, kwaliteitsverantwoordelijke)
  • Invallen bij ziekte
  • Maaltijdendienst regelen
  • Namen van kandidaat-ouders doorgeven bij wachtlijsten
  • Gegevens uitwisselen (bv. kostprijzen, contracten)
  • Speelgoed ruilen of een spelotheek oprichten
  • Samen aankopen doen om voordeliger prijzen te verkrijgen
  • Vervoer naar en van scholen en buitenactiviteiten regelen
  • Gezamenlijk vorming volgen of organiseren
  • Een brochure of website maken
  • Melden bij het lokaal bestuur of bij het Lokaal Overleg Kinderopvang
  • Thuisopvang organiseren (bv. voor zieke kinderen of voor opvang op moeilijke uren)
  • Ervaringen uitwisselen (bv. over kinderen met een specifieke zorgbehoefte)
  • Organiseren voor kinderen en/of ouders
  • Stagiair(e)s uit scholen of vrijwilligers uit verenigingen aantrekken
  • Gezamenlijke activiteiten op touw zetten (bv. met bejaarden en kinderen)
    

  Lokaal beleid en overleg

  Lokaal beleid

  Het is belangrijk dat je als organisator van een kinderopvang het lokaal beleid kent. 

  • Elk lokaal bestuur heeft een beleid rond kinderopvang in de gemeente.
  • Je lokaal bestuur zorgt er ook voor dat jonge ouders geïnformeerd worden over het aanbod aan kinderopvang.
  • Daarnaast geeft het lokaal bestuur ook advies aan Opgroeien voor de nieuwe plaatsen en subsidies kinderopvang in de gemeente.

  Meer weten over het het lokaal beleid

  Lokaal Overleg Kinderopvang

  Je kan deelnemen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.

  • Dit lokaal netwerk rond kinderopvang brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, opvanglocaties, scholen, het jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden.
  • Ze geven advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

  Je leert er je collega’s en andere spelers op het terrein kennen, je breidt je netwerk uit en je wisselt je bezorgdheden, ervaringen en know how met elkaar uit.

  Meer weten over het Lokaal Overleg Kinderopvang

  Lokaal Loket Kinderopvang

  In de toekomst komt er in elke gemeente in Vlaanderen en Brussel een Lokaal Loket Kinderopvang. Dit loket zal ouders ondersteunen om een opvangplaats te vinden. Als er een Lokaal Loket Kinderopvang in jouw gemeente is, zal je met hen moeten samenwerken.

  • Het Lokaal Loket Kinderopvang brengt je op de hoogte van de vraag naar kinderopvang die er in je gemeente of bepaalde buurten bestaat. Je onderzoekt of jij kunt beantwoorden aan een van deze vragen naar kinderopvang en informeert hen hierover.
  • Je bezorgt alle relevante en aangevraagde informatie over je kinderopvang aan het Lokaal Loket Kinderopvang.

  Meer weten over het Lokaal Loket Kinderopvang