Opvoedingsondersteuning in groep door vrijwilligers

Een vrijwilliger biedt positieve ondersteuning aan gezinnen met kinderen en geeft hen vertrouwen. Groepsactiviteiten gaan over thema’s waar gezinnen met kinderen van verschillende leeftijden mee te maken hebben: lezingen, filmvoorstellingen, vormingsreeksen, afdelingsactiviteiten …

Ga snel naar

  Wie kan er terecht?

  Alle (aanstaande) gezinnen met kinderen

  Wat zijn de doelstellingen?

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • De spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • Bijdragen tot de profilering van opvoedingsondersteuning als een laagdrempelig en kwaliteitsvol aanbod.

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   - Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Specifieke erkenningsvoorwaarden

  Wat zijn de opdrachten?

  Voor de gezinnen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit: 

  • voorzien in basisondersteuning om de opvoeding te verrijken
  • ondersteuning bieden bij opvoedingsvragen 
  • ondersteuning bieden bij opvoedingsproblemen 
  • opvoedingsonzekerheden of opvoedingsproblemen vroegtijdig detecteren en gericht doorverwijzen indien nodig
  • ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere vormen van ondersteuning. 
  Voor de professionelen

    Je voert minstens één van deze  opdrachten uit:  

  • sensibiliseren over het belang van opvoedingsondersteuning 
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  • Je heeft je opdrachten prioritair vorm door de organisatie van groepsgerichte activiteiten.
  • Je besteedt aandacht aan de verschillende leeftijden en de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen.
  • Een vrijwilliger voert de opdrachten uit.

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  Je waakt erover dat:

  • een vrijwilliger de ondersteuning biedt
  • de ondersteuning op vrijwillige basis aangeboden wordt.

  Wat is het werkingsgebied?

  Het werkingsgebied is verspreid over Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.

  Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

  Wie biedt dit aanbod momenteel aan?

  Regelgeving

  Procedures en formulieren