Huis van het kind

Huis van het Kind en aanbod

In een Huis van het Kind werken organisaties samen om gezinnen zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen. Aanstaande ouders, gezinnen, kinderen en jongeren kunnen er terecht voor alles rond opgroeien en opvoeden. Huizen van het Kind zijn erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Een Huis van het Kind kan een gevarieerd aanbod aan gezinsondersteuning bieden. Aanbodsvormen die aan de voorwaarden voldoen krijgen een erkenning van Opgroeien. Wanneer Opgroeien een oproep doet, kunnen ze ook subsidies krijgen.

Welk aanbod vind je in een Huis van het Kind?

 • Elk Huis van het Kind heeft een eigen aanbod met verschillende diensten voor ouders en kinderen. Het aanbod is afhankelijk van de betrokken organisaties binnen het samenwerkingsverband en de lokale situatie.
 • Minimaal kunnen ouders er terecht voor preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting.
 • Bij elk Huis van het Kind is een consultatiebureau aangesloten. Andere mogelijke organisaties: opvoedingswinkel, inloopteam, gemeentelijke diensten voor gezinnen en kinderen, kinderoppasdiensten, diensten kraamzorg, spel- en ontmoetingsinitiatief …
 • Een Huis van het Kind ondersteunt op allerlei manieren. Dit kan door laagdrempelige individuele begeleiding maar ook door informatiesessies en vormingsavonden, spel- en ontmoetingsinitiatieven, specifieke activiteiten …
 • In sommige Huizen van het Kind zitten de verschillende organisaties samen in één gebouw, maar dat is niet altijd zo. Ze kunnen ouders doorverwijzen wanneer dat gewenst is.
Huis van het kind

Huis van het Kind

In een Huis van het Kind werken organisaties samen aan een ruim aanbod voor ouders rond opgroeien en opvoeden.

 • Wat zijn de erkennings- en subsidievoorwaarden?
 • Welke huisstijl kan ik als Huis van het Kind gebruiken?
 • Ik zoek info over de vernieuwende projecten rond het Huis van het Kind.
advies

Opvoedingswinkel

Al wie opvoedt kan bij de Opvoedingswinkel terecht met zijn opvoedingsvragen

 • Welke doelstellingen heeft de Opvoedingswinkel?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
 • Ik zoek de regelgeving over de Opvoedingswinkel.
Vrouw met hoofddoek houdt kind op de arm in een ontmoetingsruimte met andere ouders, diversiteit, ontmoeting ouders

KOALA

KOALA betekent Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding. Basisvoorzieningen werken samen binnen een Huis van het Kind aan een geïntegreerd, laagdrempelig aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering en kinderopvang. Structureel kwetsbare gezinnen krijgen zo kansen om maatschappelijk te participeren.

 • Wat zijn de doelstellingen voor KOALA?
 • Welke partners zijn er?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
papa kijkt met baby op schoot naar smartphone in de zetel

Niet-fysieke opvoedingsondersteuning

Het niet-fysiek aanbod opvoedingsondersteuning ondersteunt opvoedingsverantwoordelijken telefonisch, digitaal of met informatie op papier.

 • Wie kan er terecht?
 • Wie biedt aanbod aan en waar?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

Opvoedingsondersteuning in groep door vrijwilligers

Een vrijwilliger biedt positieve ondersteuning aan gezinnen met kinderen en geeft hen vertrouwen.

 • Welke doelstellingen heeft deze aanbodvorm?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
 • Wat is het werkingsgebied?
kinderopvang

Opvoedingsondersteuning in groep voor specifieke zorg

Een ervaringsdeskundige ouder zorgt als vrijwilliger voor een laagdrempelige opvoedingsondersteuning van gezinnen met kinderen of jongeren die specifieke zorgbehoeftes hebben.

 • Wie kan er terecht?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
 • Wie biedt dit aanbod aan en waar?
baby in de opvang

Spel en ontmoeting

In een spel- en ontmoetingsinitiatief kunnen ouders contacten leggen met andere ouders. Baby’s en peuters gaan er in alle veiligheid zelf op ontdekking in de nabijheid van hun vertrouwenspersoon. 

 • Wat zijn de doelstellingen?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
 • Ik zoek de regelgeving over deze aanbodsvorm
peuter op rug papa

Inloopteam

Het inloopteam ondersteunt (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen in een moeilijke leefsituatie. Door het groepsgericht aanbod speelt het inloopteam in op de sterkte van het samenbrengen van gezinnen.

 • Wie kan er terecht?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
 • Wie biedt dit aanbod aan en waar?
zwangerschapsverlies, miskraam

Preventie genitale verminking en gedwongen huwelijken

Via preventie, sensibilisering en ondersteuning van gezinnen zet deze aanbodsvorm zich in voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken in Vlaanderen en Brussel. 

 • Wat is vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijk?
 • Waar kan je terecht voor hulp?
 • Welke ondersteuning is er voor professionals?
Meisje wandelt naar school met rugzak

Ambulante ondersteuning schoolkinderen

Deze aanbodsvorm biedt een laagdrempelige preventieve ondersteuning van gezinnen met schoolgaande kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 

 • Wat zijn de doelstellingen?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
 • Ik zoek de regelgeving over deze aanbodsvorm

Expertisecentrum kraamzorg

Een expertisecentrum kraamzorg ondersteunt ouders en aanstaande ouders en besteedt expliciete aandacht aan het bereiken van kwetsbare aanstaande ouders. 

 • Wat zijn de doelstellingen?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
 • Wie biedt dit aanbod aan en waar?
Huisbezoek Kind en Gezin

Mobiele ondersteuning door vrijwilligers

Een vaste vrijwilliger biedt integrale ondersteuning aan gezinnen thuis, vertrekkende van hun thuissituatie, behoeften en krachten die aanwezig zijn. 

 • Wie kan er terecht?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
 • Wie biedt dit aanbod aan en waar?
peuters spelen met haar

Mobiele ondersteuning taal en ontwikkeling

Een vaste begeleider bezoekt kwetsbare gezinnen met kinderen tot zes jaar. Ze krijgen een aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering, vertrekkend vanuit hun thuiscontext. 

 • Wie kan er terecht?
 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
 • In welke gemeenten is dit aanbod aanwezig?

Uitgelichte video's

Link naar video: Campagnefilm social media
Campagnefilm social media
Link naar video: Het Huis van het Kind is voor mij...
Het Huis van het Kind is voor mij...