Procedures en info

Ga snel naar

  Ik wil zittinguren aanvragen of overdragen

  • Als het aantal toegekende uren niet volstaat om het preventief consultaanbod te organiseren, dan kan je als organisator extra uren aanvragen.
  • Heb je als organisator meerdere consultatiebureaus, dan kan je ook uren overdragen. Je kan geen uren overdragen van een Prenataal consultatiebureau naar een 'regulier' consultatiebureau en omgekeerd.

  Ik wil de erkenning behouden bij minder dan 210 uren

  Als een regulier consultatiebureau op basis van de berekening van de parameters gedurende 2 opeenvolgende jaren minder dan 210 toegekende uren heeft, dan kan Opgroeien de erkenning opheffen.

  Mijn consultatiebureau verhuist

  Verhuist je consultatiebureau naar een andere locatie? Bezorg het volledig ingevulde aanvraagformulier aan consultatiebureaus@kindengezin.be uiterlijk 3 maanden voor je de nieuwe locatie wil gebruiken.

  Ik wil de erkenning stopzetten

  Wil de activiteiten in een consultatiebureau stopzetten? Bezorg het ingevulde aanvraagformulier minimaal 6 maanden voor de stopzetting aan consultatiebureaus@kindengezin.be. Zorg intussen voor de continuïteit van het preventief consultaanbod in het consultatiebureau.

  Hoe verloopt het toezicht en de handhaving?

  Opgroeien ziet erop toe dat kinderen en hun gezin in een kwalitatief uitgebaat consultatiebureau terecht kunnen. Als het consultatiebureau niet voldoet aan de regelgeving dan kan Opgroeien de erkenning en subsidie tijdelijk opheffen, onmiddellijk schorsen of indien nodig de erkenning intrekken.

  Ik meld problemen met de luchtverversing

  Welke infrastructuur en materiaal moet ik hebben?

  Om de consultaties kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren, moet de infrastructuur en het materiaal van een consultatiebureau aan bepaalde voorwaarden voldoen.