Verpleegkundige meet de hoofdomtrek van kind op consultatiebureau Kind en Gezin

Procedures en info

Ga snel naar

  Hoe vraag ik een erkenning aan?

  Een erkenning kan je enkel aanvragen op basis van een oproep van Opgroeien.

  Hoe geef ik een nieuw rekeningnummer door?

  Ik wil zittinguren aanvragen of overdragen

  • Als het aantal toegekende uren niet volstaat om het preventief consultaanbod te organiseren, dan kan je als organisator extra uren aanvragen.
  • Heb je als organisator meerdere consultatiebureaus, dan kan je ook uren overdragen

  Ik wil de erkenning behouden bij minder dan 210 uren

  Als een regulier consultatiebureau op basis van de berekening van de parameters gedurende 2 opeenvolgende jaren minder dan 210 toegekende uren heeft, dan kan Opgroeien de erkenning opheffen.

  Mijn consultatiebureau verhuist

  Verhuist je consultatiebureau naar een andere locatie? Bezorg het volledig ingevulde aanvraagformulier aan consultatiebureaus@opgroeien.be uiterlijk 3 maanden voor je de nieuwe locatie wil gebruiken.

  Ik wil de erkenning stopzetten

  Wil de activiteiten in een consultatiebureau stopzetten? Bezorg het ingevulde aanvraagformulier minimaal 6 maanden voor de stopzetting aan consultatiebureaus@opgroeien.be. Zorg intussen voor de continuïteit van het preventief consultaanbod in het consultatiebureau.

  Hoe verloopt het toezicht en de handhaving?

  Opgroeien ziet erop toe dat kinderen en hun gezin in een kwalitatief uitgebaat consultatiebureau terecht kunnen. Als het consultatiebureau niet voldoet aan de regelgeving dan kan Opgroeien de erkenning en subsidie tijdelijk opheffen, onmiddellijk schorsen of indien nodig de erkenning intrekken.

  Wat met ventilatie, verluchting en CO²-meters?

  In binnenruimtes moet er voldoende ventilatie en verluchting zijn. Dit houdt de lucht schoon waardoor er weinig stofdeeltjes, schadelijke stoffen en ziektekiemen in de ruimtes zijn.

  • Ventileren is het voortdurend verversen van lucht via een ventilatiesysteem, roosters of een raam op kiep of kier.
  • Verluchten doe je door een raam of buitendeur kort wijd open te zetten.

  Een CO²-meter kan helpen om een juiste inschatting te maken van de luchtkwaliteit en om te bepalen hoeveel extra verluchting er nodig is. 

  Hulp nodig?

  Met vragen kan je bij je organisator en preventiedienst terecht.
  De medisch milieukundige bij het lokaal gezondheidsoverleg (logo) kan de organisator ondersteunen met:

  • info, advies en opleiding
  • uitlenen van CO2-meters en ondersteuning bij het gebruik ervan

  De medisch milieukundige geeft geen bouwtechnische ondersteuning.

  Hoe maak ik een procedure grensoverschrijdend gedrag en gevaarsituaties op?

  Als organisator van een consultatiebureau heb je een procedure grensoverschrijdend gedrag en een procedure voor gevaarsituaties met aandacht voor detectie, reactie en preventie.

   

  Hoe kwaliteit van de zittingen raadplegen via het artsennet?

  Medewerkers van een consultatiebureau kunnen de dashboards, met informatie over de kwaliteit van de zittingen, raadplegen via het artsennet.

  De toegang tot het artsennet is enkel mogelijk via het portaal ‘Mijn Kind en Gezin’ en als gemachtigd persoon. Hoe je gemachtigde personen kan aanstellen en wijzigen, wat daarbij belangrijk is en wat je van Opgroeien kan verwachten vind je in deze procedure.

  Hygiëne

  Om de verspreiding van ziektes op het consultatiebureau zoveel mogelijk te voorkomen stelde Opgroeien vijf hygiënerichtlijnen op.
   

  Aanbevelingen vaccinbeheer consultatiebureau

  In de aanbevelingen vaccinbeheer vind je richtlijnen zowel voor de organisator als voor de verpleegkundige. Bespreek deze aanbevelingen met de medewerkers en vrijwilligers van het consultatiebureau.

  Draaiboek uittreksel strafregister voor consultatiebureaus

  De Vlaamse overheid verplicht verschillende sectoren van preventieve gezins- en jongerenondersteuning, om van nieuwe medewerkers of vrijwilligers een uittreksel uit het strafregister ‘Model Artikel 596.2 minderjarigenmodel’ op te vragen.

  Dit draaiboek geeft organisatoren consultatiebureaus handvaten bij het opvragen en controleren van het uittreksel uit het strafregister.

  Beeldopnames op het consultatiebureau

  Het maken van foto’s, film- en geluidsopnames mag de dienstverlening op een consultatiebureau, in het bijzonder het goede verloop van het consult, niet in het gedrang brengen.