Vorming en onderzoek evaluerend arts

Ga snel naar

  Tijdens het eerste erkenningsjaar

  Tijdens het eerste erkenningsjaar volg je als startend evaluerend arts een inscholingstraject. Opgroeien informeert jou hierover tijdens het kennismakingsgesprek. We ondersteunen jou in het verwerven van de nodige basiskennis en -vaardigheden in de zorgtoeslagevaluatie van kinderen en jongeren.

  Stap 1: voor je start

  • Je doorloopt een online leermodule als voorbereiding op een aantal evaluaties onder begeleiding van een erkende mentorarts.
   • In deze online leermodule verwerf je de basiskennis die nodig is om de mentorzittingen als een efficiënt leermoment te laten verlopen, om een goede zorgtoeslagevaluatie uit te voeren.
   • Deze thema’s komen aan bod
    • theorie van de zorgtoeslag
    • medische evaluatie en medisch sociale schaal
    • toolbox voor evaluaties zorgbehoeften
    • uitvoering van evaluaties in de ZOE toepassing
    • verbindende communicatie
  • Je volgt een aantal zittingen onder begeleiding van een erkende mentorarts. Voor het aantal mentorzittingen en de invulling ervan wordt rekening gehouden met je aanwezige competenties.

  Stap 2: zelfstandig evalueren

  Na het doorlopen van deze onderdelen, mag je zelfstandig evaluaties uitvoeren.

  Nadat je een tiental evaluaties zelfstandig hebt uitgevoerd, nodigt de adviserend arts van Opgroeien je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken jullie hoe de eerste evaluaties verlopen zijn, hoe de samenwerking met de mentorarts verliep, waar specifieke leerbehoeftes zitten … Ook een aantal inhoudelijke aandachtspunten komen aan bod.

  Stap 3: verder inscholingstraject

  In het eerste erkenningsjaar werk je jouw verder inscholingstraject af. De focus ligt op:

  • Het bevatten van de 3 pijlers binnen de medisch sociale schaal
  • Het adequaat gebruik van de tools als leidraad bij je evaluatie van de ondersteuningsbehoeften in de medisch sociale schaal
  • De verwerking van een medisch dossier
  • De casuïstiek rond specifieke aandoeningen
  • De voorbereiding van een consult
  • Zorgzaam naar ouders en doelmatig naar inhoud voeren van een consult

  Tijdens je eerste erkenningsjaar volg je minimaal één intervisie

  Permanente vorming

  Om een kwaliteitsvolle evaluatie van een zorgbehoefte te ondersteunen, is het belangrijk dat je je kennis en vaardigheden up-to-date houdt en verdiept.
  Zorgtoeslag zal vormingen organiseren om je hierin te ondersteunen. Je vindt ze in de opleidingscatologus hieronder

  Opleidingscatalogus

  Bekijk onze opleidingscatalogus:

  • Lees de catalogus online
  • Download de pdf