kind bouwt toren met blokken

Beleidsvoerend vermogen

Als organisator heb je beleidsvoerend vermogen nodig om kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang te kunnen realiseren. Je zet beschikbare middelen in en grijpt kansen om kinderen kansrijk te doen opgroeien.

Op deze webpagina vind je informatie en inspirerende praktijken om als organisator mee aan de slag te gaan. In de toekomst wordt deze pagina nog aangevuld met bijkomende informatie. 

Met een goed beleidsvoerend vermogen als stevige basis, kan je 1000 bloemen laten bloeien

Anne Lambrechts, Elmer kinderopvang

quote-mark

Ga snel naar

  Waarom beleidsvoerend vermogen

  Kinderopvang is meer dan kinderen verzorgen en begeleiden in hun ontwikkeling. Kinderopvang is ook organiseren en een beleid uitstippelen. Als organisator ontwikkel je een visie, sluit je overeenkomsten met ouders, zorg je voor aansturing van je medewerkers, hou je je financiën op orde, werk je samen met partners,… Dat is nodig om dagelijks alle kinderen kwaliteitsvol te kunnen verzorgen en begeleiden. 

  Als organisator draag je de eindverantwoordelijkheid over je kinderopvang. Je hebt de houding en competenties om op een professionele manier kinderen op te vangen. Je krijgt het vertrouwen en de vrijheid om je organisatie zelf vorm te geven, binnen de regelgeving. En je beslist zelf hoe je de zaken aanpakt, op maat van jouw opvang. Daarbij zorg je ervoor dat iedereen in je organisatie bijdraagt tot kwaliteitsvolle kinderopvang. Al deze elementen samen vormen jouw beleidsvoerend vermogen. 

  Vanaf 1 januari 2024 is beleidsvoerend vermogen dé basisvoorwaarde voor vergunde kinderopvang van baby’s en peuters.

  Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal bij Opgroeien, vertelde bij het begin van de denk- en inspiratiedag op 21 september 2023 waarom de sprong de moeite waard is om te wagen. 

  Verwelkoming Bruno Vanobbergen op de denk- en inspiratiedag

  Link naar video: 1 - Verwelkoming Bruno Vanobbergen
  1 - Verwelkoming Bruno Vanobbergen

  Wat is beleidsvoerend vermogen

  De regelgeving vermeldt als dragers van beleidsvoerend vermogen

  • Duidelijk leiderschap. Je zorgt ervoor dat iedereen samenwerkt en weet wat de taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn. Iedereen kent de visie van je opvang en past dit toe op de werkvloer. Elke dag opnieuw. 
  • Geïntegreerde aanpak. Je pakt de verschillende kwaliteitsaspecten samen aan. Ze staan niet los van elkaar: infrastructuur, veiligheid en gezondheid, omgang met de kinderen en de gezinnen, personen die in de opvang werken, organisatorisch management en samenwerking. 
  • Reflectieve, proactieve en reactieve houding. Je denkt na over je aanpak, houdt rekening met de feedback van medewerkers, ouders en andere betrokkenen. Je kijkt vooruit, neemt initiatief en gaat aan de slag met toekomstverwachtingen. Je reageert passend op zowel positieve als negatieve signalen. 
  • Innovatieve houding. De samenleving evolueert en regels veranderen. Als organisator hou je daar rekening mee en durf je je werking vernieuwen als dat nodig of nuttig is. 
  • Doeltreffende communicatie en transparantie. Je zorgt ervoor dat de nodige informatie tijdig bij medewerkers terecht komt. Je doet dat op een duidelijke, heldere manier. Je besteedt bijzondere aandacht aan communicatie met elk gezin. 
  • Samenwerking. Kinderopvang is geen eiland. ‘It takes a village to raise a child.’ Er is een dorp nodig om een kind groot te brengen. Je hebt anderen ook nodig om je opvang te organiseren en te verbeteren: Opgroeien, het lokaal bestuur, het Lokaal Loket Kinderopvang, lokale partners … 

  Je zorgt ook voor de nodige ondersteuning van je organisatie en van je medewerkers. Daarvoor kan je een beroep doen op experten, zoals een ondersteuner beleidsvoerend vermogen, een (pedagogische) coach op de werkvloer, een mentor of een boekhouder. 

  Het is tenslotte ook belangrijk om je werking te documenteren om jouw beleidsvoerend vermogen in de praktijk te brengen en te kunnen aantonen. Je kiest zelf hoe je documenteert, op maat van wat jouw kinderopvang nodig heeft.

  Het referentiekader helpt je op weg met je beleidsvoerend vermogen. Het biedt een overzicht van alle artikels uit het Vergunningsbesluit en een toelichting. Je krijgt er reflectievragen waarmee je zelf aan de slag kan.

  Bekijk de opname hieronder waarin David Vits van Opgroeien en Mieke Daems van Mentes op de denk- en inspiratiedag op 21 september 2023 vertelden wat beleidsvoerend vermogen voor de kinderopvang betekent. 

  Presentatie kader beleidsvoerend vermogen

  Link naar video: 2 - Kader BVV door David Vits en Mieke Daems
  2 - Kader BVV door David Vits en Mieke Daems
  Het referentiekader

  Het referentiekader helpt je op weg met je beleidsvoerend vermogen. Het biedt een overzicht van alle artikels uit het Vergunningsbesluit en een toelichting. Je krijgt er reflectievragen waarmee je zelf aan de slag kan. 

  Affiche BVV on tour

  BVV on tour

  In januari en februari 2024 organiseerden Opgroeien en de partners in elke provincie en in Brussel infoavonden voor organisatoren.

  Je kan nog tot 30 juni 2024 de opname bekijken van de online sessie op 20 februari 2024. 

  Aan de slag met beleidsvoerend vermogen

  Ben je klaar om zelf aan de slag te gaan met jouw beleidsvoerend vermogen? Benieuwd hoe anderen het doen? Ben je nog op zoek naar inspiratie? 

  Ben je een ondersteuner? Bekijk de samenvatting van de besluiten uit de workshops op de denk- en inspiratiedag op 21 september 2023 door Goedele De Nil van VBJK. Welke kansen biedt beleidsvoerend vermogen? En wat als beleidsvoerend vermogen een kunstwerk was? 

  Slotbeschouwing Goedele De Nil

  Link naar video: 8 - Slotbeschouwing Goedele De Nil
  8 - Slotbeschouwing Goedele De Nil

  Kinderopvang special over beleidsvoerend vermogen

  Veelgestelde vragen

  Is beleidsvoerend vermogen nieuw als vergunningsvoorwaarde? 

  Ja. Ook voordien moest je als organisator geschikt zijn om kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren. Nieuw is dat het hebben van beleidsvoerend vermogen dé basisvoorwaarde is en dat de verwachtingen nu duidelijk in de regelgeving staan. 

  Hoe gaan Zorginspectie en Opgroeien na of je organisatie beleidsvoerend vermogen heeft? 

  Opgroeien zal jouw beleidsvoerend vermogen beoordelen bij elke nieuwe vergunningsaanvraag. Zorginspectie en Opgroeien zullen samen toezicht houden op jouw beleidsvoerend vermogen en op de vergunnings- en subsidievoorwaarden die daarmee samenhangen.

  Regelgeving

  Beleidsvoerend vermogen wordt vanaf 2024 een basisvoorwaarde voor iedereen in de kinderopvang. De voorwaarde vind je terug in artikel 13/0 van het Vergunningsbesluit.

  Waar kan ik terecht met vragen?

  Voor meer informatie over het wat en waarom van de vergunningsvoorwaarden, kan je terecht bij jouw klantenbeheerder bij Opgroeien.

  Voor ondersteuning in hoe je al aan de slag gaat met beleidsvoerend vermogen kan je terecht bij:

  Mogelijk heeft ook jouw koepel of werkgeversorganisaties een ondersteunend aanbod.