Beleidsvoerend vermogen

Als organisator heb je beleidsvoerend vermogen nodig om kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang te kunnen realiseren. Je zet beschikbare middelen in en grijpt kansen om kinderen kansrijk te doen opgroeien.

Op deze webpagina vind je informatie en inspirerende praktijken om als organisator mee aan de slag te gaan. In de toekomst wordt deze pagina nog aangevuld met bijkomende informatie. 

Met een goed beleidsvoerend vermogen als stevige basis, kan je 1000 bloemen laten bloeien

Anne Lambrechts, Elmer kinderopvang

quote-mark

Ga snel naar

  Denk- en inspiratiedag

  Opgroeien, Zorginspectie en de sector Kinderopvang werkten samen aan een gedragen en wetenschappelijk onderbouwd werkkader om beleidsvoerend vermogen concreet toe te kunnen passen in de opvang. Op 21 september 2023 werd het resultaat gedeeld op een eerste denk- en inspiratiedag. Er komt zeker nog een vervolg. 

  "Wat is beleidsvoerend vermogen? Waarom is dit belangrijk? Hoe kunnen we dit toepassen?" Het werd een denkdag vol ideeën en inspiratie!  

  Een greep uit de reacties van de deelnemers

  Kinderopvang heeft sowieso een visie, beleid en afspraken nodig. In welke vorm dit vastgelegd wordt, maakt niet uit. Beleidsvoerend vermogen geeft de ruimte om een eigen beleid vorm te geven

  quote-mark

  Beleidsvoerend vermogen kan de sector sterker maken en verbeteren. We zien dit als een kans en niet als iets extra of belastend

  quote-mark

  Iedereen is er al mee bezig. Het wordt alleen nu niet als ‘beleidsvoerend vermogen’ benoemd.  Het gaat wel lukken

  quote-mark

  Uitgelichte video's

  Link naar video: 1 - Verwelkoming Bruno Vanobbergen
  1 - Verwelkoming Bruno Vanobbergen
  Link naar video: 2 - Kader BVV door David Vits en Mieke Daems
  2 - Kader BVV door David Vits en Mieke Daems
  Link naar video: 3 - Getuigenis Elmer
  3 - Getuigenis Elmer
  Link naar video: 4 - Getuigenis Ferm
  4 - Getuigenis Ferm

  Uitgelichte video's

  Link naar video: 5 - Getuigenis Villa Clementina
  5 - Getuigenis Villa Clementina
  Link naar video: 6 - Getuigenis Het Girafke
  6 - Getuigenis Het Girafke
  Link naar video: 7 - Getuigenis Gent
  7 - Getuigenis Gent
  Link naar video: 8 - Slotbeschouwing Goedele De Nil
  8 - Slotbeschouwing Goedele De Nil

  Kinderopvang special over beleidsvoerend vermogen

  Beleidsvoerend vermogen 'on tour'

  Wil je meer weten over beleidsvoerend vermogen? Hoe kan je concreet aan de slag in jouw opvang? Wat heb je nodig om dit waar te maken? 

  In januari en februari 2024 organiseren Opgroeien en de partners in elke provincie en in Brussel infoavonden voor organisatoren. De inschrijvingen hiervoor zijn intussen afgesloten. 

  Binnenkort vind je hier onder meer de presentatie, beeldmateriaal en foto's van deze inspirerende avonden. 

  Beleidsvoerend vermogen ‘on tour’ is een initiatief van Opgroeien, Zorginspectie en VBJK, in samenwerking met Felies, Federatie Kinderopvang, Ferm Kinderopvang, i-Mens, Mentes, SOM, Unieko, Vlaams Welzijnsverbond en VVSG.

  Regelgeving

  Beleidsvoerend vermogen wordt vanaf 2024 een basisvoorwaarde voor iedereen in de kinderopvang. De voorwaarde vind je terug in artikel 13/0 van het Vergunningsbesluit.

  Referentiekader

  Het referentiekader helpt je op weg met je beleidsvoerend vermogen. Het biedt een overzicht van alle artikels uit het Vergunningsbesluit en een toelichting. Je krijgt er reflectievragen waarmee je zelf aan de slag kan. 

  Deelnemers van de denk- en inspiratiedag over het referentiekader

  Als je over de reflectievragen nadenkt, denk je al heel allesomvattend na. Het is een vertaling van de regelgeving, een manier om er concreet mee aan de slag te gaan

  quote-mark

  Beleidsvoerend vermogen gaat niet over één persoon, maar over elke medewerker. Er moet hierrond samengewerkt worden. Reflectievragen zijn niet enkel voor de organisator alleen, maar voor het hele team: is iedereen mee

  quote-mark

  Inspirerende praktijken

  Waar kan ik terecht met vragen?

  Voor meer informatie over het wat en waarom van de vergunningsvoorwaarden, kan je terecht bij jouw klantenbeheerder bij Opgroeien.

  Voor ondersteuning in hoe je al aan de slag gaat met beleidsvoerend vermogen kan je terecht bij:

  Mogelijk heeft ook jouw koepel of werkgeversorganisaties een ondersteunend aanbod.