cb, kind op consult in het Kind en Gezin consultatiebureau

Procedures en werkinstrumenten

Erkenning aanvragen - procedure en formulier

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier hieronder aan evartsen@opgroeien.be. Wanneer aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan, ontvang je zo snel mogelijk een definitieve beslissing. 

Mijn (nieuw) rekeningnummer doorgeven

Mijn ondernemingsnummer wijzigen

Mijn gegevens veranderen

Verandert je e-mailadres, telefoonnummer of adres?

Vergeet dit niet tijdig door te geven aan evartsen@opgroeien.be