Starten als consultatiebureau-arts

Consultatiebureau-arts: iets voor jou?

Het starterspakket geeft een beeld van het werken als consultatiebureau-arts. 

Belangrijk! Neem het starterspakket door voordat je een aanvraag voor een erkenning indient.

Ga snel naar

  Je erkenning als consultatiebureau-arts aanvragen

  Controleprocedure uittreksel strafregister

  Omwille van de bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van minderjarigen, legt de Vlaamse overheid aan organisaties uit verschillende sectoren, waaronder de consultatiebureaus van Kind en Gezin, de verplichting op om voor nieuwe medewerkers die met minderjarigen werken een uittreksel uit het strafregister op te vragen en te controleren.

  Voor je zittingen op het consultatiebureau kan opnemen, vragen we je om ons een uittreksel uit het strafregister ‘Model Artikel 596.2 minderjarigenmodel’ te bezorgen.  Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan een maand.   

  Procedure

  Meer informatie vind je in de controleprocedure uittreksel strafregister.

  Regelgeving

  Decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers (vlaanderen.be).  

  Tips voor startende zelfstandigen

  • Maak een afspraak op het ondernemersloket van Unizo. Hier krijg je heel wat info voor startende zelfstandigen. Meer info over de formaliteiten om te starten als zelfstandige vind je op de website van Unizo.
  • Contacteer een boekhouder en een verzekeraar, voor je verzekering voor beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid en gewaarborgd inkomen.Praat met verschillende firma's om een goede, doordachte keuze te maken. 
  • Maak een afspraak met je bank. Sommige banken hebben adviseurs die gespecialiseerd zijn in medische vrije beroepen. 
  • Doe beroep op de ervaring van je stagebegeleiders.

  Aan de slag

  1. Neem het ‘Starterspakket door.
  2. Interesse? Dien een aanvraag in voor een erkenning als consultatiebureauarts.
   Kreeg je je erkenning, dan kan je als consultatiebureau-arts aan de slag. Deze erkenning is 3 jaar geldig (tenzij ze wordt opgeheven). De erkenning kan nadien worden verlengd.
  3. Opgroeien zal je contacteren voor  een kennismakingsgesprek.
  4. Je doet een aantal zittingen onder begeleiding van een mentorarts. Je volgt twee inscholingsmomenten waarvoor je je inschrijft via de opleidingscatalogus.
  5. Je doet een aantal zelfstandige zittingen op een medisch preventief of een medisch prenataal consultatiebureau. Opgroeien wijst je die toe.
  6. Nadat je een aantal zittingen hebt opgenomen, zal een adviserend arts van Opgroeien je uitnodigen voor een gesprek.