Werkgever

Een goede combinatie van werk en gezin draagt bij tot het succes van een bedrijf. Op het vlak van kinderopvang kan een werkgever heel wat bieden.

Ga snel naar

  Mogelijke oplossingen

  Kinderopvangadressen aanbieden of helpen zoeken

  De werkgever kan medewerkers een lijst van kinderopvangadressen aanbieden, of helpen zoeken naar opvang.

  Kinderopvang vergoeden

  De werkgever kan de kosten van de werknemer voor kinderopvang gedeeltelijk of volledig vergoeden, bv. tegemoetkomingen voor de opvang van een baby of peuter, tussenkomst in vakantiekampen ...

  Zelf kinderopvang organiseren of uitbesteden

  Als werkgever zelf kinderopvang organiseren

  Een werkgever kan zelf kinderopvang organiseren. Heel wat ziekenhuizen en universiteiten hebben bv. een eigen groepsopvang.

  De organisatie van kinderopvang uitbesteden

  Een werkgever kan aan een andere organisatie vragen om kinderopvang voor het bedrijf te organiseren. De samenwerkingsvorm en afspraken zijn vrij te bepalen tussen het bedrijf en de organisator van de kinderopvang.

  Je kan met deze vraag contact opnemen met opvangadressen in de buurt.

  Opvangplaatsen kopen of huren

  Een werkgever kan plaatsen in bestaande opvanglocaties kopen of huren. Werkgever en opvang sluiten dan een overeenkomst af voor een aantal plaatsen. De afspraken tussen bedrijf en opvang zijn onderling vrij te bepalen.

  • Gekochte plaatsen zijn exclusief beschikbaar voor werknemers van het bedrijf, zodat de nodige plaatsen altijd worden vrijgehouden. 
  • Gehuurde plaatsen zijn enkel beschikbaar voor werknemers van het bedrijf op bepaalde, overeengekomen momenten. Er wordt een overeenkomst gemaakt afhankelijk van de behoefte van het bedrijf. Buiten deze momenten of wanneer de plaats niet is ingenomen door een werknemer van het bedrijf, is de plaats beschikbaar voor andere ouders.

  De werkgever kan volledig of gedeeltelijk tussenkomen in de prijs die ouders betalen. Ga hierbij goed na welke fiscale gevolgen dit voor de werknemer heeft.

  Als een werkgever plaatsen koopt of huurt, moet de organisator aan de vergunnings- of subsidievoorwaarden voldoen. 
  Voor opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt, betekent dit onder meer:

  • de organisator past de wettelijke voorrangsregels toe
  • de organisator moet op jaarbasis een bezetting van 80% halen
  • alle ouders betalen inkomenstarief en hebben hiervoor een attest inkomenstarief

  Het lokaal bestuur contacteren

  Een werkgever met vragen over of nood aan kinderopvang kan ook het lokaal bestuur (gemeente, OCMW) contacteren.

  Het lokaal bestuur van elke gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang. Dit wordt vastgelegd in een beleidsplan kinderopvang. Het lokaal bestuur informeert ook over de opvangmogelijkheden en adviseert Kind en Gezin over de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

  Belastingen

  Bedrijven en zelfstandigen kunnen hun uitgaven voor kinderopvang in groepsopvang onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekken.

  Voorwaarden

  • opvangplaatsen die na 1 januari 2003 zijn gecreëerd
  • kinderen van 0 tot 3 jaar
  • groepsopvang met een vergunning

  RSZ

  Op de uitgaven van de werkgever voor kinderopvang worden tot een bepaalde hoogte geen socialezekerheidsbijdragen betaald. Ze worden beschouwd als aanvullingen bij de kinderbijslag en niet als loon.

  Dit geldt voor:

  • het voordeel van het gebruik van kinderopvang die door de werkgever zelf is georganiseerd
  • een tegemoetkoming in de prijs die ouders voor kinderopvang betalen.

  De vrijstelling op de RSZ bedraagt maximaal 50 euro per maand en per kind. Op de bedragen boven de 50 euro betaal je de normale bijdrage.

  Belangrijk is of:

  • de werkgever wel degelijk de bedoeling heeft om een aanvulling bij de kinderbijslag te geven
  • de vergoeding nog effectief het karakter van een aanvulling heeft.

  Wil je zekerheid, contacteer dan de RSZ. De RSZ zal op basis van het concrete dossier oordelen of de toegekende vergoedingen effectief het karakter van een aanvulling hebben en dus vrij zijn van RSZ-bijdragen.

  Behoefteonderzoek

  Met het instrument van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) kan je de behoeften aan kinderopvang in je organisatie meten.

  Het onderzoek antwoordt op deze vragen

  • knelpunten die werknemers ervaren bij de gewone opvang, ziekte van het kind, tijdens vakantieperiodes
  • houding tegenover diverse mogelijke oplossingen door de werkgever, voor- en nadelen, voorkeur
  • verwacht gebruik: aantal, frequentie, intensiteit van het gebruik
  • redenen voor het gebruik

  Tips

  • De vragenlijst kan worden aangepast.
  • Afname en verwerking kan eventueel via een marktonderzoekbureau of door het HIVA zelf.
  • Het uiteindelijke gebruik kan verschillen van de aangegeven intenties. Het gebruik wordt ook bepaald door de concrete invulling van de formule: prijs, vormgeving, openingsuren ....
  • Het bedrijf moet ook zelf bepalen hoever het wil of kan gaan met een eventuele dienstverlening op het vlak van kinderopvang.