Subsidies inkomenstarief en IKT-mix

De subsidie voor inkomenstarief is de subsidie voor kinderopvang waar de gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen en gezinssamenstelling. Kinderen van bepaalde gezinnen krijgen voorrang en maken de kwetsbare gezinnen minstens 20% van de opgevangen kinderen uit. Ook IKT-mix is soms mogelijk. Dan combineer je plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met een prijs die je zelf bepaalt.

Ga snel naar

  Brochures inkomenstarief

  Inkomenstarief

  Bekijk onze brochures over inkomenstarief:

  • Lees de brochures online
  • Download de pdf

  Inkomenstarief in beeld

  Communiceer met ouders over Inkomenstarief met foto's en eenvoudige tekst

  • Lees de brochures online
  • Download de pdf
  • Bestel ze gratis
  Niet automatisch recht op subsidies inkomenstarief

  Nieuwe subsidies inkomenstarief zijn enkel mogelijk wanneer de Vlaamse regering hiervoor budget vrijgeeft. Dan doen we een oproep op de website en de nieuwsbrief Kinderopvang
  Hou er rekening mee dat niet iedere aanvrager de subsidie krijgt. We kennen de subsidies toe volgens programmatieregels die we op voorhand bekend maken. We gebruiken objectieve criteria die bepalen waar, wanneer en hoeveel subsidies we kunnen toekennen. 

  Attesten inkomenstarief

  Om gebruik te maken van inkomenstarief, hebben de ouders het attest inkomenstarief nodig.

  • Wie kan een attest aanvragen en hoe?
  • Hoe verloopt de jaarlijkse indexering
  • Hoe zoek ik een attest van een ouder op?

  Voorrangsgroepen

  In de opvang met een subsidie voor inkomenstarief geef je voorrang aan bepaalde kinderen. Ze moeten minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken. Als opvang registreer je deze voorrangsgroepen. Je leest er meer over in de brochures hieronder.

  Betalen voor gereserveerde opvangdagen

  We willen de beschikbare opvangplaatsen optimaal gebruiken voor alle ouders die opvang nodig hebben. Daarom betalen de ouders voor dagen die ze reserveren in hun opvangplan. Ze hebben recht op een aantal dagen afwezigheid.

  Link naar video: Betalen voor gereserveerde opvangdagen
  Betalen voor gereserveerde opvangdagen