Attesten inkomenstarief

Hier vind je alle info over de attesten inkomenstarief. Ouders hebben dit attest nodig om gebruik te maken van opvang die subsidies inkomenstarief krijgt.

Ga snel naar

  Brochures en brief inkomenstarief

  In deze brochure lees je alles over de attesten en de subsidies inkomenstarief. Je vindt hier ook een brief die je aan ouders kan meegeven als ze een OCMW tarief nodig hebben.

  Brochures en documenten

  Bekijk onze brochures over inkomenstarief:

  • Lees de brochures online
  • Download de pdf

  Kind in Beeld inkomenstarief

  Hoe leg je alles over inkomenstarief uit aan iemand die de taal niet goed kent?  Je kan deze brochure met beeldmateriaal gebruiken als ondersteuning van een gesprek met een ouder. In de handleiding voor opvang en toeleiders vind je meer uitleg bij de beelden. 

  Brochures en documenten

  Bekijk onze brochures over kinderopvang:

  • Lees de brochures online
  • Download de pdf
  • Bestel ze gratis

  Hoe zoek ik een attest inkomenstarief op?

  Je kan een attest op 3 manieren zoeken:

  1. Via Mijn Kind en Gezin. Hiervoor heb je in de opvang één of meerdere gemachtigde personen nodig die toegang hebben tot de toepassing. Die personen geef je door aan Opgroeien. 
  2. Via webservice
  3. Vul de Excellijst hieronder in en bezorg dit aan Opgroeien. Wij vullen aan met het inkomenstarief. 

  Hoe kan ik een attest voor een ouder maken?

  1. Geef één of meerdere gemachtigde personen door aan Opgroeien.
  2. De gemachtigde personen kunnen in Mijn Kind en Gezin een attest voor de ouder aanmaken. 

  Wat doet het OCMW voor ouders?

  Het OCMW-tarief toekennen

  Als een gezin het toegekende inkomenstarief niet kan betalen, dan kan het een individueel verminderd tarief aanvragen bij het OCMW.

  Een attest inkomenstarief voor de ouder maken

  Als OCMW kan je een attest inkomenstarief voor een ouder aanmaken.

  1. Geef één of meerdere gemachtigde personen door aan Opgroeien.
  2. De gemachtigde personen kunnen  in Mijn Kind en Gezin een attest voor de ouder aanmaken.

  Wat doet het Lokaal Loket Kinderopvang voor ouders?

  Een Lokaal Loket Kinderopvang kan een attest inkomenstarief voor een ouder aanmaken of herberekenen. Daarvoor heb je één of meerdere gemachtigde personen nodig die toegang hebben tot de toepassingen. Die personen geef je door aan Opgroeien.

  Infosessie inkomenstarief voor Lokale Loketten

  Link naar video: Infosessie IKT LLKO 1
  Infosessie IKT LLKO 1

  De vier stappen om elke ouder een attest te bezorgen

  1. Zoveel mogelijk ouders vragen zelf het attest aan met hun digitale sleutel (eID of Itsme) op ‘Mijn Kind en Gezin’. 
  2. Lukt dit niet, help deze ouders door samen met hun digitale sleutel het attest aan te vragen.
  3. Heeft de ouder geen digitale sleutel, dan kan je geregistreerde medewerker een attest aanvragen in de plaats van de ouder. 
  4. Als de 3 bovenste stappen niet werken, kan je als opvang de Kind en Gezin-Lijn op 078 150 100 bellen. Enkel de opvang kan de Kind en Gezin-Lijn hiervoor contacteren, niet de ouder zelf.
  Vraag aan de Kind en Gezin-Lijn?

  Zo contacteer je de Kind en Gezin-Lijn. Leg alvast deze documenten klaar:

  • De namen en geboortedata van de andere kinderen in het gezin
  • Een recent Belgisch aanslagbiljet
   • is er geen aanslagbiljet: een loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de aanvraag
   • is er geen aanslagbiljet en start de opvang vlak na de moederschapsrust: een loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de moederschapsrust
  • Van welke personen?
   • de ouder
   • de partner, als die hetzelfde domicilie heeft als de ouder
   • is er geen partner met hetzelfde domicilie als de ouder: één van de personen ouder dan 18 met hetzelfde domicilie als de ouder (bv. een vader, broer, huisgenoot,..).
   • van kinderen ouder dan 18 jaar telt het inkomen niet mee

  Hoe verloopt de jaarlijkse indexering?

  Elk jaar op 1 januari wordt het inkomenstarief geïndexeerd.

  • De meeste ouders krijgen automatisch een attest. Ze moeten niet herberekenen. 
  • Een aantal ouders moeten zelf herberekenen. Ze krijgen hiervoor een mail met de vraag om dit te doen.

  Veelgestelde vragen over de attesten inkomenstarief