Procedures en formulieren

Tips voor het openen van een formulier of jaarregistratie

Kan je een formulier niet openen? Heb je een probleem met de jaarregistratie? Lees onze tips.

Ga snel naar

  Mijn gegevens beheren als organisator

  Feitelijke vereniging en maatschap

  Wijzigingen als organisator

  Mijn vergunning aanvragen of wijzigen

  Mijn subsidies regelen

  Attesten en afwijkingen Infrastructuur en brandveiligheid

  Verslag infrastructuur aanvragen

  Brandveiligheidsattest groepsopvang aanvragen

  Afwijking brandveiligheidsvoorschriften aanvragen

  Afwijking infrastructuur en leefgroepindeling aanvragen

  Attesten en afwijkingen voor medewerkers en onthaalouders

  Attesten inkomenstarief: gemachtigde personen regelen

  • Een medewerker van de kinderopvang kan een attest inkomenstarief voor een ouder opzoeken, aanvragen of  herberekenen.
  • Een medewerker van een OCMW of een Lokaal Loket Kinderopvang kan een attest inkomenstarief voor een ouder aanvragen of herberekenen.

  Om toegang te krijgen geef je één of meerdere gemachtigde personen door aan Opgroeien. De gemachtigde persoon meldt zich hierna aan op Mijn Kind en Gezin en krijgt dan een bevestiging van de registratie via e-mail. Vanaf dan kan de gemachtigde persoon attesten aanvragen of herberekenen.

  De jaarregistraties bezorgen

  Fiscale aftrek kinderopvang voor werkgevers

  Opvolging, handhaving en bezwaar

  Buikligging baby

  Compensatiesubsidie coronavirus

  Opvang met inkomenstarief

  Opvang met vrije prijs

  Alle opvang

  FCUD

  De voorwaarden om de compensatie te kunnen ontvangen zijn:

  • De opvang voor zieke kinderen is beschikbaar voor ouders die nood aan opvang hebben.
  • Je werkt samen met het lokaal bestuur.
  • Je medewerkers blijven actief en beschikbaar.

  Je vraagt de compensatie aan via het aanvraagformulier.