Erkenning als evaluerend arts

Iedere arts die voldoet aan de voorwaarden, kan bij Opgroeien een erkenning als evaluerend arts aanvragen.

Ga snel naar

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  • Je bent van onberispelijk gedrag voor het werken als evaluerend arts. Dit blijkt uit een uittreksel uit het strafregister. Voor wie niet in België gedomicilieerd is, is dit een gelijkwaardig document dat niet ouder is dan een maand. Opgroeien kan je vragen dit attest voor te leggen. 
  • Je hebt een goede algemene gezondheid voor de uit te voeren opdrachten. Dit blijkt uit een medisch attest uitgereikt door een andere arts dat deze goede algemene gezondheidstoestand bevestigt. Opgroeien kan je vragen dit attest voor te leggen. 
  • Je hebt een gevorderde en actieve kennis van het Nederlands
  • Je mag geen opheffing van een erkenning als evaluerend arts gekregen hebben. 
  • Je hebt het digitaal startpakket doorgenomen en begrijpt wat de opdracht als evaluerend arts inhoudt. 
  • Je voert een aantal evaluaties uit of woont evaluaties bij onder begeleiding van een mentorarts.  

  Aan welke vereisten moet je voldoen bij de uitvoering van je opdracht?

  • Je verricht je opdrachten voor Opgroeien op zelfstandige basis.
  • Je voert de opdrachten uit zonder te discrimineren op basis van geslacht, nationaliteit, taal, vermogen, geloofs-, ideologische, filosofische en politieke overtuiging, culturele, maatschappelijk of sociale afkomst. 
  • Je maakt gebruik van het geïntegreerd elektronisch dossier waarin Opgroeien voorziet. Via dit elektronische portaal krijg je van Opgroeien een opdracht toegewezen. 
  • Je communiceert correct, volledig en gericht op de behoeften van de ouders en kinderen.
  • Je werkt voor de uitvoering van deze opdrachten samen met de medewerkers van Opgroeien.
  • Je schoolt je bij in relevante onderwerpen in het kader van de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoefte.
  • Je werkt alleen mee aan wetenschappelijk onderzoek bij de uitvoering van je opdracht na toestemming vanOpgroeien.

  Erkenning aanvragen - procedure en formulier

  Bezorg het ingevulde aanvraagformulier hieronder aan evartsen@kindengezin.be. Wanneer aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan, ontvang je zo snel mogelijk een definitieve beslissing.