kind tekenen kinderopvang

Erkenning als evaluerend arts

Iedere arts die voldoet aan de voorwaarden, kan bij Opgroeien een erkenning als evaluerend arts aanvragen.

Ga snel naar

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  • Je bent van onberispelijk gedrag voor het werken als evaluerend arts. Dit blijkt uit een uittreksel uit het strafregister. Voor wie niet in België gedomicilieerd is, is dit een gelijkwaardig document dat niet ouder is dan een maand. Opgroeien kan je vragen dit attest voor te leggen. 
  • Je hebt een goede algemene gezondheid voor de uit te voeren opdrachten. Dit blijkt uit een medisch attest uitgereikt door een andere arts dat deze goede algemene gezondheidstoestand bevestigt. Opgroeien kan je vragen dit attest voor te leggen. 
  • Je hebt een gevorderde en actieve kennis van het Nederlands
  • Je mag geen opheffing van een erkenning als evaluerend arts gekregen hebben. 
  • Je hebt het digitaal startpakket doorgenomen en begrijpt wat de opdracht als evaluerend arts inhoudt. 
  • Je voert een aantal evaluaties uit of woont evaluaties bij onder begeleiding van een mentorarts.  

  Aan welke vereisten moet je voldoen bij de uitvoering van je opdracht?

  • Je verricht je opdrachten voor Opgroeien op zelfstandige basis.
  • Je voert de opdrachten uit zonder te discrimineren op basis van geslacht, nationaliteit, taal, vermogen, geloofs-, ideologische, filosofische en politieke overtuiging, culturele, maatschappelijk of sociale afkomst. 
  • Je maakt gebruik van het geïntegreerd elektronisch dossier waarin Opgroeien voorziet. Via dit elektronische portaal krijg je van Opgroeien een opdracht toegewezen. 
  • Je communiceert correct, volledig en gericht op de behoeften van de ouders en kinderen.
  • Je werkt voor de uitvoering van deze opdrachten samen met de medewerkers van Opgroeien.
  • Je schoolt je bij in relevante onderwerpen in het kader van de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoefte.
  • Je werkt alleen mee aan wetenschappelijk onderzoek bij de uitvoering van je opdracht na toestemming vanOpgroeien.

  Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de erkenning te behouden of te verlengen?

  • Je vervult de opdrachten op basis van de medisch–sociale schaal voor de evaluatie van de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit met inachtneming van de code van de geneeskundige plichtenleer. Opgroeien geeft daarvoor de nodige informatie en aanbevelingen. 
  • In het eerste jaar van je erkenning volg je een vormingstraject van Opgroeien, dat gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen en aanbevelingen.
  • Je blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en de andere bepalingen van het besluit van 7 december 2018.
  • Je geeft mee vorm aan het kwaliteitskader van Opgroeien, door het in acht nemen van de inhoudelijke en methodische doelstellingen die Opgroeien nastreeft. 
  • Je houdt Opgroeien op de hoogte van elke wijziging in de gegevens die relevant zijn voor de erkenning.  

  Wanneer er geen indicaties zijn dat de erkenningsvoorschriften niet zijn nageleefd, wordt je erkenning als evaluerend arts van rechtswege verlengd voor drie jaar. 

  Hoe worden de erkenningsvoorwaarden en voorschriften opgevolgd?

  Wanneer Opgroeien meldingen (van ouders, collega's, ...) ontvangt dat je mogelijk niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften, dan kan Opgroeien dit verder onderzoeken en gaat hierover met jou in dialoog. Je krijgt dan de kans om op de bevindingen te reageren.

  Er kan een onderzoek plaatsvinden waarbij de verschillende systemen (meta data) gecontroleerd worden (Leerportaal, Artsennet, ZOE, Kariboe, ...).  Er kan gekeken worden welke opleidingen je volgt en hoe je je bijschoolt, … 

  Hoe behandelen we meldingen (klachten) over jou als evaluerend arts?

  Opgroeien heeft de opdracht om alle meldingen van ouders te behandelen. Wanneer er meldingen over de evaluerend-arts zijn, worden deze steeds met de betreffende arts besproken.