mentor mondmasker

Mentorarts consultatiebureau-arts

De mentorarts is een erkende consultatiebureau-arts die een toelating heeft van Opgroeien om startende of herstartende consultatiebureau-artsen te ondersteunen

Ga snel naar

  Hoe vraag ik toelating?

  Je kan enkel een toelating vragen als mentorarts na een oproep van Opgroeien. In deze oproep staan de criteria waaraan je moet voldoen om een aanvraag in te dienen.

  Oproepen en mededelingen consultatiebureau-arts

  Welke taken heeft een mentorarts?

  • Je begeleidt een (her)startende CB-arts tijdens de zitting.
  • Standaard krijgt een startende CB-arts twee mentorzittingen, een herstartende CB-arts één mentorzitting. Op indicatie kan een bijkomende mentorzitting gepland worden.
  • Een startende CB-arts volgt de eerste zitting mee met de mentorarts. De tweede zitting voert de startende arts uit onder begeleiding van de mentorarts die de nodige feedback geeft.
  • Een herstartende CB-arts voert samen met de mentorarts één mentorzitting uit en krijgt feedback van de mentorarts. De herstartende arts observeert eerst een aantal consulten van de mentorarts en voert nadien een aantal consulten zelfstandig uit.

  Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen?

  Met al je inhoudelijke vragen kan je terecht bij accounts.artsen.cbmanagement@opgroeien.be