Mentorarts consultatiebureau-arts

De mentorarts is een erkende consultatiebureau-arts die een toelating heeft van Opgroeien om startende of herstartende consultatiebureau-artsen te ondersteunen. Een consultatiebureau-arts kan pas zelfstandig medisch preventieve of prenatale consulten uitvoeren nadat hij of zij een aantal zittingen heeft bijgewoond of uitgevoerd onder begeleiding van een mentorarts.

Ga snel naar

  Hoe vraag ik toelating?

  Je kan enkel een toelating vragen als mentorarts na een oproep van Opgroeien. In deze oproep staan de criteria waaraan je moet voldoen om een aanvraag in te dienen.

  Er is momenteel geen oproep.

  Welke taken heeft een mentorarts?

  Consultatiebureau

  • Tijdens 2 mentorzittingen helpt de mentorarts de (her-)startende consultatiebureau-arts met zijn of haar eerste stappen in het werkveld. De mentorarts bekijkt samen met de (her-)starter hoe hij of zij de mentorzitting vorm geeft.
  • De (her-)startende arts wordt moet de voorbereidende leermodule op het leerportaal van de Kind en Gezin-Academie hebben doorgenomen.
  • De studenten van de opleiding Manama Jeugdgezondheidszorg kunnen 2 mentorzittingen volgen in de consultatiebureaus.
  • In uitzonderlijke gevallen kan gevraagd worden om een collega consultatiebureau-arts die al even aan het werk is te ondersteunen om de erkenningsvoorwaarden na te leven

  Prenataal consultatiebureau

  • De mentorarts begeleidt een nieuw startende consultatiebureau-arts die consultaties wil uitvoeren in een prenataal consultatiebureau. Deze arts volgt twee zittingen met de mentorarts mee.
  • Hij of zij geeft de nodige informatie aan de nieuw startende arts in samenwerking en na afspraak met medewerkers van Opgroeien.  
  • De mentorarts geeft tijdens de zitting inzicht in de specifieke werking van medisch preventieve dienstverlening op een prenataal consultatiebureau.

  Opvangcentrum voor asielzoekers

  • De mentorarts ondersteunt en begeleidt een collega consultatiebureau-arts in preventieve medische dienstverlening tijdens één zitting.   
  • De collega consultatiebureau-arts volgt de zitting mee. 
  • De mentorarts geeft uitleg over de specifieke aanpak van de preventieve medische dienstverlening in een consultatiebureau in een opvangcentrum voor asielzoekers.  

  Hoe verlopen de mentorzittingen?

  De eerste twee mentorzittingen

  De mentorarts

  • draagt zijn/haar kennis over.
  • toont een aantal medische handelingen.
  • bespreekt en evalueert de onderzochte kinderen. 

  In overleg met de kandidaat consultatiebureau-arts bepaalt de mentorarts welke opdrachten opgenomen worden en hoe.

  De eerste mentorzitting is eerder een 'kijk'-zitting, de tweede mentorzitting voornamelijk een 'doe'-zitting waarbij de consultatiebureau-arts gaandeweg de zitting overneemt, onder de supervisie van de mentorarts. 

  Na twee mentorzittingen

  Na twee mentorzittingen is er een kort evaluatiemoment.

  Als één van beiden van mening is dat de consultatiebureau-arts na deze twee mentorzittingen niet is staat is om op een kwalitatieve manier zelfstandig een zitting uit te voeren, wordt een derde en eventueel een vierde mentorzitting afgesproken waarna opnieuw samen wordt geëvalueerd. In principe geldt een maximum aantal van vier mentorzittingen per consultatiebureau-arts. 

  Welke competenties heeft een mentorarts nodig?

  De mentorarts is verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteitsvolle mentorzittingen: een kwaliteitsvolle kennismaking met het werk als consultatiebureau-arts conform de verwachtingen van Opgroeien. De mentorarts is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (her-)starter eens deze zelfstandig werkt.  

  De mentorarts

  • is open, gedreven, positief en deskundig.
  • heeft een up-to-date en doorgedreven kennis over de preventieve zorg van het jonge kind en kan deze op een vlotte manier toepassen in de contacten met ouders.
  • houdt op regelmatige basis de nieuwsberichten via Extranet bij zodat hij of zij op de hoogte blijft van vormingen, nieuwe inhoudelijke thema’s en richtlijnen voor de startende arts.
  • kan vlot werken met het Geïntegreerd Elektronisch Dossier (GED).
  • kent de visie, missie, waarden en kernactiviteiten van Opgroeien en heeft inzicht in de dienstverlening van Opgroeien.
  • heeft goede communicatieve vaardigheden om kennis over te brengen aan de startende consultatiebureau-arts en om op een professionele manier feedback over het functioneren te geven.
  • is een 'verbinder' tussen de startende consultatiebureau-arts en het artsenteam: de mentorarts bereidt de startende arts voor op het veldwerk en wijst de weg naar de toegewezen adviserend arts voor inhoudelijke vragen. De mentorarts deelt eventuele bezorgdheden met de toegewezen adviserend arts.
  • gaat discreet om met informatie over de startende arts.
  • discrimineert de startende arts niet op basis van geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, religieuze, ideologische, filosofische of politieke overtuiging.