Vertrouwenscentrum kindermishandeling

Het vertrouwenscentrum kindermishandeling is een aanspreekpunt voor alle mogelijke geweld op kinderen. De zes vertrouwenscentra worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Wat zijn de opdrachten van de Vertrouwenscentra?

Opdrachten rond kindermishandeling

 1. Meldingen van kindermishandeling en vermoedens van kindermishandeling onderzoeken, op verzoek van om het even welke persoon of instelling
 2. Gepaste jeugdhulpverlening verstrekken aan minderjarige slachtoffers van kindermishandeling en hun gezin

Opdrachten met een maatschappelijke noodzaak

 • Op verzoek van iedereen die jeugdhulp aanbiedt consult verlenen in verontrustende situaties waar er een vermoeden is dat het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is
 • Verontrustende situaties onderzoeken en opvolgen
  • bij een aanmelding door jeugdhulpaanbieders of door anderen die jeugdhulpverlening aanbieden
  • of na een kennisgeving door het openbaar ministerie, de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon of een dienstverlener 
 • Aan de magistraten die belast zijn met jeugdzaken, de waarborg verlenen dat daadwerkelijk onderzoek en jeugdhulpverlening wordt verleend in verontrustende situaties aan minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken, in het belang van de minderjarige
 • Bij een verontrustende situatie de minderjarige doorverwijzen naar het openbaar ministerie

Andere opdrachten

 • Samen met de centra voor algemeen welzijnswerk de professionele hulplijn 1712 organiseren
 • Ondersteunen en begeleiden van jeugdhulpaanbieders en voorzieningen in het omgaan met situaties van kindermishandeling als ze het vertrouwenscentrum kindermishandeling daarom verzoeken
 • De chat-lijn nupraatikerover.be organiseren

Wat zijn de opdrachten van de partnerorganisatie Vlaams Expertise Centrum Kindermishandeling?

 • Inhoudelijke en praktijkgerichte ondersteuning en ontwikkeling van de werking van
  • de vertrouwenscentra kindermishandeling
  • personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden voor de gepaste omgang met kindermishandeling
 • Sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van kindermishandeling.

Wat is de missie van de vertrouwenscentra en de partners?

 • Situaties van kindermishandeling detecteren
 • De kindermishandeling stoppen en veiligheid voor de betrokken minderjarigen installeren
 • Herhaling van de kindermishandeling voor de betrokken minderjarigen voorkomen
 • Individueel en relationeel herstel voor de betrokken minderjarigen realiseren
 • Ten aanzien van kindermishandeling in de samenleving
  • sensibiliseren over de problematiek van kindermishandeling in Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • opbouwen en verspreiden van kennis en deskundigheid over kindermishandeling en de aanpak ervan in Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Regelgeving