Vorming

Ga snel naar

  Tijdens het eerste erkenningsjaar

  Na je erkenning krijg je een uitnodiging van Opgroeien voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek worden de verwachtingen, de verdere inscholing en de mentorzittingen met jou afgesproken. Het kennismakingsgesprek met een account artsen en CB-management is online en neemt ongeveer een uur in beslag.

  Stap 1: Je ontvangt je erkenning

  Klantenbeheer CB-artsen van Opgroeien bezorgt je via mail je erkenning als je aan de voorwaarden voldoet.

  Stap 2: kennismakingsgesprek

  De account artsen en Cb-management neemt contact met je op om een kennismakingsgesprek in te plannen.

  Stap 3: voor je mentorzittingen

  • Je doorloopt een aantal online cursussen als voorbereiding op je mentorzitting. Je vindt deze terug op leerportaal Opgroeien. Je bent zelf verantwoordelijk om onderstaande modules voor je eerste mentorzitting door te nemen.

   Onder het trefwoord 'leertraject startende consultatiebureau-arts' staan de modules gebundeld.

   1. Online cursus Voorbereiding mentorzitting
   2. Online cursus Vaccineren
   3. Online cursus Van Wiechenonderzoek
   4. Online cursus Opvolgen van groei

   Bij een eerste bezoek aan dit leerportaal maak je een log-in en wachtwoord aan.

  • Je neemt een aantal documenten door op Artsennet. De account artsen en CB-management bespreekt dit met jou tijdens het kennismakingsgesprek.

   Na je erkenning ontvang je van Opgroeien een bevestigingsmail met toegang tot artsennet.

  Stap 4: je volgt mentorzittingen

  De account artsen en CB-management spreekt met jou 2 mentorzittingen af. 

  • Je volgt een eerste zitting met een mentorarts op een consultatiebureau. 
  • Je voert een tweede zitting zelfstandig uit onder supervisie van de mentorarts. 

  In samenspraak met de account artsen en CB-management kan er nog een extra mentorzitting gepland worden.

  Stap 5: opvolggesprek met adviserend arts

  Na een vijftal zittingen nodigt de adviserend arts van Opgroeien je uit voor een gesprek over de inhoudelijke werking als consultatiebureau-arts. Tijdens dit gesprek wordt afgetoetst hoe de eerste zittingen verlopen zijn, hoe de samenwerking in het consultatiebureau verloopt, waar specifieke leerbehoeftes liggen, … en worden een aantal inhoudelijke aandachtspunten besproken. De adviserend arts neemt de leerdoelen die Opgroeien vooropstelt met jou door. 

  De account artsen en CB-management wijst je een adviserend arts toe tijdens het kennismakingsgesprek. Je adviserend arts is je eerste aanspreekpunt voor medische inhoudelijke zaken.

  Stap 6: contactmoment lokale klantenbeheerder

  De lokale klantenbeheerder toetst inzet en beschikbaarheid met jou af, zowel voor vervanging als voor de vaste zittingen. De klantenbeheerder bekijkt samen met jou je toekomstperspectief binnen Opgroeien.  

  De account artsen en CB-management wijst je een lokale klantenbeheerder toe tijdens het kennismakingsgesprek. 

  Je lokale klantenbeheerder is je eerste aanspreekpunt voor praktische en organisatorische thema’s (niet medische thema’s).

  Stap 7: verder inscholingstraject

  Na deze opstartfase krijg je tot het einde van het eerste erkenningsjaar de tijd om je verdere inscholingstraject af te werken. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Je voltooit onderstaande workshops tegen het einde van het eerste erkenningsjaar. Je schrijft je in via de opleidingscatalogus.

  Opgroeien volgt op of je het inscholingstraject binnen het eerste erkenningsjaar volledig hebt doorlopen.

  1. Workshop Van Wiechenonderzoek  
   Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij de ontwikkeling van kinderen en verdiep je in de gestandaardiseerde uitvoering van het Van Wiechenonderzoek. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen en reflectie op eigen handelen.
   Ter voorbereiding op deze workshop nam je online cursus ‘Van Wiechen’ door (zie stap 3). 
  2. Workshop 'Opvolgen van groei'  
   Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij het opvolgen van de groei van jonge kinderen. Je verdiept je in de Groeimodule van Kind en Gezin. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen en reflectie op eigen handelen.
   Ter voorbereiding nam je online cursus ‘Opvolgen van groei’ door (zie stap 3).

  Permanente vorming

  Om een kwaliteitsvolle werking in het consultatiebureau te ondersteunen, is het belangrijk dat je je eigen kennis en vaardigheden up-to-date houdt en verdiept. 

  1. Op leerportaal Opgroeien vind je leermateriaal dat je kan ondersteunen in je opdracht als consultatiebureau-arts. 
  2. Opgroeien organiseert vormingen die je ondersteunen in je opdracht als consultatiebureau-arts. Deze worden halfjaarlijks bekend gemaakt via de opleidingscatalogus.
  3. Op Artsennet vind je ondersteunend materiaal.

  Opleidingscatalogus

  Bekijk onze opleidingscatalogus:

  • Lees het document online
  • Download de pdf