Kind speelt met felgekleurde blokken in de kinderopvang, bouwen met blokken

Projecten

Projecten krijgen de ruimte en de subsidies die nodig zijn om te kunnen experimenteren en vernieuwen. Met deze ervaringen kunnen we het beleid en het aanbod aanpassen aan de wijzigende noden van ouders, kinderen en jongeren.

Ga snel naar

  De verpleegkundige registreert de vaccinatiegegevens van een kind in haar laptop in het consultatiebureau

  Vernieuwende projecten Huizen van het Kind

  Vlaams minister van Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke investeert daarom gedurende drie jaar één miljoen euro per jaar in 24 vernieuwende projecten. Deze Huizen van het Kind zetten in op geïntegreerde dienstverlening, samen met actoren op het vlak van integratie en inburgering, opvang en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding.

  • Wie zijn de 24 projecten?
  • Welke doelstellingen streven ze na?
  • Wat waren de voorwaarden om geselecteerd te worden?

  Doorgaande Lijn

  Voor jonge kleuters is de overgang van kinderopvang naar de kleuterklas een ingrijpende gebeurtenis. Om die overgang vlotter te laten verlopen krijgen 12 proeftuinen de kans om als kinderopvang, kleuteronderwijs en kleuteropvang geïntegreerd te werken.

  • Wie kan een aanvraag indienen?
  • Wat zijn de subsidievoorwaarden?
  • Hoe wordt je ondersteund?

  Buitenschoolse opvang en activiteiten

  De Vlaamse overheid wil een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen in de gemeente. Alle lokale spelers vanuit Onderwijs, Welzijn, Cultuur en Jeugd en Sport werken daarvoor zo goed mogelijk samen. Het lokaal bestuur krijgt de regie in handen en stippelt met de partners een lokaal buitenschools beleid uit.

  • Hoe kunnen we lokaal samenwerken?
  • Waar doe ik inspiratie op?
  • Wat met mijn subsidies nu en in de toekomst?
  mama met pasgeboren baby

  De eerste 1000 dagen

  De eerste 1000 dagen van een kind, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling en bepalen de kansen in het latere leven. 

  Prenataal zorgpad

  De Bakermat in Leuven paste in een proeftuin een geïntegreerd laagdrempelig prenataal zorgtraject toe en evalueerde dit binnen de werking van het Huis van het Kind. Het doel is de perinatale uitkomst voor moeder en kind verbeteren voor modale en kwetsbare zwangere vrouwen.

  babyvoeten in handen omhelsing

  Kinderarmoedebestrijding

  Minister Hilde Crevits, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding investeren samen 1.2 miljoen euro in nieuwe, lokale initiatieven en projecten in de preventieve gezinsondersteuning die kinderarmoede structureel bestrijden.

  Vijf projecten krijgen tot en met 30 september 2026 financiële middelen om brede gezinsondersteuning te voorzien voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede

  • Wie zijn de 5 projecten?
  • Welke doelstellingen streven ze na?
  • Wat zijn de troeven van deze projecten?