Projecten

Projecten krijgen de ruimte en de subsidies die nodig zijn om te kunnen experimenteren en vernieuwen. Met deze ervaringen kunnen we het beleid en het aanbod aanpassen aan de wijzigende noden van ouders, kinderen en jongeren.

Ga snel naar

  Vernieuwende projecten Huizen van het Kind

  Vlaams minister van Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke investeert daarom gedurende drie jaar één miljoen euro per jaar in 24 vernieuwende projecten. Deze Huizen van het Kind zetten in op geïntegreerde dienstverlening, samen met actoren op het vlak van integratie en inburgering, opvang en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding.

  • Wie zijn de 24 projecten?
  • Welke doelstellingen streven ze na?
  • Wat waren de voorwaarden om geselecteerd te worden?

  Doorgaande Lijn

  Voor jonge kleuters is de overgang van kinderopvang naar de kleuterklas een ingrijpende gebeurtenis. Om die overgang vlotter te laten verlopen krijgen 12 proeftuinen de kans om als kinderopvang, kleuteronderwijs en kleuteropvanggeïntegreerd te werken.

  • Wie kan een aanvraag indienen?
  • Wat zijn de subsidievoorwaarden?
  • Hoe wordt je ondersteund?

  Buitenschoolse opvang en activiteiten

  De Vlaamse overheid wil een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen in de gemeente. Alle lokale spelers vanuit Onderwijs, Welzijn, Cultuur en Jeugd en Sport werken daarvoor zo goed mogelijk samen. Het lokaal bestuur krijgt de regie in handen en stippelt met de partners een lokaal buitenschools beleid uit.

  • Hoe kunnen we lokaal samenwerken?
  • Waar doe ik inspiratie op?
  • Wat met mijn subsidies nu en in de toekomst?

  De eerste 1000 dagen

  De eerste 1000 dagen van een kind, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling en bepalen de kansen in het latere leven. 

  Grondrechtenrealisatie en armoedebestrijding

  Zes projecten krijgen financiële middelen om brede gezinsondersteuning te voorzien voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede. Het doel is hun grondrechten te realiseren om structurele kinderarmoede te bestrijden.

  • Wie zijn de 6 projecten?
  • Wat zijn hun troeven?

  Prenataal zorgpad

  De Bakermat in Leuven paste in een proeftuin een geïntegreerd laagdrempelig prenataal zorgtraject toe en evalueerde dit binnen de werking van het Huis van het Kind. Het doel is de perinatale uitkomst voor moeder en kind verbeteren voor modale en kwetsbare zwangere vrouwen.