Prenataal zorgpad

De Bakermat in Leuven paste in een proeftuin een geïntegreerd laagdrempelig prenataal zorgtraject toe en evalueerde dit binnen de werking van het Huis van het Kind. Het doel is de perinatale uitkomst voor moeder en kind verbeteren voor modale en kwetsbare zwangere vrouwen.

Het zorgpad vertrekt vanuit de behoeften, verwachtingen en voorkeuren van de individuele cliënt. De opeenvolgende stappen in het zorgproces zijn proactief beschreven..  

Belangrijk zijn de afstemming en samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij de opvolging van de zwangerschap: zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en gezondheid- en welzijnswerkers. Zo worden de resultaten van de zorg geoptimaliseerd. 

De Bakermat omvat: 

  • het Kenniscentrum Borstvoeding 

  • een groepspraktijk voor vroedvrouwen 

  • het Expertisecentrum Kraamzorg.