Oproepen en beslissingen

Hier vind je alle oproepen van Opgroeien voor nieuwe subsidies en de beslissingen hierover.

Ga snel naar

  Overzicht voor lokale besturen

  • Deze lijst geeft een overzicht per gemeente:
   • plaatsen die omschakelen van de basissubsidie naar de subsidie inkomenstarief.
   • nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief.
   • nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief
   • nieuwe dringende opvangplaatsen

  Advies lokaal bestuur nieuwe plaatsen inkomenstarief

  Advies lokaal bestuur dringende opvangplaatsen

  Nieuwe plaatsen inkomenstarief 2024

  Dringende opvangplaatsen

  Omschakeling naar subsidie inkomenstarief 2023 - 2024

  Bestaande vergunde plaatsen groepsopvang met basissubsidie schakelen om naar de subsidie inkomenstarief

  Door het bijkomend budget uit de septemberverklaring kunnen extra plaatsen omschakelen naar de subsidie inkomenstarief. Opgroeien nam al een beslissing over deze plaatsen.

  • De locaties met IKT-mix kregen al eerder hun beslissing. 
  • De andere organisatoren krijgen hun beslissing op 12 december 2023. 

  Er komt in 2024 nog een nieuwe oproep voor omschakeling.

  Ruimere openingsmomenten

  Aangetoonde nood door lokale loketten 2023 - fase 1

  Deze eerste fase voor lokale besturen is afgerond. De oproepen voor de organisatoren in de geselecteerde gemeenten is opgenomen in de oproep 'nieuwe plaatsen inkomenstarief 2024'.

  Herinzet van vrijgekomen subsidies inkomenstarief

  Subsidies inkomenstarief (trap 2) kunnen heringezet worden, als ze vrijkomen door handhaving, een faillissement of een plotse stopzetting door een organisator. Hiermee wil Opgroeien vrijgekomen budget snel in de oorspronkelijke buurt investeren en een duurzame oplossing bieden aan de getroffen gezinnen. Zowel bestaande als nieuwe plaatsen inkomenstarief komen in aanmerking.

  Omschakeling naar de basissubsidie 2022 - 2023

  Beslissing aangetoonde nood en niet gerealiseerde subsidiebeloften 2022 - 2023

  Werknemersstatuut onthaalouders 2024

  Binnenkort vind je hier de oproep voor de extra onthaalouders die met het werknemersstatuut kunnen werken.

  Werknemersstatuut onthaalouders 2021

  Door VIA 6 van 30 maart 2021 kunnen 271,77 extra VTE onthaalouders instappen in het werknemersstatuut. Je kan geen nieuwe aanvraag meer indienen. Je vindt de beslissing hieronder.

  Omschakeling naar de basissubsidie 2021

  Omschakeling naar subsidie inkomenstarief 2020- 2021

  Bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief 2021-2024

  Info meerjarenplanning 2020-2024

  Pilootprojecten vroeg en nabij

  Minister Crevits lanceert een projectoproep voor 6 pilootprojecten zorg- en ondersteuning op lokaal niveau. Met deze oproep aan de Huizen van het Kind geeft ze uitvoering aan de ambities geformuleerd van Vroeg en NabijOmdat kinderopvang een plek is waar zorg en ondersteuning voor heel wat gezinnen vorm kan krijgen, is kinderopvang een kernpartner in de pilootprojecten.

  Meer info over de oproep