Diversiteit en toegankelijkheid

Kinderopvang is toegankelijk voor kinderen met verschillende noden, afkomst of cultuur. Kwaliteitsvolle kinderopvang maakt een groot verschil voor kinderen die uit een kwetsbare situatie komen. Ook voor hun ouders biedt opvang kansen om ondersteund te worden en een netwerk op te bouwen.

Ga snel naar

  Werken aan diversiteit met MeMoQ

  Infomap kinderopvang

  In de Infomap Kinderopvang vind je handige basisinformatie over diversiteit in de kinderopvang

  • Lees de map online
  • Download de

  Informatie voor kinderopvang en toeleiders

  • Help je kwetsbare en andere gezinnen toeleiden naar de kinderopvang? Dan vind je hieronder in 'Wegwijs in de Kinderopvang' basisinformatie over soorten opvang, prijs, hoe opvang zoeken, ...
  • In de download 'Diversiteit' krijg je info en tips over hoe je je opvang toegankelijker kan maken voor alle soorten gezinnen en hoe je kan omgaan met diversiteit in je opvang.

  Voorrang geven aan gezinnen

  Wie de plussubsidie krijgt, ondersteunt kwetsbare gezinnen. Deze kinderen vertegenwoordigen minstens 30% van de opgevangen kinderen. Lees meer over de plussubsidie in de brochure over onze subsidies kinderopvang.

  Communicatiemateriaal voor ouders

  In Kind in Beeld gebruiken we een minimum aan taal om boodschappen toegankelijk te maken. Gebruik de brochure als ondersteuning van een gesprek met een ouder. Er hoort een handleiding bij voor opvang en toeleiders die meer uitleg geeft over de beelden. 
  Er is een Kind in Beeld over kinderopvang en een Kind in Beeld over inkomenstarief.

  Projecten

  Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding (KOALA)

  KOALA staat voor Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding. Een lokaal samenwerkingsverband van het Huis van het Kind, een organisatie gezinsondersteuning en een organisator kinderopvang met plussubsidie staan samen in voor een geïntegreerd, laagdrempelig aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering en kinderopvang. Samenwerking met een partner gezinsondersteuning helpt om kinderopvang toegankelijker te maken voor kwetsbare gezinnen.

   

  Vernieuwende projecten Huis van het Kind

  Een aantal Huizen van het Kind krijgen gedurende drie jaar (2021 – 2024) tijd om samen met partners integratie en inburgering, opvang en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding, werk te maken van een geïntegreerde dienstverlening. Bij sommige van deze  projecten is ook kinderopvang betrokken als partner: zij krijgen de ruimte om samen nieuwe laagdrempelige antwoorden te zoeken op de nood aan kinderopvang.

   

  Kinderopvang

  Bekijk onze brochure over kinderopvang

  • Lees de brochure document online
  • Download de pdf
  • Bestel ze gratis

  Inkomenstarief

  Bekijk onze brochure over kinderopvang

  • Lees de brochure document online
  • Download de pdf
  • Bestel ze gratis