Diversiteit en toegankelijkheid

Kinderopvang is toegankelijk voor kinderen met verschillende noden, afkomst of cultuur. Kwaliteitsvolle kinderopvang maakt een groot verschil voor kinderen die uit een kwetsbare situatie komen. Ook voor hun ouders biedt opvang kansen om ondersteund te worden en een netwerk op te bouwen.

Ga snel naar

  Werken aan diversiteit met MeMoQ

  Infomap kinderopvang

  In de Infomap Kinderopvang vind je handige basisinformatie over diversiteit in de kinderopvang

  • Lees de map online
  • Download de

  Informatie voor kinderopvang en toeleiders

  • Help je kwetsbare en andere gezinnen toeleiden naar de kinderopvang? Dan vind je hieronder in 'Wegwijs in de Kinderopvang' basisinformatie over soorten opvang, prijs, hoe opvang zoeken, ...
  • In de download 'Diversiteit' krijg je info en tips over hoe je je opvang toegankelijker kan maken voor alle soorten gezinnen en hoe je kan omgaan met diversiteit in je opvang.

  Voorrang geven aan gezinnen

  Opvang die subsidies inkomenstarief krijgt moet voorrang geven aan kinderen van bepaalde gezinnen. Ze moeten samen met kwetsbare gezinnen minstens 20% van de opgevangen kinderen vertegenwoordigen. 

  Wie de plussubsidie krijgt, ondersteunt kwetsbare gezinnen. Deze kinderen vertegenwoordigen minstens 30% van de opgevangen kinderen. Lees meer over de plussubsidie in de brochure over onze subsidies kinderopvang.

  Communicatiemateriaal voor ouders

  In Kind in Beeld gebruiken we een minimum aan taal om boodschappen toegankelijk te maken. Gebruik de brochure als ondersteuning van een gesprek met een ouder. Er hoort een handleiding bij voor opvang en toeleiders die meer uitleg geeft over de beelden. 
  Er is een Kind in Beeld over kinderopvang en een Kind in Beeld over inkomenstarief.

  Kinderopvang

  Bekijk onze brochure over kinderopvang

  • Lees de brochure document online
  • Download de pdf
  • Bestel ze gratis

  Inkomenstarief

  Bekijk onze brochure over kinderopvang

  • Lees de brochure document online
  • Download de pdf
  • Bestel ze gratis