MeMoQ zelfevaluatie-instrument voorbeelden en oefeningen

De filmpjes hieronder tonen concrete voorbeelden van de zes dimensies van MeMoQ. Ze belichten elk een ander aspect van pedagogische kwaliteit.

  1. Welbevinden
  2. Betrokkenheid
  3. Emotionele ondersteuning
  4. Educatieve ondersteuning
  5. Omgeving: infrastructuur en materiaal én organisatie, tijd en personeel
  6. Gezinnen en diversiteit

Per dimensie is er ook een oefening en een bespreking. Je kan de filmpjes gebruiken tijdens een teamvergadering of een vorming.

Welbevinden

Voorbeeld

Link naar video: Dimensie 1 - Welbevinden
Dimensie 1 - Welbevinden

Oefening

Link naar video: Dimensie 1 - Welbevinden (oefening)
Dimensie 1 - Welbevinden (oefening)

Betrokkenheid

Voorbeeld

Link naar video: Dimensie 2 - Betrokkenheid
Dimensie 2 - Betrokkenheid

Oefening

Link naar video: Dimensie 2 - Betrokkenheid (oefening)
Dimensie 2 - Betrokkenheid (oefening)

Emotionele ondersteuning

Voorbeeld

Link naar video: Dimensie 3 - Emotionele ondersteuning
Dimensie 3 - Emotionele ondersteuning

Oefening

Link naar video: Dimensie 3 - Emotionele ondersteuning (oefening)
Dimensie 3 - Emotionele ondersteuning (oefening)

Educatieve ondersteuning

Voorbeeld

Link naar video: Dimensie 4 - Educatieve ondersteuning
Dimensie 4 - Educatieve ondersteuning

Oefening

Link naar video: Dimensie 4 - Educatieve ondersteuning (oefening)
Dimensie 4 - Educatieve ondersteuning (oefening)

Omgeving: infrastructuur en materiaal

Voorbeeld

Link naar video: Dimensie 5 - Omgeving: infrastructuur/materiaal/activiteiten
Dimensie 5 - Omgeving: infrastructuur/materiaal/activiteiten

Oefening

Link naar video: Dimensie 5 - Omgeving: infrastructuur, materiaal, activiteiten (oefening)
Dimensie 5 - Omgeving: infrastructuur, materiaal, activiteiten (oefening)

Omgeving: organisatie, tijd en personeel

Voorbeeld

Link naar video: Dimensie 5 - Omgeving, organisatie, tijd en personeel
Dimensie 5 - Omgeving, organisatie, tijd en personeel

Oefening

Link naar video: Dimensie 5 - Omgeving: organisatie tijd en personeel (oefening)
Dimensie 5 - Omgeving: organisatie tijd en personeel (oefening)

Gezinnen en diversiteit

Voorbeeld

Link naar video: Dimensie 6 - Gezinnen en diversiteit
Dimensie 6 - Gezinnen en diversiteit

Oefeningen

Link naar video: Dimensie 6 - Gezinnen en diversiteit: steun (oefening)
Dimensie 6 - Gezinnen en diversiteit: steun (oefening)
Link naar video: Dimensie 6 - Gezinnen en diversiteit: wederkerige communicatie (oefening)
Dimensie 6 - Gezinnen en diversiteit: wederkerige communicatie (oefening)