Vorming en onderzoek

Ga snel naar

  Tijdens het eerste erkenningsjaar

  Na je erkenning krijg je een uitnodiging van Opgroeien voor een kennismakingsgesprek.

  Tijdens het eerste erkenningsjaar volgt je een inscholingstraject waarbij je de nodige basiskennis en -vaardigheden in de preventieve gezondheidszorg van baby’s en jonge kinderen verwerft.

   Stap 1: voor je start

   1. Je doorloopt een online cursus als voorbereiding op een (aantal) zitting(en) onder begeleiding van een erkende mentorarts. 
    In deze online cursus verwerf je de basiskennis die nodig is om de mentorzittingen als een efficiënt leermoment te laten verlopen.

    Deze kernthema’s komen aan bod: klinisch onderzoek, het Van Wiechenonderzoek, vaccineren, koortsbeleid, opvolgen van groei, (borst)voeding en verontrusting. 

    Je vindt de online cursus op het leerportaal. Bij een eerste bezoek aan dit leerportaal maak je een log-in en wachtwoord aan. 
   2. Je volgt een aantal zittingen onder begeleiding van een erkende mentorarts.

    Hierbij wordt rekening gehouden met je aanwezige competenties, zowel voor het aantal mentorzittingen die ingepland worden als voor de invulling van de mentorzitting.

     
   3. Als je dit wenst, wordt een inoefenmoment in het Geïntegreerd Elektronisch Dossier (GED) georganiseerd. Neem hiervoor contact op met je account artsen en CB-management.

   Stap 2: zelfstandige zittingen

   Na de inscholing voer je zelfstandig een vijftal zittingen uit. Hierna nodigt de adviserend arts van Opgroeien je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt afgetoetst hoe de eerste zittingen verlopen zijn, hoe de samenwerking in het consultatiebureau verloopt, waar specifieke leerbehoeftes zitten, … en worden een aantal inhoudelijke aandachtspunten besproken.

   Stap 3: verder inscholingstraject

   Na deze opstartfase krijg je tot het einde van het eerste erkenningsjaar de tijd om je verdere inscholingstraject af te werken. Je bent zelf verantwoordelijk om alle opleidingsmodules tegen het eind van het eerste erkenningsjaar te doorlopen:

   1. Online cursus Vaccineren
    Je vindt deze op het leerportaal bij het thema 'Gezondheid'.
     
   2. Online cursus en workshop Van Wiechenonderzoek  
    Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij de ontwikkeling van kinderen en verdiep je in de gestandaardiseerde uitvoering van het Van Wiechenonderzoek. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen en reflectie op eigen handelen.
    Ter voorbereiding op deze workshop neem je online cursus ‘Van Wiechen’ door. Je vindt deze op het leerportaal bij het thema 'Ontwikkeling'.
     
   3. Online cursus en workshop 'Opvolgen van groei'  
    Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij het opvolgen van de groei van jonge kinderen. Je verdiept in de Groeimodule van Kind en Gezin. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen en reflectie op eigen handelen.
    Ter voorbereiding op deze workshop neem je online cursus ‘Opvolgen van groei’ door. Je vindt deze op het leerportaal bij het thema 'Gezondheid'.

   Permanente vorming

   Om een kwaliteitsvolle werking in het consultatiebureau te ondersteunen, is het belangrijk dat je je eigen kennis en vaardigheden up-to-date houdt en verdiept

   1. Op het leerportaal vind je heel wat leermateriaal dat je kan ondersteunen in je opdracht als consultatiebureau-arts. Bij een eerste bezoek aan dit leerportaal maak je een login en wachtwoord aan
   2. Opgroeien organiseert heel wat vormingen die je hierin ondersteunen. Deze worden halfjaarlijks bekend gemaakt via de opleidingscatalogus.

   Opleidingscatalogus

   Bekijk onze opleidingscatalogus:

   • Lees het document online
   • Download de pdf