Vorming en infosessies

Iedere organisator moet jaarlijks nagaan welke vorming de verantwoordelijke en kinderbegeleiders nodig hebben en hiervoor een aanbod voorzien. Hier vind je een breed aanbod van vormingsorganisaties die rond kinderopvang werken.

Ga snel naar

  Infosessie 'Starten met kinderopvang voor baby's en peuters'

  Wil je organisator van kinderopvang voor baby's en peuters worden? De gratis infosessie van Opgroeien en Mentes is een aanrader. Je krijgt er informatie over het uitbaten van een kinderopvang. Goed voorbereid starten biedt meer garantie op succes!

  Als voorbereiding op de infosessie neem je stap 1 ('Op verkenning') uit de brochure 'Starten met kinderopvang' door en bekijk je deze infofilmpjes. Dit vormt de basis om te kunnen volgen tijdens onze online afspraak. Tijdens de online sessie wordt niet meer alle inhoud herhaald, maar wordt vooral ingegaan op de vragen van de deelnemers. 

  Inschrijven kan tot 7 dagen voordien. Je krijgt enkele dagen vooraf van Mentes een link naar het webinar. Kijk voor alle zekerheid ook je SPAM folder na. 

  Er is op dit moment nog geen nieuwe infosessie gepland. 

  Je kan intussen met je vragen en voor ondersteuning terecht bij Mentes

  Via de nieuwsbrief kinderopvang blijf je op de hoogte van nieuwe sessies. Schrijf je in op deze nieuwsbrief

  Levensreddend handelen kinderopvang

  Verantwoordelijken en kinderbegeleiders moeten een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen hebben.

  Voor opleidingsinstanties: hoe kom je op deze lijst? 

  Attest organisatorisch en financieel beheer

  Elke nieuwe organisator die een vergunning aanvraagt voor meer dan 18 plaatsen, heeft in zijn organisatie een persoon nodig die een attest organisatorisch beheer heeft

  • Dit attest moet je behalen voor je de vergunning kan aanvragen. Je kan dit door een korte opleiding te volgen bij Syntra. 
  • De cursus geeft inzicht in het ondernemen in de kinderopvang (subsidies, ondernemingsplan, basisprincipes boekhouden, statuut van zelfstandige,..). Het attest organisator beheer is niet hetzelfde als het attest bedrijfsbeheer.
  • Omdat deze opleiding bijdraagt tot je slaagkansen als sociaal ondernemer in de kinderopvang, is ze ook een aanrader voor organisatoren waarvoor de opleiding niet verplicht is. 
  • Praktisch:
   • Er is elk voor- en najaar een basisaanbod (één opleiding in een centrale campus). Dit aanbod kan worden uitgebreid naargelang er meer inschrijvingen zijn. 
   • Syntra past een minimum van 12 deelnemers per sessie toe. Het is dus mogelijk dat je wordt doorverwezen naar een campus verder van je woonplaats.
   • De opleiding bestaat uit 11 wekelijkse sessies van telkens 4 uur en kost 250 euro. Wie al een ondernemingsnummer heeft, kan het inschrijvingsgeld recupereren via de KMO portefeuille.
  • Wie een gelijkwaardig diploma heeft, moet deze opleiding niet volgen. Meer info over het attest en een lijst met vrijgestelde diploma's vind je in de brochure 'Kwalificaties en attesten'.

  Ondersteunend materiaal voor leerkrachten

  Alert!

  Alert! geeft vorming en begeleiding over veiligheid, gezondheid en psychosociaal welzijn: levensreddend handelen, brandbestrijding, omgaan met agressie, wondzorg, kinderziektes- en kwaaltjes, …

  Amelior

  Via opleiding en begeleiding helpt Amelior organisaties met efficiënte managementsystemen, vooral op het vlak van kwaliteitsbeleid, veiligheid & welzijn op het werk, milieu & energie en people management.

  CEGO

  CEGO biedt vormingen aan voor de kinderopvang rond thema's zoals ZiKo en ZiKo-Vo, spelen met baby’s en peuters, wennen, inrichten van je ruimte. Je kan zowel individueel inschrijven als een teamgerichte aanvraag doen.
  ZiKo en ZiKo-Vo zijn zelf-evaluatie-instrumenten voor de kinderopvang waarbij welbevinden en betrokkenheid van de kinderen centraal staan. 

  Centrum voor Taal en Onderwijs

  Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) is het Vlaamse expertisecentrum voor taalonderwijs. CTO biedt coaching en vorming aan, onder andere rond omgaan met meertaligheid, taalbeleid, taalontwikkeling.

  Dialoogplus

  Dialoogplus biedt vormingsprogramma’s aan voor leidinggevenden en medewerkers uit de kinderopvang van baby’s en peuters en de opvang van schoolkinderen. Er zijn trainingen in open aanbod en op maat, bv. rond de thema’s stress & welbevinden, communicatie & interactie en werking met kinderen.

  Escala

  Escala staat garant voor innovatieve opleidingen die vrij gevolgd kunnen worden via het kalenderaanbod of die op maat in-house georganiseerd worden. De docenten zijn vertrouwd met de sector. Vanuit hun eigen expertise brengen ze actuele kennis en vaardigheden bij, waarmee de deelnemers concreet aan de slag kunnen gaan

  FAVV

  De Voorlichtingscel van het FAVV geeft gratis vorming aan de groepsopvang over de voedselveiligheid in de kinderopvang.

  Icoba

  ICOBA, het kenniscentrum omgaan met agressie, organiseert vormingen rond omgaan met lastig, grensoverschrijdend en agressief gedrag. Gratis voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers in de kinderopvang.

  Hebe Kenniscentrum Kinderopvang

  Hebe Kenniscentrum Kinderopvang biedt vormingen op maat van kinderbegeleiders, studenten, ouders … Er is een aanbod rond verschillende thema’s: spel, expressie, pedagogiek, team, communicatie, deontologie, coaching, gezondheid en veiligheid.

  PLOT

  PLOT, Provincie Limburg Opleiding en Training, is gespecialiseerd in opleiding en training in het domein van de integrale veiligheid. Er zijn ook modules voor de kinderopvang: ziektebeelden bij kinderen, ongevallen bij kinderen en levensreddend handelen.

  Specifieke zorgbehoefte

  Deze organisaties hebben een aanbod op het vlak van kinderen met een specifieke zorgbehoefte:

  Speelmakers

  Speelmakers gaat voor een speelsere wereld voor elk kind. Als speelconsulenten bieden we vorming, advies en begeleiding, van beleid tot praktijk. Je kan vormingsessies voor je team aanvragen rond élk speelthema: speelimpulsen geven, uitdagender knutselen, inrichten van je speelruimte, spelen met materiaal

  Speelom

  Speelom organiseert vormings- en informatieactiviteiten over de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen om de speelwaarde en de veiligheid van speelomgevingen te bevorderen.

  Syntra

  Syntra geeft verschillende opleidingen voor de kinderopvang: verantwoordelijke kinderopvang, attest organisatorisch beheer, levensreddend handelen 0 tot 12-jarigen en opleidingen op maat.

  VCOK

  VCOK, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang, is gespecialiseerd in vorming rond opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. Thema's zijn onder meer dagelijkse opvoeding, pedagogische opdracht en ondersteuning van medewerkers en team. Er is zowel een open aanbod als een aanbod op maat.

  VIAC

  VIAC biedt beroepsondersteunende vormingen voor de welzijnssector, gericht op de dagelijkse praktijk. Er zijn vormingen rond verschillende thema's: ontwikkeling, opvoeden, diversiteit, creativiteit, communicatie, levensreddend handelen, veiligheid, voeding en zelfzorg. Naast uitgewerkte vormingen zijn er ook vormingen op maat mogelijk.

  Vlaams Instituut Gezond Leven 'Gezonde kinderopvang'

  Hoe maak jij je opvang gezond en actief? Schrijf je in voor de vorming 'Gezonde kinderopvang' van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Coördinatoren en begeleiders van kinderdagverblijven (kinderen van 0 tot 3 jaar) vinden er vorming en leuke spelmaterialen.

  Vormingscentrum HIVSET

  Het Vormingscentrum HIVSET verstrekt een breed aanbod van vormingen op de gezondheids- en welzijnssector. Begeleiding, vorming en training kan worden uitgewerkt op maat. Voorbeelden van vormingen voor de kinderopvang: ouderparticipatie, positief opvoeden: communicatie, diversiteit, relaxatie en massage, kinderen in echtscheiding, taalstimulering, levensreddend handelen ...

  Vormingsfonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  Elke werknemer uit een organisatie die onder het paritair comité 331 valt en als rsz-kengetal 322 (kinderopvang) heeft, kan deelnemen aan de gratis vormingen van het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (Sociaal Fonds 331). De vormingen gaan over thema’s zoals communicatie, pedagogische aanpak, yoga en relaxatie, omgaan met ouders, diversiteit, human resources
  Aangesloten onthaalouders kunnen er geen gebruik van maken.

  Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie

  Het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie heeft een specifiek aanbod voor doelgroepwerknemers en hun begeleiders tewerkgesteld bij een lokale diensteneconomie onderneming.

  VVSG – Steunpunt kinderopvang

  De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is een ledenvereniging van alle Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen. Belangenbehartiging en ondersteuning van de Vlaamse lokale besturen zijn de kerntaken van de VVSG.

  De werking rond kinderopvang wordt binnen de VVSG opgenomen door het Steunpunt Kinderopvang. Besturen kunnen er terecht met hun vragen over het lokale kinderopvangbeleid. Kinderopvangvoorzieningen krijgen er info, vorming en advies.  

  Zorg-Saam

  Zorg-Saam heeft een gevarieerd aanbod van vormingen over zorg, zoals omgang met en opvoeding van (zorgen)kinderen, welzijn en gezondheid, digitalisering in de zorg, zelfzorg, communiceren, leiding geven, diverse en kwetsbare groepen ...

  Centra voor Volwassenenonderwijs

  Vanaf nu kan je in de Centra voor Volwassenenonderwijs een bewijs van beroepskwalificatie ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’ behalen. De vroegere benaming ‘Attest kinderbegeleider baby’s en peuters CVO met 18 modules’ wordt niet meer gebruikt. Wie dit attest tot en met 31 augustus 2022 behaalt, is wel in orde voor de kwalificaties.