Waarom wordt de subsidie voor bepaalde gezinsopvang gegeven aan de pools gezinsopvang?

Het gaat hier over onthaalouders die bij een organisator zijn aangesloten:

  • sui generis onthaalouders;
  • onthaalouders in het proefproject werknemers.

    We willen de middelen en het aanbod voor ondersteuning niet versnipperen.

    Deze organisatoren zijn al verbonden aan één van de pools gezinsopvang die hen ondersteunt. Door de subsidie aan de pools gezinsopvang toe te vertrouwen, kunnen deze organisatoren ook voor pedagogische coaching op de werkvloer rekenen op de expertise van de pools.

    Deze ondersteuning is gratis.