Aan welke kwalificatievereisten moet de pedagogische ondersteuner voldoen?

Er is geen kwalificatielijst die de mogelijke diploma’s opsomt. Wel moet de pedagogische coach:

  • minstens een bachelordiploma hebben;
  • aantoonbare competenties of voldoende relevante ervaring hebben op pedagogisch vlak rond kinderopvang.

De ondersteuning moet uitgaan van:

Daarom moet de coach deze goed kennen en toepassen.

De organisator of de samenwerking die de pedagogische coach aanstelt, maakt deze beoordeling en stelt de meest geschikte kandidaat aan.