Kwalificatievereisten en opleiding

Omdat gekwalificeerde medewerkers belangrijk zijn voor een professionele kinderopvang, moet iedereen in de kinderopvang ten laatste op 1 april 2024 kwalificaties hebben. Die kan je op verschillende manieren behalen: via een diploma, een ervaringsbewijs of een certificaat. Er bestaan zowel opleidingen in het secundair, hoger als in het volwassenenonderwijs.

Nieuws over kwalificaties kinderopvang baby's en peuters
 • Vanaf nu kan je in de Centra voor Volwassenenonderwijs een bewijs van beroepskwalificatie ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’ behalen. De vroegere benaming ‘Attest kinderbegeleider baby’s en peuters CVO met 18 modules’ wordt niet meer gebruikt. Wie dit attest tot en met 31 augustus 2022 behaalt, is wel in orde voor de kwalificaties.
 • Voortaan kan je ook bij de SYNTRA-opleidingscentra een beroepskwalificerend traject voor ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’ volgen en het bewijs van beroepskwalificatie ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’ halen. 
 • De activiteiten van SYNTRA Vlaanderen worden stopgezet. Tot en met 31 december 2021 kan het logo van SYNTRA Vlaanderen nog op het diploma van het ondernemerschapstraject kinderbegeleider baby’s en peuters staan. Vanaf 1 januari 2022 staat het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) op dit diploma vermeld.  Je kan nog steeds bij de SYNTRA-opleidingscentra terecht voor verschillende opleidingen.

Ga snel naar

  Wist je dat er 15 basiscompetenties zijn om het erkend beroep van kinderbegeleider uit te oefenen? In dit schema krijg je een overzicht.

  Ontdek de 15 basiscompetenties

  Welke kwalificaties heb je nodig?

  In de brochure hieronder vind je een overzicht van de kwalificaties die in aanmerking komen om in de kinderopvang te werken, als verantwoordelijke, als kinderbegeleider en onthaalouder.
  Aan de hand van de schema's kan je nagaan of je voldoet aan de kwalificatievereisten of niet. Er is een schema voor kleinere opvang (maximum 18 plaatsen) en in grotere opvang (vanaf 19 plaatsen).  

  Brochures en documenten

  Bekijk onze brochure en documenten over kwalificaties en attesten

  • Lees ze online
  • Download de pdf

  Kwalificatie 2024 halen als kinderbegeleider groepsopvang

  Je moet voor 1 april 2024 je kwalificatie halen. Je kan hiervoor een opleiding volgen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of bij Syntra.

  Welke opleiding past bij jou?

  Je werkt als kinderbegeleider en wilt schoolkinderen, baby's en peuters opvangen.

  • Je volgt zowel de modules voor baby's en peuters als voor buitenschoolse opvang uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Je behaalt het certificaat 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.

  Je werkt als kinderbegeleider en wilt baby's en peuters opvangen.

  • Je volgt 18 modules uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Je behaalt het attest 'kinderbegeleider baby's en peuters'.
  • Resultaat: je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en kan baby's en peuters opvangen. Als je werkt in een vergunde locatie waar baby's en peuters worden opgevangen, kan je ook schoolkinderen opvangen.

  Jouw werkgever vraagt een diploma of je wilt later verder studeren in hoger (beroeps)onderwijs.

  • Je volgt naast de modules voor baby's en peuters en schoolkinderen, ook de algemeen vormende vakken uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Je behaalt het diploma 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: je hebt een diploma. Je kan schakelen naar een andere opleiding. Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.

  Kwalificatie 2024 halen als aangesloten onthaalouder - gezinsopvang

  Stap 1: voor je start

  Onthaalouders (kinderbegeleiders gezinsopvang) moeten de opleiding 'De kinderopvang en ik' volgen vooraleer ze kunnen starten met de opvang van kinderen. Daarnaast moeten kinderbegeleiders bepaalde kwalificaties hebben of behalen.

  Stap 2: aan het werk

  Je moet voor 1 april 2024 je kwalificatie halen. Je kan hiervoor een opleiding volgen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of bij Syntra.

  Welke opleiding past bij jou?

  Je werkt als kinderbegeleider en wilt schoolkinderen, baby's en peuters opvangen.
  • Je volgt zowel de modules voor baby's en peuters als voor buitenschoolse opvang uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Je behaalt het certificaat 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.
  Je werkt als kinderbegeleider en wilt baby's en peuters opvangen.
  • Je volgt 18 modules uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Je behaalt het attest 'kinderbegeleider baby's en peuters'.
  • Resultaat: je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en kan baby's en peuters opvangen. Als je werkt in een vergunde locatie waar baby's en peuters worden opgevangen, kan je ook schoolkinderen opvangen.
  Jouw organisator vraagt een diploma of je wilt later verder studeren in hoger (beroeps)onderwijs.
  • Je volgt naast de modules voor baby's en peuters en schoolkinderen, ook de algemeen vormende vakken uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Je behaalt het diploma 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: je hebt een diploma. Je kan schakelen naar een andere opleiding. Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.

  De opleiding 'De kinderopvang en ik' voor startende onthaalouders

  Vooraleer je kan starten, moet je de opleiding 'De kinderopvang en ik' volgen:

  • Heb je de nodige kwalificaties , dan volg je 1 module van 20 uur.
  • Heb je niet de nodige kwalificaties, dan volg je nog een bijkomende module van 20 uur.

  Deze opleiding is ook bekend als 'Kennismaken met gezinsopvang' en 'Werken in de opvang'.

  Start je als onthaalouder met de vereiste kwalificaties?

  Je volgt 1 module van 20 uur, voorheen bekend als de module ‘Kennismaken met de gezinsopvang’.

  Start je als onthaalouder zonder de vereiste kwalificaties?

  Je volgt 2 modules van telkens 20 uur:

  1. de module ‘Kennismaken met de gezinsopvang’
  2. de module ‘Werken in de kinderopvang’

  Afwijking voor het traject 'kinderopvang en ik' aanvragen

  Je kan een afwijking voor het traject 'kinderopvang en ik' aanvragen als:

  • je voor 1 april 2014 gewerkt hebt binnen de gezinsopvang als gemelde, zelfstandige onthaalouder of aangesloten onthaalouder
  • je na 1 april 2014 als kinderbegeleider gewerkt hebt in een vergunde gezinsopvang

  Het traject 'kinderopvang en ik' bestaat uit de modules 'kennismaken met de gezinsopvang' en 'werken in de kinderopvang'.

  Certificaat begeleider kinderopvang in het volwassenenonderwijs

  • De opleiding wordt gegeven in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO).
  • Wie slaagt in deze opleiding van 1.280 uren:
   • krijgt een certificaat dat erkend is door Onderwijs en Opgroeien.
   • kan aan de slag als kinderbegeleider van baby's en peuter of begeleider in de buitenschoolse opvang (schoolkinderen).
  • Wie slaagt in deze opleiding én al een diploma secundair onderwijs behaald heeft of slaagt in de Aanvullende Algemene Vorming (AAV) van het CVO, behaalt een diploma beroepssecundair onderwijs.

  Je ervaring erkennen via een certificaat van EVC

  'EVC' staat voor 'Erkennen van Verworven Competenties'. Tijdens een assessment wordt nagegaan welke competenties jij beheerst als kinderbegeleider van baby's en peuters.

  Voor wie is EVC geschikt?

  Heb je niet de vereiste kwalificaties als kinderbegeleider baby’s en peuters? Maar heb je wel voldoende relevante werkervaring? Dan is EVC iets voor jou.

  Wat wordt getest?

  Voor de kinderbegeleider baby's en peuters worden 15 competenties getest tijdens een assessment:

  • één dag waarbij twee assessoren komen observeren in de kinderopvang
  • één dag waarbij je enkele proeven aflegt in  een EVC-testcentrum.

  Je vindt alle informatie over de beroepskwalificatie en bijhorende competenties in de kwalificatiedatabank hieronder

  Waarom zou je deelnemen aan een EVC-assessment?

  • Je toont aan wat je kent en kunt.
  • EVC biedt je meer kansen en doorgroeimogelijkheden op de arbeidsmarkt.
  • Door je te laten toetsen kan je vrijstellingen verwerven, een verkorte opleiding volgen of meteen een kwalificatie behalen.

  Hoeveel kost het EVC-assessment?

  Ben je ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende?

  Het EVC-assessment is gratis.

  Heb je werk?

  • Het EVC-assessment kost 120 euro. Je kan betalen met opleidingscheques. Stemt je werkgever ermee in, dan kan je op de dag van de proef opleidingsverlof nemen (enkel voor werknemers).
  • Dit bedrag wordt gehalveerd tot 60€ als je behoort tot één van deze doelgroepen:
   • Je bent werkzoekend en je EVC-aanvraag kadert in een traject naar werk of een gepast opleidingsaanbod vastgesteld door de VDAB.
   • Je hebt een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon.
   • Je geniet materiële hulp in het kader van de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.
   • Je bent inburgeraar en je hebt een inburgeringscontract ondertekend.

  Tussenkomsten in de opleidingskosten

  Aangesloten onthaalouder

  Een aangesloten onthaalouder kan gebruik maken van de opleidingscheques van VDAB. Een zelfstandige onthaalouder kan er geen beroep op doen. 

  Zelfstandige met een ondernemingsnummer

  Als je een ondernemingsnummer hebt, dan kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille

  Werknemer

  • Je kan gebruik maken van de opleidingscheques van VDAB.
  • Behoort je werkgever of stageplaats tot paritair comité 319.01, 329 of 331, dan kan je naast de opleidingscheques bijkomend een aanvraag doen voor een tussenkomst in het inschrijvingsgeld via de actie 'Succes met je studies' van VIVO.
  • Werk je deeltijds als begeleider in de kinderopvang en heb je nog niet de juiste kwalificatie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het volgen van een opleiding met een VDAB-opleidingscontract. Je hebt dan recht op een aantal financiële voordelen: terugbetaling van het inschrijvings- en cursusgeld, een verplaatsingsvergoeding en een vergoeding kinderopvang.
  • Onder bepaalde voorwaarden betaalt VDAB ook een stimulanspremie. Lees er meer over op de website van VDAB. Of contacteer je VDAB-bemiddelaar of een VDAB-kantoor in je buurt.

  Opleidingen secundair en hoger onderwijs

  Secundair onderwijs

  Sommige vereiste diploma's in de kinderopvang kan je behalen in het secundair onderwijs. Zo kan je bijvoorbeeld met een diploma kinderzorg kinderbegeleider worden of verantwoordelijke van een kleinere groepsopvang.

  Adressen van scholen  

  Hoger onderwijs

  Voor sommige functies (bv. verantwoordelijke van een grotere opvang) heb je een specifiek diploma van het hoger onderwijs nodig.

  Bachelor in de Pedagogie van het Jonge Kind

  Deze bacheloropleiding bereidt je perfect voor op een job in de kinderopvang. Je krijgt er een brede basisvorming over de opvoeding van kinderen, de samenwerking met diverse gezinnen en het begeleiden van een team van medewerkers.

  Andere opleidingen uit het hoger onderwijs

  Afwijking voor een kwalificatie vragen

  Werkte je voor 1 april 2014 in de kinderopvang?

  Heb je niet de vereiste kwalificatie en werkte je voor 1 april 2014 in de kinderopvang? Je kan onder bepaalde voorwaarden een afwijking van de kwalificatievereisten vragen. Krijg je deze afwijking niet, dan moet je een opleidingstraject volgen. 

  Werkte je voor 1 april 2014 niet in de kinderopvang?

  Heb je niet de vereiste kwalificatie en werkte je voor 1 april 2014 niet in de kinderopvang? Dan moet je een opleidingstraject volgen om je kwalificaties te halen.