Opvolging en handhaving

Als kinderopvang leef je een aantal voorwaarden na om in orde te zijn met je vergunning of subsidies. Die regels zijn er om jou, je medewerkers, de ouders en hun kinderen een veilige en kwaliteitsvolle opvang te bieden. Opgroeien volgt dit op aan de hand van documenten en de verslagen van Zorginspectie.

Ga snel naar

  Wat zijn de verschillende stappen in handhaving?

  Inde brochure hieronder lees je meer over opvolging en handhaving. Om ervoor te zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd, volgt Opgroeien een procedure

  Ben je in orde met de regels?

  Link naar video: Ben je als kinderopvang in orde met de regels?
  Ben je als kinderopvang in orde met de regels?

  Brochure

  Bekijk onze brochure over opvolging en handhaving in de kinderopvang:

  • Lees het document online
  • Download de pdf

  Wat doet Zorginspectie?

  Link naar video: Deel 1 Wat doet ZI
  Deel 1 Wat doet ZI
  Kan je afwijken van regelgeving of aanbevelingen? 

  De voorwaarden voor je vergunning of subsidies liggen vast in regelgevingLeef je deze regels niet na, dan start Opgroeien de handhaving.  We evolueren wel naar minder gedetailleerde regels: deregulering. Je krijgt een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid om kwalitatieve kinderopvang te realiseren: responsabilisering.

  Opgroeien geeft daarnaast ook heel wat aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Omdat aanbevelingen niet letterlijk in de regelgeving opgenomen zijn, kan Opgroeien ze niet afdwingen. De opvang beslist zelf of ze de aanbevelingen volgt of niet. Misschien kies je voor een goed overwogen alternatief dat hetzelfde resultaat heeft. 
  Hou hierbij rekening met aansprakelijkheid. Als er in de opvang een fout wordt gemaakt waardoor iemand schade lijdt, dan kan een rechter de opvang aansprakelijk stellen.

  Maak je plan van aanpak

  Wanneer je opvang niet in orde is met de regelgeving rond kinderopvang, kan Opgroeien jou een plan van aanpak vragen. Je kan hiervoor vrijblijvend het model van Mentes gebruiken.